Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
OFERTY PRACY

Oferty pracy

Specjalista ds. rozliczania projektów

Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. rozliczania projektów

Do obowiązków specjalisty ds. rozliczania projektów będzie należało: 

 • weryfikacja, ocena i kontrola pod katem obowiązujących przepisów prawa i zmian w zakresie dofinansowań i ich rozliczania, przedstawionych do realizacji dokumentów finansowo-księgowych w zakresie projektów, stanowiących podstawę rozliczania dotacji celowej i środków finansowych pozyskanych z innych źródeł, w tym kontrola formalno-rachunkowa;
 • zadania w zakresie rozliczenia przyznanych/pozyskanych środków finansowych każdego z projektów;
 • kontrola nad obiegiem umów o dofinansowanie z MKiDN, PISF oraz innymi podmiotami udzielającymi dotacji dla FINA;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji dotacji celowych oraz części opisowej do wykonania planu finansowego;
 • umiejętność przeprowadzania analizy umów o dofinansowanie i umów koprodukcyjnych w zakresie finansowym, w tym rozliczania kosztorysów;
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych (faktury, rachunki), w tym w zakresie zgodności dokumentu z umową lub zamówieniem, kompletności dokumentacji oraz prawidłowa ich dekretacja, zgodnie z polityką rachunkowości;
 • ewidencja w księgach rachunkowych dokumentów finansowo-księgowych;
 • weryfikacja i ocena i formalno-rachunkowa dokumentów stanowiących podstawę rozliczania dotacji, dofinansowań, itp.;
 • współpraca z komórkami merytorycznymi realizującymi programy zadania w ramach przyznanych środków oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń przyznanych dofinansowań dotacji;
 • sporządzanie raportów i zestawień dokumentacji finansowej potrzebnych do rozliczeń przyznanych środków finansowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie;
 • w przypadku wykształcenia wyższego - min. 3-letnie doświadczenie w pracy w służbach finansowo-księgowych, natomiast w przypadku wykształcenia średniego – min. 5-letnie;
 • znajomość przepisów w zakresie ustawy o rachunkowości, podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami szczególnymi, w tym przepisów związanych z rozliczaniem projektów UE, dotacji celowej i podmiotowej;
 • znajomość programu Excel;
 • umiejętność realizacji zadań wymagających skupienia i koncentracji;
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość programów Symfonia będzie dodatkowym atutem.

Dodatkowe pożądane umiejętności: • umiejętność sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w funduszu oraz przepływów pieniężnych i doświadczenie w rozliczaniu dotacji budżetowych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej list motywacyjny i CV z dopiskiem „KSIĘGOWOŚĆ” na adres: eoniszczuk@fn.org.pl najpóźniej do 23 marca 2018.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)


Informację wprowadził (a): Aneta Kozłowska (2017-12-27)
Informację zmodyfikował (a): Agnieszka Kluczek (2018-03-14)