Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
OFERTY PRACY

Oferty pracy

Księgowa/Księgowy

Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny poszukuje osoby na stanowisko Księgowej/Księgowego

Do obowiązków Księgowej/Księgowego będzie należało: 

 • wprowadzanie do pomocniczego systemu Finansowo-Księgowego majątku trwałego (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) wraz z ustalaniem miesięcznej wysokości amortyzacji oraz umorzenia zarówno w zakresie podatkowym jak i bilansowym;
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych (faktury, rachunki), w tym w zakresie zgodności dokumentu z umową lub zamówieniem, kompletności dokumentacji oraz prawidłowa ich dekretacja, zgodnie z polityką rachunkowości;
 • ewidencja raportów kasowych, wyciągów bankowych;
 • prowadzenie rejestru umów z dostawcami wraz z odpowiednim przechowywaniem dokumentów;
 • weryfikacja i uzgadnianie rozrachunków, kosztów i przychodów;
 • inne zadania z zakresu finansowo-księgowego, w zależności od dotychczasowego doświadczenia zawodowego.  

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie;
 • w przypadku wykształcenia wyższego - min. 3-letnie doświadczenie w pracy w służbach finansowo-księgowych, natomiast w przypadku wykształcenia średniego – min. 5-letnie;
 • znajomość przepisów w zakresie ustawy o rachunkowości, podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych wraz z przepisami szczególnymi;
 • znajomość na poziomie podstawowym Klasyfikacji Środków Trwałych;
 • znajomość programu Excel;
 • umiejętność realizacji zadań wymagających skupienia i koncentracji;
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość programów Symfonia będzie dodatkowym atutem.

Dodatkowe pożądane umiejętności:

 • umiejętność sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w funduszu oraz przepływów pieniężnych i doświadczenie w rozliczaniu dotacji budżetowych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej list motywacyjny i CV z dopiskiem „KSIĘGOWOŚĆ-ŚT” na adres: gidziak@fn.org.pl najpóźniej do 30 kwietnia 2018.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)


Informację wprowadził (a): Aneta Kozłowska (2017-12-27)
Informację zmodyfikował (a): Agnieszka Kluczek (2018-03-30)