PROGRAM

PROGRAM

Program

Program

27 sierpnia 2017, niedziela

godz. 18.00 Przegląd filmów Aleksandra Forda: „Ludzie Wisły” (Polska 1938, 75 min) / wprowadzenie do filmu: Michał Pieńkowski

reż. Aleksander Ford, Jerzy Zarzycki; scen. Helena Boguszewska, Jerzy Kornacki; zdj. Stanisław Lipiński

Adaptacja popularnej przed wojną powieści „Wisła” Heleny Boguszewskiej i Jerzego Kornackiego, którzy napisali również scenariusz. Reżyserował Aleksander Ford wespół z Jerzym Zarzyckim. Założeniem twórców było przede wszystkim zarysowanie zbiorowego portretu wodniaków, pływających barkami po Wiśle, lecz końcowy efekt nabrał również cech melodramatu spełniającego się wątku miłości właścicielki jednej z barek i drobnego złodziejaszka, grasującego na wiślanym szlaku.

 

28 sierpnia 2017, poniedziałek

godz. 18.00 Przegląd filmów Aleksandra Forda: „Sabra” (Polska 1933, 80 min) / wprowadzenie do filmu: Katarzyna Wajda

reż. Aleksander Ford; scen. Aleksandra Ford, Olga Ford

Tytuł stanowi pewną przenośnię: „sabra” to nazwa kaktusa rosnącego na pustyni, którą określano także dzieci żydowskie urodzone i wychowywane w Palestynie. Film Forda, który w 1933 roku wybrał się na wyprawę filmową właśnie do Palestyny, był próbą dokumentalnej opowieści o żydowskich imigrantach z Polski, zmagających się z brakiem wody. Drugi wątek stanowiła miłość córki fellacha do przybywającego do Palestyny chłopca żydowskiego. Producent filmu, wbrew Fordowi, opatrzył film pozytywnym zakończeniem: sekwencją wizyjnych obrazów świetlanej przyszłości, która czeka osadników w Palestynie.

30 sierpnia 2017, środa

godz. 18.00 Przegląd filmów Aleksandra Forda: „Ulica Graniczna” (Polska 1948, 120 min) / po filmie spotkanie ze Stanisławem Janickim

reż. Aleksander Ford; scen. Ludwik Starski, Aleksander Ford, Jan Fethke; zdj. Jaroslav Tuzar

Jeden z pierwszych powojennych filmów fabularnych, a zarazem pierwszy, który podejmował dramatyczny temat Zagłady. Ford, umieszczając akcję w jednej z warszawskich kamienic, której mieszkańcy – a zwłaszcza pojawiające się w filmie postaci dziecięce – reprezentują cały ówczesny przekrój społeczny, tworzy wstrząsający obraz losów i wzajemnych stosunków Żydów i Polaków w czasie wojny, obarczonych wprawdzie incydentalnym antysemityzmem, lecz przede wszystkim – intuicyjnym humanizmem.


31 sierpnia 2017, czwartek

godz. 19.00 Przegląd filmów Aleksandra Forda: „Mir kumen on” [Droga młodych] (Polska 1936, 60 min) – premiera odrestaurowanej cyfrowo wersji filmu / po filmie debata

reż. Aleksander Ford; scen. Wanda Wasilewska, Jakub Pat, Sz. Mendelsohn; zdj. Stanisław Lipiński

Seans poprzedzi wprowadzenie dr Anny Szczepańskiej dotyczące twórczości Forda, a po jego zakończeniu odbędzie się debata na temat historii filmu i kulis jego rekonstrukcji cyfrowej z udziałem partnerów projektu, m.in.: Serga Bromberga (Lobster Films), Martina Koerbera (Deutsche Kinemathek), Elżbiety Wysockiej (FINA) oraz Anny Szczepańskiej (Paris 1 Panthéon Sorbonne).

Film przedstawia codzienne życie, metody wychowawcze oraz leczenie dzieci zagrożonych gruźlicą w zakładzie leczniczym im. Włodzimierza Medema w Miedzeszynie. W latach 1926-1939 leczyło się w nim prawie 10 tys. dzieci z ubogich rodzin żydowskich. W filmie nie występują aktorzy profesjonalni przez co pełen jest dokumentalnego autentyzmu. W 1942 roku pracownicy i podopieczni sanatorium zostali przewiezieni do obozu zagłady w Treblince.

Producentem „Mir kumen on” było Stowarzyszenie Sanatorium Dziecka im. Włodzimierza Medema, a współfinansowała go żydowska socjalistyczna partia Bund. Niedopuszczony do rozpowszechniania przez cenzurę filmową, był prezentowany w Polsce na licznych pokazach prywatnych. Oficjalna premiera filmu odbyła się we Francji. Restauracja filmu była wspólnym projektem Filmoteki Narodowej, The Museum of Modern Art, Deutsche Kinemathek oraz Lobster Films. Prace zakończono w 2016 roku.

1 września 2017, piątek

godz. 18.00 Przegląd filmów Aleksandra Forda: „Przysięgamy Ziemi Polskiej” (Polska 1943, 22 min) | „Majdanek – cmentarzysko Europy” (Polska/ZSRR 1944, 23 min) / wprowadzenie do filmu: dr Anna Szczepańska

„Przysięgamy Ziemi Polskiej” 

reż. Aleksander Ford; zdj. Stanisław Wohl

Film otwierający dorobek Czołówki Filmowej, powołanej jeszcze w ZSRR, przy 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Na czele Czołówki stanął Aleksander Ford. 15 lipca 1943 roku uwiecznił on wraz z operatorem Stanisławem Wohlem przysięgę żołnierzy dywizji i ich dowódcy – pułkownika, a późniejszego generała Berlinga. Był to moment przełomowy dla tych Polaków, którzy po wyjściu armii generała Andersa pozostali w ZSRR. Pompatyczny nastrój filmu miał potwierdzać wrażenie przełomu: ci, którzy złożyli wtedy przysięgę, doszli potem wraz z wojskiem do Polski.

„Majdanek – cmentarzysko Europy”

reż. Aleksander Ford; zdj. Stanisław Wohl, Adolf Forbert, Olgierd Samucewicz

Dokument chwytający na żywo chwile bezpośrednio po wyzwoleniu obozu koncentracyjnego na Majdanku w lipcu 1944 roku. Ekipa Forda zarejestrowała fragmenty dramatycznych relacji uwolnionych więźniów. Najważniejszym chwytem narracyjnym, który budował atmosferę autentycznej grozy, było jednak zestawienie zeznań obozowych katów, stających przed sądem, z obrazem śmierci tysięcy ich ofiar, po których pozostały tylko popioły i pamięć najbliższych.

  • Fotos do filmu „Ludzie Wisły” (1938), reż. Jerzy Zarzycki, Aleksander Ford; źródło: Fototeka FINA

  • Fotos do filmu "Ludzie Wisły" (1938), reż. Jerzy Zarzycki, Aleksander Ford; źródło: Fototeka FINA

  • „Ulica Graniczna” (1948), reż. Aleksander Ford; źródło: Fototeka FINA, fot. Jerzy Gaus

  • „Ulica Graniczna” (1948), reż. Aleksander Ford; źródło: Fototeka FINA, fot. Jerzy Gaus


Kiedy i gdzie

27 sierpnia  1 września 2017

Kino Iluzjon 

ul. Narbutta 50a

02-541 Warszawa