Zbigniew Cybulski – Fotokolekcja Stefana Kurzypa

Z okazji 50. rocznicy śmierci Zbigniewa Cybulskiego w kinie Iluzjon Filmoteki Narodowej odbyła się retrospektywa jego twórczości. Specjalnemu cyklowi filmowemu towarzyszyła  wystawa w foyer Kina Iluzjon, na którą składały się dotąd niepublikowane zdjęcia aktora z kolekcji Stefana Kurzypa pozyskanej przez Filmotekę Narodową.