Przechodzień. Andrzej Titkow

W dniach 2 – 31 marca 2017 w kinie Iluzjon Filmoteki Narodowej odbył się przegląd twórczości Andrzeja Titkowa. Wydarzeniu towarzyszyły spotkania z reżyserem oraz wystawa fotosów w foyer kina.