Ludzie bez jutra

Fragment wystawy wirtualnej przygotowanej z materiałów archiwalnych Filmoteki Narodowej.