OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Poradnik, zakres tematyczny, bibliografia

Poradnik dla uczniów i nauczycieli

W poradniku znajdują się wszystkie informacje dotyczące IV edycji Olimpiady oraz materiały pomocne w przygotowaniu do wszystkich etapów:

 • Harmonogram
 • Zakres tematyczny
 • Lista uczelni wyższych, które zwalniają laureatów z postępowania rekrutacyjnego 
 • Festiwale filmowe, które przyznają akredytacje/karnety laureatom
 • Regulamin
 • Kryteria oceny pracy uczestników
 • Przykładowe pytania testowe z I i II etapu
 • Przykładowe prace uczestników z II i III etapu wraz z omówieniem 
 • Ćwiczenia do przeprowadzenia w szkole

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI


Poradnik do zadania projektowego (II etap)

PORADNIK DO ZADANIA PROJEKTOWEGO


Zakres tematyczny


Zagadnienia obowiązujące na wszystkich etapach:

 • Rodzaje i gatunki filmowe.
 • Środki filmowego wyrazu.
 • Główne nurty i kierunki w polskim kinie.
 • Polskie kino dokumentalne – tradycja i współczesność.
 • Wybitni twórcy polskiego i światowego kina.
 • Festiwale filmowe i ich polscy laureaci.
 • Przemysł filmowy, Box office, instytucje finansujące polską twórczość filmową.
 • Zawody filmowe i etapy powstawania filmu.
 • Rodzaje i gatunki dziennikarskie.
 • Osobowości polskiego dziennikarstwa.
 • Komunikacja w social media – język, zachowania, kultura.

Zagadnienia obowiązujące tylko na etapach II i III:

 • Kino współczesne.
 • Mistrzowie polskiej animacji.
 • Polscy pionierzy kinematografii.
 • Film dokumentalny – etyka i obiektywizm.
 • Seriale: od telenoweli do Netfliksa.
 • Produkcja, promocja i dystrybucja przekazów audiowizualnych.
 • Konwergencja. Przenikanie się starych i nowych mediów.
 • System medialny w Polsce.
 • Etyka i język przekazu dziennikarskiego.
 • Retoryka i manipulacja w mediach – zasady i techniki.
 • Cechy komunikacji masowej i komunikowania publicznego.

ZAKRES TEMATYCZNY W PLIKU PDF (296 KB)


Bibliografia i filmografia obowiącująca
podczas IV edycji Olimpiady

Etap I

Bibliografia:

Z zakresu wiedzy o filmie:

 • Bordwell D., Thompson K., Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Warszawa 2010.
 • Klejsa K., Nurczyńska-Fidelska E., Sitarski P., Kłys T., Kino bez tajemnic, Warszawa 2009.
 • Lubelski T., Historia kina polskiego, Kraków 2015 lub nagrania wykładów na podstawie książki, tiny.pl/tf85s
 • Haltof M., Kino polskie, Gdańsk 2004.
 • Nurczyńska-Fidelska E. (red.), Kino polskie w trzynastu sekwencjach, Kraków 2005.
 • Przylipiak M., Kino stylu zerowego. Dwadzieścia lat później, Gdańsk 2017.
 • Adamczak M., Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, Gdańsk 2010.
 • Majer A., Orankiewicz A. Wróblewska A., Pieniądze – produkcja – rynek. Finansowanie produkcji filmowej w Polsce, Łódź 2019.
 • „EKRANy” 3–4(13–14)/2013 (Festiwale filmowe, część: „Temat numeru”).
 • Wojnicka J., Katafiasz O., Słownik wiedzy o filmie, Bielsko-Biała 2005.

Z zakresu wiedzy o mediach i komunikacji społecznej:

 • Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2013.
 • Chudziński E. (red.), Słownik wiedzy o mediach, Bielsko-Biała 2009.
 • Wawrzak-Chodaczek M. (red.), Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Toruń 2008

Filmografia:

Wszystkie filmy dostępne na stronie www.FilmotekaSzkolna.pl lub w pakietach DVD Filmoteka Szkolna:

 • Julian Antoniszczak: Pan Tadeusz. Księga I. Gospodarstwo [10’], Polska kronika non-camerowa Nr. 1 [10’], Ostry film zaangażowany [7’]
 • Tomasz Bagiński: Katedra [7’]
 • Jacek Bławut: Kraj urodzenia [26’], Nienormalni [78’]
 • Maciej Drygas: Usłyszcie mój krzyk [46’]
 • Piotr Dumała: Łagodna [11’]
 • Feliks Falk: Krótka historia jednej tablicy, nowela z filmu Solidarność, Solidarność [5’]
 • Andrzej Fidyk: Defilada [60’]
 • Robert Gliński: Cześć Tereska [86’]
 • Wojciech Jerzy Has: Rękopis znaleziony w Saragossie [177’], Jak być kochaną [97’]
 • Dariusz Jabłoński: Fotoamator [55’]
 • Dorota Kędzierzawska: Pora umierać [104']
 • Krzysztof Kieślowski: Amator [117’], Z punktu widzenia nocnego portiera [16’]
 • Grzegorz Koncewicz: Exit [10’]
 • Andrzej Kondratiuk: Hydrozagadka [70’]
 • Tadeusz Konwicki: Dolina Issy [102’], Lawa [129’]
 • Krzysztof Krauze: Dług [96’], Mój Nikifor [96’]
 • Grzegorz Królikiewicz: Prekursor [18’]
 • Zdzisław Kudła: Syzyf [8’]
 • Kazimierz Kutz: Sól ziemi czarnej [100’]
 • Marcel Łoziński: Ćwiczenia warsztatowe [12’]
 • Paweł Łoziński: Siostry [12']
 • Juliusz Machulski: Seksmisja [116’]
 • Wojciech Marczewski: Ucieczka z kina „Wolność” [87’]
 • Andrzej Munk: Eroica [78’], Zezowate szczęście [107’]
 • Grzegorz Pacek: Jestem zły [29’]
 • Zbigniew Rybczyński: Tango [8’]
 • Grzegorz Skurski: Chleb [10’]
 • Wojciech Smarzowski: Wesele [101’]
 • Daniel Szczechura: Fotel [5’]
 • Andrzej Wajda: Brzezina [99’], Człowiek z marmuru [153’], Kanał [91’], Popiół i diament [97’], Ziemia obiecana [179’], Wesele [102’]
 • Krzysztof Zanussi: Iluminacja [87’]

Filmy dostępne na www.ninateka.pl:

 • Sławomir Grünberg: Karski i władcy ludzkości [72’]
 • Wojciech Staroń: Argentyńska lekcja [59’]

Etap II

Na II Etapie obowiązuje bibliografia z I Etapu rozszerzona o poniższe pozycje.

Bibliografia:

Z zakresu wiedzy o filmie:

 • Folga-Januszewska D., (koncepcja, tekst i opracowanie), Ach! Plakat filmowy w Polsce, Olszanica 2000.
 • Sitkiewicz P., Polska szkoła animacji, Gdańsk 2011.
 • Adamczak M., Kapitały przemysłu filmowego, Warszawa 2018.
 • Helman A., Pitrus A., Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008.
 • Bielak T. Filiciak M. Ptaszek G. (red.), Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, Warszawa 2011, tiny.pl/tfhnj.
 • Kożuchowski T., Morozow I., Sawka R., Społeczny wymiar tworzenia filmu w Polsce, Łódź 2019.

Z zakresu wiedzy o mediach i komunikacji społecznej:

 • Lipszyc J. (red.), Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia, Warszawa 2012, tiny.pl/tf8hp.
 • Maciołek D., Poleszak D., Wpływ manipulacji medialnej na kształtowanie się tożsamości współ­czesnej młodzieży, „Kultura – Media – Teologia” 2014 nr 19, s. 45-59, tiny.pl/tf8hk.
 • Bauer Z., Chudziński E., Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, Kraków 2012.
 • Dobek-Ostrowska B., Polski system medialny na rozdrożu: media w polityce, polityka w mediach, Wrocław 2011.
 • Skworz A., Niziołek A. (red.), Biblia dziennikar­stwa, Kraków 2010.
 • Wójcik K., Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2015.
 • Wszołek M., Reklama. Operacjonalizacja pojęcia, Kraków 2015.
 • Pokorna-Ignatowicz K. (red.), Polski system medialny 1989–2011, Kraków 2013.
 • Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.

Etap III

Na III Etapie obowiązuje bibliografia z I i II Etapu rozszerzona o poniższe pozycje.

Bibliografia:

Z zakresu wiedzy o filmie:

 • Giżycki M., Zmudziński B. (red.), Polski film animowany, Warszawa 2008.
 • Hendrykowska M., Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944), Poznań 2015.
 • Hendrykowska M. (red.), Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014), Poznań 2015.
 • Kurz I., Kwiatkowska P., Zaremba Ł. (opr.), Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2012.
 • Majmurek J., Ronduda Ł. (red.), Kino-Sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej, Warszawa 2015.
 • Marecki P., Kino niezależne w Polsce 1989-2009 Historia mówiona, Warszawa 2009.

Z zakresu wiedzy o mediach i komunikacji społecznej:

 • Filiciak M., Media, wersja beta, Gdańsk 2013, tiny.pl/tfh21.
 • Kopecka-Piech K. (red.), Zmiany medialne i komunikacyjne. T. 1-2, Gdańsk 2015.

Lektury fakultatywne: henryjenkins.org oraz: kultura20.blog.polityka.pl oraz otwartezasoby.pl


BIBLIOGRAFIA I FILMOGRAFIA W PLIKU PDF (326 KB)

Masz pytania dotyczące Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Napisz do nas: olimpiada@fina.gov.pl
Zadzwoń: + 48 22 182 47 63Biuro Organizatora Olimpiady mieści się w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytucie Audiowizualnym

Adres korespondencyjny:

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa