OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

O Olimpiadzie

O Olimpiadzie

Na czym polega Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu interdyscyplinarna inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych (listopad 2018 r.), zawodów okręgowych (styczeń 2019 r.) oraz zawodów centralnych (marzec 2019 r.).

Jaki jest cel Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Olimpiada ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Szczególny nacisk jest położony na tematykę wykorzystującą dorobek kultury polskiej pod kątem rozwijania umiejętności sytuowania i rozumienia specyfiki rodzimych sztuk audiowizualnych w stosownych kontekstach. Olimpiada koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki i zasady tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który powoła Komisję Szkolną. W skład Komisji wchodzą członkinie i członkowie grona pedagogicznego. Komisja Szkolna dokonuje elektronicznej rejestracji szkoły oraz uczniów i uczennic poprzez stronę internetową Olimpiady w terminie wskazanym w harmonogramie.

Rejestracja na edycję 2018/2019 rusza 3 września 2018 r. i potrwa do 29 października 2018 r.

Motyw przewodni edycji 2018/2019

Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia. Hasłem przewodnim trzeciej edycji jest Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu.


Poniżej pobrać można załączniki w pdf:   

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI – III EDYCJA (pdf) (3,21 MB)

HARMONOGRAM (pdf) (192 KB)

KOMITET GŁÓWNY (pdf) (204 KB)

ZAKRES TEMATYCZNY (pdf) (210 KB)

WYKAZ UCZELNI (pdf) (214 KB)

REGULAMIN (pdf) (693 KB)

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO OLIMPIADY (zip) (40,7 MB)Załączniki:

Załącznik nr 1 - Kryteria oceny prac Uczestników Olimpiady

Załącznik nr 1a - Powołanie Komitetu Głównego

Załącznik nr 1b - Powołanie Członków Prezydium Komitetu Głównego

Załącznik nr 1c - Powołanie Komisji Okręgowej

Załącznik nr 1d - Powołanie Komisji Centralnej

Załącznik nr 1e - Powołanie Komisji Szkolnej

Załącznik nr 2 - Zgłoszenie uczestnictwa (dla osoby pełnoletniej)

Załącznik nr 2a - Zgłoszenie Uczestnictwa (dla osoby niepełnoletniej)

Załącznik nr 3a - Protokół z przebiegu I Etapu Olimpiady

Załącznik nr 3b - Oświadczenie o posiadaniu pełnej dokumentacji z I Etapu Olimpiady

Załącznik nr 4a - Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy konkursowej (Komisja Szkolna)

Załącznik nr 4b - Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy konkursowej (Komisja Okręgowa)

Załącznik nr 4c - Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy konkursowej (Komisja Centralna)

Załącznik nr 5 - Protokół dyskwalifikacji Uczestnika

Załącznik nr 6 - Protokół z przebiegu II Etapu Olimpiady

Załącznik nr 7 - Protokół z przebiegu III Etapu Olimpiady

Załącznik nr 8 - Licencja na fotokast (II etap), dysfunkcje

Załącznik nr 9 - Licencje (III etap), preferencje żywieniowe

Logo Olimpiady Wiedzy o Filmie I Komunikacji Społecznej

OrganizatorPartnerzy

 Centrum Kompetencji Cyfrowych UW   Logo polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej  Logo Filmoteki Szkolnej  Logo           Szkoły partnerskie

                  

     

                              

Sponsorzy nagród

               

              


Sfinansowano ze środków

 Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej    Logo polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Masz pytania dotyczące Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

 

Napisz do nas:  olimpiada@fina.gov.pl
Zadzwoń: + 48 22 182 47 63Biuro Organizatora Olimpiady mieści się w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytucie Audiowizualnym

Adres korespondencyjny:

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa