OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

O Olimpiadzie

O Olimpiadzie

Na czym polega Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu interdyscyplinarna inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych (listopad 2018 r.), zawodów okręgowych (styczeń 2019 r.) oraz zawodów centralnych (kwiecień 2019 r.).

Jaki jest cel Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Olimpiada ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Szczególny nacisk jest położony na tematykę wykorzystującą dorobek kultury polskiej pod kątem rozwijania umiejętności sytuowania i rozumienia specyfiki rodzimych sztuk audiowizualnych w stosownych kontekstach. Olimpiada koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki i zasady tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który powoła Komisję Szkolną. W skład Komisji wchodzą członkinie i członkowie grona pedagogicznego. Komisja Szkolna dokonuje elektronicznej rejestracji szkoły oraz uczniów i uczennic poprzez stronę internetową Olimpiady w terminie wskazanym w harmonogramie.

Rejestracja na edycję 2018/2019 rusza 3 września 2018 r. i potrwa do 19 października 2018 r.

Motyw przewodni edycji 2018/2019

Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia. Hasłem przewodnim trzeciej edycji jest Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu.


Poniżej pobrać można załączniki w pdf:     

HARMONOGRAM (pdf) (189 KB)

KOMITET GŁÓWNY (pdf) (204 KB)

ZAKRES TEMATYCZNY (pdf) (209 KB)

BROSZURA INFORMACYJNA: Olimpiada - II edycja (pdf) (1. 26 MB)

BROSZURA INFORMACYJNA: Olimpiada - I edycja (pdf) (2 MB)

WYKAZ UCZELNI (pdf) (213 KB)

REGULAMIN (pdf) (281 KB)

        Załącznik nr 1c – Powołanie członków Komitetów Okręgowych (PDF) (191 KB)

Załącznik nr 1e – Powołanie do Komisji Szkolnej (PDF) (192 KB)

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie uczestnictwa (PDF) (208 KB)

Załącznik nr 3a – Protokół z przebiegu I Etapu (PDF) (200 KB)

Załącznik nr 3b – Oświadczenie o posiadaniu pełnej dokumentacji I Etapu Olimpiady (PDF) (188 KB)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o tajemnicy (Komisje szkolne i okręgowe) (PDF) (192 KB)

Załącznik nr 5 – Protokół dyskwalifikacji (PDF) (212 KB)

Załącznik nr 6  – Metryka i oświadczenie (PDF) (195)

Załącznik nr 7 – protokół z przebiegu II etapu Olimpiady (PDF) (203 KB)

Logo Olimpiady Wiedzy o Filmie I Komunikacji Społecznej

OrganizatorPartnerzy

 Logo Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji    Logo polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej  Logo Filmoteki Szkolnej  Logo           Szkoły partnerskie

               

  


Sfinansowano ze środków

 Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej    Logo polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Masz pytania dotyczące Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

 

Napisz do nas: olimpiada@fn.org.pl
Zadzwoń: + 48 22  380 49 25Biuro Organizatora Olimpiady mieści się w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytucie Audiowizualnym

Adres korespondencyjny:

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa