OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

O Olimpiadzie

O Olimpiadzie

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego rodzaju interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w stosownych kontekstach. Olimpiada w nie mniejszym stopniu koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Olimpiada składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych (6 listopada 2019 r.), zawodów okręgowych (10 stycznia 2020 r.) oraz zawodów centralnych (3-4 kwietnia 2020 r.).

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który powoła Komisję Szkolną. W skład Komisji wchodzą członkinie i członkowie grona pedagogicznego. Komisja Szkolna dokonuje elektronicznej rejestracji szkoły oraz uczniów i uczennic poprzez stronę internetową Olimpiady w terminie wskazanym w harmonogramie.

Rejestracja na edycję 2019/2020 rusza 2 września 2019 r. i potrwa do 21 października 2019 r.

Motyw przewodni edycji 2019/2020

Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia. Hasłem przewodnim czwartej edycji jest Kino to (też) biznes.


Poniżej pobrać można załączniki w pdf:   

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI – III EDYCJA (pdf) (3,21 MB)

HARMONOGRAM - IV EDYCJA (pdf) (192 KB)

KOMITET GŁÓWNY (pdf) (203 KB)

ZAKRES TEMATYCZNY - III EDYCJA (pdf) (210 KB)

WYKAZ UCZELNI (pdf) (214 KB)

REGULAMIN - III EDYCJA (pdf) (693 KB)

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO OLIMPIADY (zip) (40,7 MB)Załączniki:

Załącznik nr 1 - Kryteria oceny prac Uczestników Olimpiady

Załącznik nr 1a - Powołanie Komitetu Głównego

Załącznik nr 1b - Powołanie Członków Prezydium Komitetu Głównego

Załącznik nr 1c - Powołanie Komisji Okręgowej

Załącznik nr 1d - Powołanie Komisji Centralnej

Załącznik nr 1e - Powołanie Komisji Szkolnej

Załącznik nr 2 - Zgłoszenie uczestnictwa (dla osoby pełnoletniej)

Załącznik nr 2a - Zgłoszenie Uczestnictwa (dla osoby niepełnoletniej)

Załącznik nr 3a - Protokół z przebiegu I Etapu Olimpiady

Załącznik nr 3b - Oświadczenie o posiadaniu pełnej dokumentacji z I Etapu Olimpiady

Załącznik nr 4a - Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy konkursowej (Komisja Szkolna)

Załącznik nr 4b - Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy konkursowej (Komisja Okręgowa)

Załącznik nr 4c - Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy konkursowej (Komisja Centralna)

Załącznik nr 5 - Protokół dyskwalifikacji Uczestnika

Załącznik nr 6 - Protokół z przebiegu II Etapu Olimpiady

Załącznik nr 7 - Protokół z przebiegu III Etapu Olimpiady

Załącznik nr 8 - Licencja na fotokast (II etap), dysfunkcje

Załącznik nr 9 - Licencje (III etap), preferencje żywieniowe

Logo Olimpiady Wiedzy o Filmie I Komunikacji Społecznej

OrganizatorPartnerzy

 Centrum Kompetencji Cyfrowych UW               Logo Filmoteki Szkolnej        Logo 

         

           Logo polskiego Towarzystwa Komunikacji SpołecznejSzkoły partnerskie

                            

                  

 
                               


Partnerskie festiwale filmowe

                   

                               


    

Sfinansowano ze środków

 Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej       

Masz pytania dotyczące Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

 

Napisz do nas:  olimpiada@fina.gov.pl
Zadzwoń: + 48 22 182 47 63Biuro Organizatora Olimpiady mieści się w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytucie Audiowizualnym

Adres korespondencyjny:

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa