OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

O Olimpiadzie

O Olimpiadzie

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego rodzaju interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w stosownych kontekstach. Olimpiada w nie mniejszym stopniu koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Olimpiada składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych (6 listopada 2019 r.), zawodów okręgowych (10 stycznia 2020 r.) oraz zawodów centralnych (3-4 kwietnia 2020 r.).

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, należy zgłosić się do dyrektora szkoły z wypełnionym Zgłoszeniem uczestnictwa (Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 2a). Dyrektor szkoły powołuje Komisję Szkolną. W skład Komisji wchodzą członkinie i członkowie grona pedagogicznego. Komisja Szkolna dokonuje elektronicznej rejestracji szkoły oraz uczniów i uczennic poprzez stronę internetową Olimpiady w terminie wskazanym w harmonogramie.

Rejestracja na edycję 2019/2020 rusza 2 września 2019 r. i potrwa do 21 października 2019 r.

Motyw przewodni edycji 2019/2020

Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia. Hasłem przewodnim czwartej edycji jest Kino to (też) biznes.


Poniżej pobrać można pliki w formacie w pdf:

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI (3,40 MB)

REGULAMIN (502 KB)

HARMONOGRAM (192 KB)

KOMITET GŁÓWNY (203 KB)

ZAKRES TEMATYCZNY (296 KB)

BIBLIOGRAFIA I FILMOGRAFIA (326 KB)

SZKOŁY PARTNERSKIE (213 KB)

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO OLIMPIADY (zip) (40,7 MB)Załączniki do Reglaminu:

Załącznik nr 1a – Powołanie Komitetu Głównego

Załącznik nr 1b – Powołanie Członków Prezydium Komitetu Głównego

Załącznik nr 1c – Powołanie Komisji Okręgowej

Załącznik nr 1d – Powołanie Komisji Centralnej

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie uczestnictwa (dla osoby pełnoletniej)

Załącznik nr 2a – Zgłoszenie Uczestnictwa (dla osoby niepełnoletniej)

Załącznik nr 3a – Powołanie Komisji Szkolnej

Załącznik nr 3b – Oświadczenie o posiadaniu pełnej dokumentacji z I Etapu

Załącznik nr 3c – Protokół z przebiegu I Etapu Olimpiady

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy konkursowej

Załącznik nr 5 – Protokół dyskwalifikacji Uczestnika

Załącznik nr 6 – Protokół z przebiegu II Etapu Olimpiady

Załącznik nr 7 – Protokół z przebiegu III Etapu Olimpiady

Załącznik nr 8 – Oświadczenie III etap

Logo Olimpiady Wiedzy o Filmie I Komunikacji Społecznej

OrganizatorPartnerzy

   Centrum Kompetencji Cyfrowych UW            Logo Filmoteki Szkolnej               Logo             

         

                    

                  Logo polskiego Towarzystwa Komunikacji SpołecznejSzkoły partnerskie

                              

                 

 
                                 


Partnerskie festiwale filmowe

                                           

                                   


             
Współfinansowanie

     

Masz pytania dotyczące Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

 

Napisz do nas:  olimpiada@fina.gov.pl
Zadzwoń: + 48 22 182 47 63Biuro Organizatora Olimpiady mieści się w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytucie Audiowizualnym

Adres korespondencyjny:

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa