OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

O Olimpiadzie

O Olimpiadzie

Na czym polega Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu interdyscyplinarna inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych (listopad 2017 r.), zawodów okręgowych (styczeń 2018 r.) oraz zawodów centralnych (kwiecień 2018 r.).

Jaki jest cel Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Olimpiada ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Szczególny nacisk jest położony na tematykę wykorzystującą dorobek kultury polskiej pod kątem rozwijania umiejętności sytuowania i rozumienia specyfiki rodzimych sztuk audiowizualnych w stosownych kontekstach. Olimpiada koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki i zasady tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który powoła Komisję Szkolną. W skład Komisji wchodzą członkinie i członkowie grona pedagogicznego. Komisja Szkolna dokonuje elektronicznej rejestracji szkoły oraz uczniów i uczennic poprzez stronę internetową Olimpiady w terminie wskazanym w harmonogramie.

Motyw przewodni edycji 2017/2018

Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia. Hasłem przewodnim drugiej edycji jest Kino wartości.


Poniżej pobrać można załączniki w pdf:     

HARMONOGRAM (pdf) (189 KB)

KOMITET GŁÓWNY (pdf) (204 KB)

ZAKRES TEMATYCZNY (pdf) (209 KB)

BROSZURA INFORMACYJNA: Olimpiada - II edycja (pdf) (1. 26 MB)

BROSZURA INFORMACYJNA: Olimpiada - I edycja (pdf) (2 MB)

WYKAZ UCZELNI (pdf) (213 KB)

REGULAMIN (pdf) (281 KB)

        Załącznik nr 1c – Powołanie członków Komitetów Okręgowych (PDF) (191 KB)

Załącznik nr 1e – Powołanie do Komisji Szkolnej (PDF) (192 KB)

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie uczestnictwa (PDF) (208 KB)

Załącznik nr 3a – Protokół z przebiegu I Etapu (PDF) (200 KB)

Załącznik nr 3b – Oświadczenie o posiadaniu pełnej dokumentacji I Etapu Olimpiady (PDF) (188 KB)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o tajemnicy (Komisje szkolne i okręgowe) (PDF) (192 KB)

Załącznik nr 5 – Protokół dyskwalifikacji (PDF) (212 KB)

Załącznik nr 6  – Metryka i oświadczenie (PDF) (195)

Załącznik nr 7 – protokół z przebiegu II etapu Olimpiady (PDF) (203 KB)

Logo Olimpiady Wiedzy o Filmie I Komunikacji Społecznej

OrganizatorPartnerzy

 Logo Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji  Logo Warszawskiej Szkoły Filmowej  Logo polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej  Logo Filmoteki Szkolnej  Logo           Szkoły partnerskie

          

  


Sfinansowano ze środków

 Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej    Logo polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Masz pytania dotyczące Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

 

Napisz do nas: olimpiada@fn.org.pl
Zadzwoń: + 48 22  380 49 25Biuro Organizatora Olimpiady mieści się w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytucie Audiowizualnym

Adres korespondencyjny:

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa