OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

O Olimpiadzie

O Olimpiadzie

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w stosownych kontekstach. Olimpiada w nie mniejszym stopniu koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Olimpiada składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, zawodów okręgowych oraz zawodów centralnych.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, należy zgłosić się do dyrektora szkoły z wypełnionym Zgłoszeniem uczestnictwa (Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 2a). Dyrektor szkoły powołuje Komisję Szkolną. W skład Komisji wchodzą członkinie i członkowie grona pedagogicznego.

Rejestracja na V edycję, która odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021, potrwa do 9 listopada 2020 r.

Hasło przewodnie edycji 2020/2021

Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia. Hasłem przewodnim piątej edycji jest Kino i twórcy patrzą w lustro: autotematyzm i autobiografizm.

Nagrody!

Na Laureatów Olimpiady czeka szereg nagród:
- roczne stypendium w Warszawskiej Szkole Filmowej dla Laureata pierwszego miejsca na wybranym przez niego kierunku (regulamin nagrody na stronie 4 w pliku Szkoły Partnerskie)
- indeksy na uczelnie w całej Polsce – Szkoły Partnerskie
- akredytacje na festiwale filmowe lista partnerskich festiwali filmowych
- roczna prenumerata magazynu "Ekrany"
- karnety na Akademię Polskiego Filmu
- udział w Festiwalu Filmoteki Szkolnej
- książki i filmy
Warto zostać Laureatem!

Najważniejsze pliki!

INFORMATOR (970 KB)

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI (3,02 MB)

ZAKRES TEMATYCZNY (171 KB)

BIBLIOGRAFIA I FILMOGRAFIA (233 KB)

HARMONOGRAM (12O KB)

SZKOŁY PARTNERSKIE (196 KB)

PARTNERSKIE FESTIWALE FILMOWE (116 KB)

REGULAMIN (553 KB)


KOMITET GŁÓWNY (203 KB)

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO OLIMPIADY (zip) (40,7 MB)Załączniki do Reglaminu:

Załącznik nr 1c – Powołanie Komisji Okręgowej

Załącznik nr 1d – Powołanie Komisji Centralnej

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie uczestnictwa (dla osoby pełnoletniej)

Załącznik nr 2a – Zgłoszenie Uczestnictwa (dla osoby niepełnoletniej)

Załącznik nr 3a – Powołanie Komisji Szkolnej

Załącznik nr 3b – Oświadczenie o posiadaniu pełnej dokumentacji z I Etapu

Załącznik nr 3c – Protokół z przebiegu I Etapu Olimpiady

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy konkursowej

Załącznik nr 5 – Protokół dyskwalifikacji Uczestnika

Załącznik nr 6 – Protokół z przebiegu II Etapu Olimpiady

Załącznik nr 7 – Protokół z przebiegu III Etapu Olimpiady

Załącznik nr 8 – Oświadczenie III etap

Logo Olimpiady Wiedzy o Filmie I Komunikacji Społecznej


Organizator

      

Patronat honorowy

     

Partnerzy i Patroni

 

Szkoły partnerskie

                              

                  

 
                                 


Partnerskie festiwale filmowe

   

Współfinansowanie

     


Masz pytania dotyczące Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

 

Napisz do nas:  olimpiada@fina.gov.pl
Zadzwoń: + 48 22 182 47 63Biuro Organizatora Olimpiady mieści się w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Adres korespondencyjny:

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa