OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

O Olimpiadzie

O Olimpiadzie

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w stosownych kontekstach. Olimpiada w nie mniejszym stopniu koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Olimpiada składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, zawodów okręgowych oraz zawodów centralnych.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, należy zgłosić się do dyrektora szkoły z wypełnionym Zgłoszeniem uczestnictwa (Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 2a). Dyrektor szkoły powołuje Komisję Szkolną. W skład Komisji wchodzą członkinie i członkowie grona pedagogicznego.

Rejestracja na V edycję, która odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021, potrwa do 9 listopada 2020 r.

Hasło przewodnie edycji 2020/2021

Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia. Hasłem przewodnim piątej edycji jest Kino i twórcy patrzą w lustro: autotematyzm i autobiografizm.

Nagrody!

Na Laureatów Olimpiady czeka szereg nagród:
- roczne stypendium w Warszawskiej Szkole Filmowej dla Laureata pierwszego miejsca na wybranym przez niego kierunku (regulamin nagrody na stronie 4 w pliku Szkoły Partnerskie)
- indeksy na uczelnie w całej Polsce – Szkoły Partnerskie
- akredytacje na festiwale filmowe lista partnerskich festiwali filmowych
- roczna prenumerata magazynu "Ekrany"
- karnety na Akademię Polskiego Filmu
- udział w Festiwalu Filmoteki Szkolnej
- książki i filmy
Warto zostać Laureatem!

Najważniejsze pliki!

INFORMATOR (970 KB)

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI (3,02 MB)

ZAKRES TEMATYCZNY (171 KB)

BIBLIOGRAFIA I FILMOGRAFIA (233 KB)

HARMONOGRAM - aktualizacja z 8.12.2020 r. (123 KB)

SZKOŁY PARTNERSKIE (196 KB)

PARTNERSKIE FESTIWALE FILMOWE (116 KB)

REGULAMIN (553 KB)

ZMIANY W REGULAMINIE - I ETAP W TRYBIE ZDALNYM (191 KB)

ZMIANY W REGULAMINIE - II ETAP W TRYBIE ZDALNYM (162 KB)

ZMIANY W REGULAMINIE - III ETAP W TRYBIE ZDALNYM (238 KB)

AUTORSKA PRACA PROJEKTOWA - II ETAP (487 KB)

KARTA PRACY DO AUTORSKIEJ PRACY PROJEKTOWEJ (331 KB)


KOMITET GŁÓWNY (500 KB)

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO OLIMPIADY (zip) (40,7 MB)Załączniki do Reglaminu:

Załącznik nr 1c – Powołanie Komisji Okręgowej

Załącznik nr 1c – Powołanie Komisji Okręgowej (V edycja)

Załącznik nr 1d – Powołanie Komisji Centralnej

Załącznik nr 1d – Powołanie Komisji Centralnej (V edycja)

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie uczestnictwa (dla osoby pełnoletniej)

Załącznik nr 2a – Zgłoszenie Uczestnictwa (dla osoby niepełnoletniej)

Załącznik nr 3a – Powołanie Komisji Szkolnej

Załącznik nr 3b – Oświadczenie o posiadaniu pełnej dokumentacji z I Etapu

Załącznik nr 3c – Protokół z przebiegu I Etapu Olimpiady

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy konkursowej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy konkursowej (V edycja)

Załącznik nr 5 – Protokół dyskwalifikacji Uczestnika

Załącznik nr 6 – Protokół z przebiegu II Etapu Olimpiady

Załącznik nr 6 – Protokół z przebiegu II Etapu Olimpiady (V edycja)

Załącznik nr 7 – Protokół z przebiegu III Etapu Olimpiady

Załącznik nr 7 – Protokół z przebiegu III Etapu Olimpiady (V edycja)

Załącznik nr 8 – Oświadczenie III etap

Załącznik nr 8 – Oświadczenie III etap (V edycja)

Logo Olimpiady Wiedzy o Filmie I Komunikacji Społecznej


Organizatorzy

                   

Patronat honorowy

     

Partnerzy i Patroni

 Partnerzy

Szkoły partnerskie

                              

                                               

 
                                 

                                             


Partnerskie festiwale filmowe

Festiwale partnerskie   

Masz pytania dotyczące Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

 

Napisz do nas:  olimpiada@fina.gov.pl
Zadzwoń: + 48 22 182 47 63Biuro Organizatora Olimpiady mieści się w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Adres korespondencyjny:

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa