OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

O Olimpiadzie

O Olimpiadzie

Na czym polega Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu interdyscyplinarna inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych (listopad 2017 r.), zawodów okręgowych (styczeń 2018 r.) oraz zawodów centralnych (kwiecień 2018 r.).

Jaki jest cel Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Olimpiada ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Szczególny nacisk jest położony na tematykę wykorzystującą dorobek kultury polskiej pod kątem rozwijania umiejętności sytuowania i rozumienia specyfiki rodzimych sztuk audiowizualnych w stosownych kontekstach. Olimpiada koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki i zasady tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który powoła Komisję Szkolną. W skład Komisji wchodzą członkinie i członkowie grona pedagogicznego. Komisja Szkolna dokonuje elektronicznej rejestracji szkoły oraz uczniów i uczennic poprzez stronę internetową Olimpiady w terminie wskazanym w harmonogramie.

Motyw przewodni edycji 2017/2018

Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia. Hasłem przewodnim drugiej edycji jest Kino wartości.


Poniżej pobrać można załączniki w pdf:     

HARMONOGRAM (pdf) (187 KB)

KOMITET GŁÓWNY (pdf) (201 KB)

ZAKRES TEMATYCZNY (pdf) (207 KB)

BROSZURA INFORMACYJNA: Olimpiada - II edycja (pdf) (1. 26 MB)

BROSZURA INFORMACYJNA: Olimpiada - I edycja (pdf) (2 MB)

WYKAZ UCZELNI (pdf) (196 KB)

WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA – ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM (pdf) (305 KB)

REGULAMIN (pdf) (275 KB)

Załącznik nr 1c Powołanie komisji okręgowej - II etap

Załącznik nr 1e Powołanie do Komisji Szkolnej

Załącznik nr 2 Zgłoszenie uczestnictwa

Załącznik nr 3a Protokół z I Etapu

Załącznik nr 3b Oświadczenie o posiadaniu pełnej dokumentacji I Etapu Olimpiady

Załącznik nr 4 Oświadczenie o tajemnicy (Komisje szkolne i okręgowe)

Załącznik nr 5 Protokół dyskwalifikacji

Załącznik nr 6 Oświadczenie (plagiat, publikacja)

Załącznik nr 7 Protokół z II Etapu

Załącznik nr 8a Oświadczenie o zgodzie na zapis odpowiedzi ustnej

Logo Olimpiady Wiedzy o Filmie I Komunikacji Społecznej

OrganizatorPartnerzy

 Logo Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji  Logo Warszawskiej Szkoły Filmowej  Logo polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej  Logo Filmoteki Szkolnej  Logo   Logo Katedry Filmu, Telewizji i Nowych Mediów            Szkoły partnerskie

                    Sfinansowano ze środków

 Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej    Logo polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Masz pytania dotyczące Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Napisz do nas: olimpiada@fn.org.pl
Zadzwoń: 22  845 50 74 wew. 114

Biuro Organizatora Olimpiady mieści się w siedzibie Filmoteki Narodowej:

ul. Puławska 61
0-975 Warszawa