OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Komunikaty

2017-07-07

Poradnik dla uczniów i nauczycieli – II edycja Olimpiady

Prezentujemy najnowszy „Poradnik dla uczniów i nauczycieli” – kompendium wiedzy na temat II edycji Olimpiady, w którym dostepny jest zbiór kryteriów oceny poszczególnych zadań olimpijskich, objaśnienie struktury kolejnych etapów konkursu i opracowanie wybranych zagadnień z jego zakresu tematycznego, a także opatrzone komentarzem  –  prace uczestników z I edycji.

Mamy nadzieję, że broszura ta posłuży Państwu jako inspiracja, a przede wszystkim kompleksowe źródło wiedzy pomocne w przygotowaniach do zbliżającej się Olimpiady.

Poradnik dla uczniów i nauczycieli (PDF) (1. 26 MB)


2017-06-21 

Wręczenie nagród laureatom Olimpiady podczas 8. Festiwalu Filmoteki Szkolnej


W związku z zakończeniem I edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej w dniach 12-13 czerwca 2017 roku do Warszawy przyjechali, w pełnym składzie, laureaci konkursu z różnych części Polski. Podczas uroczystej gali 8. Festiwalu Filmoteki Szkolnej w kinie Iluzjon odebrali przyznane im nagrody.

Cieszę się bardzo, że w tym roku dołączył kolejny element, który marzył nam się od wielu lat, a mianowicie, że doczekaliśmy się Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, że w tym roku na sali i potem tutaj na scenie będą mogli przedstawić Wam się laureaci, którzy ruszą na wymarzone studia. To pokazuje, że nasze marzenie, żeby film jako sztuka znalazł się w szkole, wreszcie się spełnia!” powiedziała Anna Sienkiewicz – Rogowska, Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.

Przewodnicząca Komitetu Głównego doceniła wysiłek i zaangażowanie uczestników Olimpiady:

„Bardzo Wam wszystkim gratuluję, to był trudny czas. Jesteście  fantastycznymi ludźmi, którzy mają niesamowitą wiedzę. Mieliście trudne zadania do wykonania, nie tylko te związane ze sprawdzeniem waszej wiedzy o filmie, ale też polegające na  zderzeniu się z tym, że trzeba w krótkim czasie przygotować wiele wystąpień, przeprowadzić i zredagować wywiad i wiele więcej. Zasłużyliście na nagrodę! Gratuluję!”

Podczas dwudniowego pobytu w Warszawie w ramach 8. Festiwalu Filmoteki Szkolnej laureaci Olimpiady odwiedzili archiwum Filmoteki Narodowej (obecnie Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny), a także wzięli udział w cyklu mini warsztatów w Warszawskiej Szkole Filmowej, na które złożyły się zajęcia z montażu, pracy nad scenariuszem, konstruowania vloga, czy też organizacji i programowania festiwali filmowych.


GALERIA ZDJĘĆ


2017-04-19

Lista laureatów i wyniki uczestników Olimpiady – Etap Centralny

Przedstawiamy listę laureatów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, a także punktację wszystkich uczestników, którzy przystąpili do Etapu Centralnego.

Nagroda Warszawskiej Szkoły Filmowej (roczne stypendium na naukę w WSF na dowolnej specjalności, wybranej przez laureata na kierunku Film i Multimedia lub aktorskim) przyznana została – Małgorzacie Mijewskiej.

W zakładce „O Olimpiadzie” prezentujemy także aktualną listę uczelni, które zadeklarowały możliwość zwolnienia laureatów, a w niektórych przypadkach także finalistów, Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej z postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia, na wybrane kierunki.

Laureaci i/lub finaliści zobowiązani są do składania dokumentów na studia w nieprzekraczalnym, wyznaczonym przez daną uczelnię terminie, a także do zapoznania się z obowiązującym na niej regulaminem postępowania rekrutacyjnego. Organizatorzy deklarują pomoc uczestnikom w pozyskaniu niezbędnych informacji przy aplikacji na konkretną uczelnię. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem mailowym: jradziszewska@fn.org.pl.


W ramach nagród rzeczowych poszczególni uczestnicy Etapu Centralnego Olimpiady otrzymają m.in. akredytacje na festiwale filmowe, takie jak: 

17. MFF Sopot Film Festival (8 – 16.07.2017 r.)

7. Transatlantyk Festival (14 – 21.07.2017 r.)

11. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa brzegi (29.07 – 6.08.2017 r.)

17. MFF T-mobile Nowe Horyzonty (3 – 13.08.2017 r.)

18. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu (11 – 20.08.2017 r.)

44. Ińskie Lato Filmowe (11 – 20.08.2017 r.)

42. Festiwal Filmowy w Gdyni (18 – 23.09.2017 r.)

33. MFF Warszawski Festiwal Filmowy (13 – 22.10.2017 r.)

15. MFF Toffifest (21 – 29.10.2017 r.)

8. American Film Festival (24 – 29.10.2017 r.)

24. MFF Etiuda&Anima (21 – 26. 11. 2017 r.)

 

Decyzję o przyznaniu akredytacji na dany festiwal podejmuje organizator Olimpiady.

Lista przyznanych akredytacji ogłoszona zostanie 12 czerwca na gali Festiwalu Filmoteki Szkolnej.

O przyznanej nagrodzie organizator poinformuje laureata bądź finalistę także drogą mailową.

Punktacja laureatów – Etap Centralny (PDF) (249 KB)
 

2017-03-13

W związku z pytaniami dotyczącymi jednego z zadań olimpijskich – prelekcji, informujemy, że jest ona wyłącznie formą wypowiedzi ustnej i w konkurencji tej, nie ma możliwości wykorzystania prezentacji multimedialnych.2017-02-17

Informujemy, iż Etap Centralny Olimpiady rozpocznie się 31 marca 2017 r. o godzinie 12.00 w Warszawskiej Szkole Filmowej (ul. Generała Zajączka 7). Organizatorzy, podczas trwania zawodów, pokrywają koszty wyżywienia wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, a także koszty noclegu w przypadku uczestników i ich opiekunów spoza Warszawy. Kolejność zadań olimpijskich przedstawia się następująco:

I dzień

  •  Debata oksfordzka
  •  Prelekcja

II dzień

  •  Esej
  •  Wywiad z gościem specjalnym Olimpiady (przeprowadzenie wywiadu i jego redakcja)

Olimpiada  zakończy się 1 kwietnia 2017 r. ok. godziny 16.30 (osoby, które wcześniej przeprowadzą i opracują wywiad mogą szybciej zakończyć swój udział w Olimpiadzie).

Wyniki uczestników zostaną ogłoszone w dniu 19 kwietnia.

Poniżej prezentujemy kryteria oceny i szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkurencji obowiązujących w III Etapie Olimpiady.Ogólne wskazówki przeprowadzenia wywiadu (PDF)(283 KB)

Kryteria oceny wywiadu (PDF) (202 KB)

Kryteria oceny prelekcji (PDF) (377 KB)

Kryteria oceny eseju (PDF) (327 KB)

Kryteria oceny debaty (PDF) (233 KB)

Schemat debaty (PDF) (283 KB)


2017-02-03

Publikujemy listę z wynikami uczestników II Etapu Olimpiady. Kolorem niebieskim oznaczonych zostało 25 uczniów z najwyższymi wynikami, którzy zakwalifikowali się do Etapu Centralnego odbywającego się w Warszawskiej Szkole Filmowej, w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017 r.

Punktacja uczestników – II Etap Olimpiady. Kolorem niebieskim zostało oznaczonych 25 osób, które przechodzą do III Etapu Olimpiady (PDF) (318 KB)
 

2017-01-30

Przedstawiamy bibliografię i filmografię obowiązującą uczestników w III Etapie Olimpiady, a także pięć tematów prelekcji. Spośród nich uczniowie mogą wybrać dowolny jeden, który następnie zaprezentują w dniu zawodów przed komisją oceniającą.

Tematy prelekcji. Etap III (PDF) (269 KB)

Bibliografia i filmografia. Etap III (PDF) (701 KB)
2017-01-13

Lista pytań – II Etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Przedstawiamy listę pytań zamkniętych wraz z kluczem odpowiedzi oraz treść pytań otwartych. Test składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru, za które uczestnik może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Za odpowiedzi na dwa pytania otwarte przyznawanych jest maksymalnie – 50 punktów.

Lista pytań - II Etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (PDF) (432 KB)
2016-12-14

Bibliografia i filmografia do II Etapu Olimpiady. Kryteria oceny

Prezentujemy bibliografię oraz filmografię obowiązujące w II Etapie Olimpiady, a także kryteria oceny poleceń otwartych: analizy plakatu filmowego oraz analizy i interpretacji sceny z filmu.

Bibliografia i filmografia II Etap (pdf) (580 KB)

Kryteria oceny analizy i interpretacji plakatu filmowego (pdf) (242 KB)

Kryteria oceny analizy i interpretacji sceny z filmu (pdf) (31 KB)
2016-12-08

II Etap Olimpiady – cz. 2

Druga część II Etapu Olimpiady odbędzie się 13 stycznia 2017 r., punktualnie o godzinie 12:30, w specjalnie powołanych Komitetach Okręgowych (adresy placówek w załączonym pliku).

II Etap Olimpiady – cz. 2 Informacje (doc) (36 KB)

Adresy Komitetów Okręgowych (pdf) (440 KB)

2016-11-28

Część I zawodów II stopnia Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej 

Część pierwsza zawodów II stopnia odbywa się w formule zadania wykonywanego zdalnie przez uczestnika. Jej efektem będzie autorska praca zrealizowana w formule fotokastu podejmująca temat przewodni Olimpiady  Kino przywracające pamięć historyczną. 

Poniżej prezentujemy kryteria oceny pracy oraz wskazówki, które mogą okazać się przydatne uczestnikom w procesie przygotowania zadania domowego.

Część I zawodów II stopnia Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – kryteria oceny (pdf) (280 KB)

 


2016-11-25

Lista osób zakwalifikowanych do II Etapu Olimpiady

Publikujemy listę uczestników zakwalifikowanych do II Etapu Olimpiady zatwierdzoną przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Decyzją Komitetu obniżony został próg punktowy, od którego uczniowie przechodzą do kolejnego Etapu, tj. od 38 pkt. Odstąpienie od sztywnej punktacji >39 pkt. jest pochodną działania panelu konkursowego/systemu komputerowego, którego algorytmy zostały tak ustawione, że zaczęły zliczać sumy punktów również po przecinku.

Jest to pierwsza edycja Olimpiady i wszelkie wątpliwości chcemy rozstrzygać na korzyść uczestników. Jednocześnie, jako Organizatorzy Olimpiady chcielibyśmy zagwarantować, że w II Etapie nie dojdzie do podobnej sytuacji - panel konkursowy będzie zliczał sumy liczb bez ułamków.  

W związku z wątpliwościami dotyczącymi poprawności odpowiedzi w pytaniu testowym wielokrotnego wyboru nr 5, dotyczącym funkcji artystycznej montażu Komitet Główny podjął decyzję, iż wszyscy uczestnicy Olimpiady niezależnie od udzielonej odpowiedzi otrzymują za to pytanie pełen punkt.

Ostatecznie do kolejnego Etapu przechodzi 96 uczniów.

Szczegółowe wyniki uczestników zobaczyć można po zalogowaniu się na platformie Olimpiady. Dostęp do platformy mają zarówno przewodniczący Komisji Szkolnych jak i uczniowie. W przypadku problemów z loginem lub hasłem prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ekursy@uw.edu.pl.

Lista osób zakwalifikowanych do II Etapu Olimpiady (pdf) (298 KB)
2016-11-21

Lista pytań testowych I Etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Przedstawiamy listę pytań testowych wraz z odpowiedziami z I Etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Test składa się z 60 pytań różnego typu. Są to pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Pytania wielokrotnego wyboru oceniane były w taki sposób, że za zaznaczenie jednej odpowiedzi niepoprawnej uczestnik otrzymuje 0 punktów za całe pytanie, niezależnie od poprawności innych odpowiedzi. Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 60.

Lista pytań testowych I Etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (pdf) (566 KB)
2016-11-21

Wyniki Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Informujemy o możliwości sprawdzenia wyników I Etapu Olimpiady poprzez platformę internetową.

Informacja dla Przewodniczących Komisji Szkolnych o wynikach I Etapu Olimpiady (pdf) (251 KB)

 


2016-11-16

Informacje dla Przewodniczących Komisji Szkolnych

Pierwszy etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, we wszystkich szkołach, w każdym  z województw, rozpocznie się 17 listopada o godzinie 11.00. Informujemy o możliwości sprawdzenia wyników I Etapu Olimpiady poprzez platformę internetową.

Przedstawiamy informacje dotyczące organizacji i przebiegu pierwszego etapu.

Informacje dla Przewodniczącego Komisji Szkolnej (pdf) (266 KB)

2016-11-09

Lista szkół zgłoszonych do udziału w I edycji Olimpiady

Prosimy o zapoznanie się listą szkół, które wezmą udział w pierwszej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Jeśli pomimo wysłania formularza zgłoszeniowego, brakuje na niej Państwa szkoły, prosimy o niezwłoczny kontakt z Organizatorem Olimpiady.

Lista zgłoszonych szkół (pdf) (212 KB)
2016-10-26

I etap Olimpiady (17 listopada 2016). Co warto obejrzeć i przeczytać?

I etap Olimpiady odbędzie się w czwartek 17 listopada. Uczestników, którzy chcieliby pogłębić wiedzę przed rozpoczęciem zawodów I stopnia, zapraszamy do obejrzenia konkretnych filmów dostępnych w Filmotece Szkolnej oraz zapoznania z sugerowaną bibliografią.

Lista filmów oraz publikacji (pdf) (316 KB)


Przypominamy, że informacje dotyczące wymogów formalnych zawiera Regulamin Olimpiady, dostępny TUTAJ

2016-10-14

Zmiana terminu rejestracji

 
Termin rejestracji na Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zostaje przedłużony do 28 października 2016 r.


Harmonogram (pdf) (218 KB)
olimpiada-logo1000

OrganizatorPartnerzy

 Logo Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji  Logo Warszawskiej Szkoły Filmowej  Logo polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej  Logo Filmoteki Szkolnej  Logo   Logo Katedry Filmu, Telewizji i Nowych Mediów   


Szkoły partnerskie

                  Sfinansowano ze środków

 Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej    Logo polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Masz pytania dotyczące Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Napisz do nas: olimpiada@fn.org.pl
Zadzwoń: 22  845 50 74 wew. 114

Biuro Organizatora Olimpiady mieści się w siedzibie Filmoteki Narodowej:

ul. Puławska 61
0-975 Warszawa