OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Komunikaty

2018-12-11

II etap - adresy okręgów

II etap Olimpiady zostanie rozegrany 8 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00. Do testu zostaną dopuszczeni Uczestnicy, którzy do 4 stycznia dostarczą do Organizatora fotokast wraz z oświadczeniem (Zał. nr 8 do Regulaminu).

W poniższym pliku znajdują się adresy okręgów wraz z przypisanymi do nich Uczestnikami.

Niektóre placówki (miejsca te zaznaczone są w pliku odpowiednią adnotacją) nie posiadają słuchawek, a są one niezbędne do jednego z pytań otwartych. W takiej sytuacji prosimy Uczestników o zabranie własnych. Jeśli Uczestnik nie będzie mógł zabrać swoich słuchawek, prosimy o przekazanie takiej informacji do 2.01.2019 r. na adres olimpiada@fina.gov.pl.

ADRESY OKRĘGÓW


2018-11-26

II etap - podstawowe informacje

 

II etap Olimpiady składa się z dwóch części.

Część pierwsza polega na przygotowaniu przez Uczestnika autorskiej pracy zrealizowanej w formule fotokastu. Wszystkie informacje dotyczące pracy, w tym jej temat, sposób dostarczenia czy kryteria oceny znajdują się w poniższym pliku.

Stworzenie i dostarczenie do Organizatora w regulaminowym terminie fotokastu wraz z oświadczeniem (Załącznik nr 8 do Regulaminu) jest warunkiem koniecznym, aby uczestnik mógł podejść do drugiej części II etapu. Brak nadesłanej pracy lub dostarczenie jej po terminie skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.

Termin dostarczenia fotokastu do Organizatora to 4.01.2019 r.

 

FOTOKAST – INSTRUKCJA

 

Część druga odbędzie się w formule testu zawierającego 40 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte. Na odpowiedzi na pytania testowe Uczestnicy będą mieli 40 minut, a na pytania otwarte 80 minut.

Druga część II etapu Olimpiady zostanie rozegrana 8.01.2019 r. w skali okręgów.

Lista placówek okręgowych wraz z przypisanymi do nich uczestnikami zostanie wkrótce opublikowana na niniejszej stronie.

 

Przygotowując się do II etapu warto zapoznać się z treścią „Poradnika dla uczniów i nauczycieli”

- zalecana bibliografia (str. 25)

- pytania zamknięte i otwarte ze wcześniejszych edycji (str. 59-64)

- kryteria oceny pytań otwartych (str. 18-19)

- przykładowe odpowiedzi na pytania otwarte uczestników wcześniejszych edycji Olimpiady wraz z omówieniem (str. 65-69)

- szczegółowo rozpisany przebieg II etapu (str. 11-13)


2018-11-26

Ostateczne wyniki z I etapu

 

Do II etapu przeszło 204 uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w I etapie. Wyniki ostateczne pokrywają się z wynikami wstępnymi.

I ETAP – WYNIKI OSTATECZNE


2018-11-20

III etap – zmiana terminu

 

Musieliśmy dokonać zmiany w harmonogramie Olimpiady. Korekta dotyczy trzeciego, centralnego etapu. Został on przesunięty o tydzień wstecz i odbędzie się w dniach 29-30 marca 2019 r. Za zmianę przepraszamy.

HARMONOGRAM (pdf)


2018-11-15

I etap - wstępne wyniki, dokumentacja, pytania i odpowiedzi z testu

Prezentujemy wstępne wyniki I etapu III edycji Olimpiady.

 

I ETAP - WSTĘPNE WYNIKI

 

Według regulaminu do II etapu przechodzi 200 uczestników z największą liczbą punktów. Osoba na dwusetnym miejscu miała ich 39 (na 60 możliwych), a zatem wszyscy, którzy zdobyli tyle samo punktów przechodzą do II etapu – razem 204 uczestników. Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu zaznaczone są w tabeli na zielono. Wyniki ostateczne pojawią się na stronie do 26 listopada 2018 roku i mogą różnić się od wyników wstępnych, jeśli Komisje Szkolne zgłoszą w protokołach z przebiegu I etapu zdyskwalifikowanie uczestników.

 

Dokumentacja

Przewodniczący Komisji Szkolnej w ciągu 3 dni od daty I etapu Olimpiady zobowiązany jest przesłać do Organizatora (adres poniżej) następujące dokumenty:

- protokół z przebiegu I etapu (Załącznik 3a do regulaminu)

- oświadczenia o posiadaniu pełnej dokumentacji z I etapu Olimpiady (Załącznik 3b do regulaminu)

 

W szkole powinny zostać i być przechowywane przez 5 lat poniższe dokumenty:

- kopie zgłoszeń uczestnictwa uczniów (Załącznik 2/2a do regulaminu)

- kopia protokołu z przebiegu I etapu (Załącznik 3a do regulaminu)

- powołanie członków Komisji Szkolnej (Załącznik 1e do regulaminu)

- oświadczenie członków Komisji Szkolnej o zachowaniu tajemnicy konkursowej (Załącznik 4a do regulaminu)

- protokoły dyskwalifikacji Uczestników (Załącznik 5 do regulaminu)

 

Adres Organizatora:

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa

  

PYTANIA I POPRAWNE ODPOWIEDZI Z I ETAPU


2018-11-05

I etap Olimpiady – podstawowe informacje

I etap Olimpiady zostanie rozegrany 14 listopada 2018 r. o godzinie 12:00. Będzie przeprowadzony na platformie internetowej. Dane dostępowe (adres platformy, loginy i hasła uczestników) zostaną przesłane na adresy majlowe Przewodniczących Komisji najpóźniej 9 listopada. Podczas etapu szkolnego uczestnicy będą mieli za zadanie odpowiedzieć na 60 pytań zamkniętych w ciągu 60 minut.

Przypominamy, że hasłem przewodnim III edycji Olimpiady jest „Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu”. Hasło to w znaczącym stopniu wpłynęło na kształt pytań.

O obowiązujących na I etapie zagadnieniach, bibliografii oraz filmografii można przeczytać na stronach 23-24 Poradnika dla uczniów i nauczycieli. A na stornach 50-58 znajdują się pytania z pierwszych etapów wcześniejszych edycji Olimpiady.

Do II Etapu Olimpiady przejdzie 200 osób, które zdobyły największą liczbę punktów.

WYKAZ SZKÓŁ ZGŁOSZONYCH NA III EDYCJĘ OLIMPIADY


2018-11-02

Czas przygotowań do I etapu Olimpiady

Chcesz pomóc swoim uczniom i uczennicom jeszcze lepiej przygotować się do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej? Przeprowadź z nimi zajęcia korzystając z opracowanego przez Filmotekę Szkolną scenariusza. Znajdziesz go tutaj: https://bit.ly/2zkQGP5

Chcesz jeszcze mocniej zarazić młodzież pasją do kina? Zgłoś zespoły uczniowskie na bezpłatny, praktyczny, trzymiesięczny kurs internetowy realizowany w ramach projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! Kurs właśnie się rozpoczął  – przyjmowane są ostatnie zgłoszenia: bit.ly/2NBJ5p7!

Jak wygląda kurs dowiesz się tutaj: http://filmotekaszkolna.pl/akcja/dzialania-w-projekcie/kursy-i-szkolenia/kurs-dla-uczniow
2018-09-05

Olimpiada nominowana do Nagrody PISF

 

Ogłoszono nominacje do 11. Edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przyznawanych za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina. Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej otrzymała nominację w kategorii Edukacja Filmowa. Serdecznie dziękujemy za docenienie naszej pracy oraz gratulujemy pozostałym wyróżnionym!

Werdykt zostanie ogłoszony podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2018-09-04

III edycja Olimpiady – rejestracja, bezpłatne warsztaty

Ruszyła rejestracja na Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej! Tematem przewodnim III edycji jest „Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu”. Na laureatów czekają m.in. indeksy na uczelnie wyższe i akredytacje na festiwale. Warto podjąć wyzwanie!

 

Olimpiada! Weź to na warsztat

Zapraszamy na warsztaty, które w atrakcyjnej i przystępnej formie umożliwią sprawdzenie i poszerzenie wiedzy dotyczącej polskiego kina. Uczestnicy zajęć będą ćwiczyć badawcze spojrzenie na dzieła sztuki filmowej i artystyczne plakaty dostępne w serwisie GAPLA. Zajęcia poprowadzą Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej.

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów zgłoszonych na Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Udział w nich wymaga rejestracji. Aby zarezerwować miejsca, należy wypełnić formularz internetowy –  https://forms.nina.gov.pl/olimpiada-wez-to-na-warsztat_pl/


Terminy: 

 • 17 września 2018r., 9:00-13:00 Gdyńskie Centrum Filmowe, pl. Grunwaldzki 2
 • 2 października 2018r., 10:00-14:00 Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, ul. Św. Marcina 80/82
 • 3 października 2018r., 10:00-14:00 Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12
 • 3 października 2018r., 10:00-14:00 Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5
 • 3 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2
 • 4 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7
 • 5 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
 • 5 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5
 • 8 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pomorska 73
 • 10 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a
 • 11 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Miejski Dom Kultury Koszutka w Katowicach, ul. Grażyńskiego 47
 • 12 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Pałac Młodzieży w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3
 • 16 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2
 • 19 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1
 • 19 października 2018 r., godz. 10:00-14:00 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7
 • 23 października 2018, godz. 10:00-14:00 Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86
 • 24 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Miejski Dom Kultury Koszutka w Katowicach, ul. Grażyńskiego 47
 • 24 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Dom Kultury 13MUZ w Szczecinie, pl. Żołnierza Polskiego 2
 • 26 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 1

W przygotowaniu się do olimpijskich zmagań pomocny będzie także Poradnik dla uczniów i nauczycieli, w którym są wszystkie najważniejsze informacje m.in. bibliografia, filmografia, pytania ze wcześniejszych edycji.

 

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

  

Rejestracja na Olimpiadę

Poniżej opisany jest proces rejestracji na Olimpiadę w sposób skrótowy. Wszystkie szczegóły znajdują się w Regulaminie Olimpiady w § 3.

 

REGULAMIN

 

 1. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Aby wziąć w niej udział uczeń powinien zgłosić się do dyrektora swojej szkoły wraz z wypełnionym Zgłoszeniem uczestnictwa (Załącznik nr 2 dla osoby pełnoletniej lub Załącznik nr 2a dla osoby niepełnoletniej).
 3. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Szkolną (Załącznik 1e), w skład której powinny wchodzić co najmniej trzy osoby będące nauczycielami w tej szkole, a jedną z nich jest nauczyciel informatyki. W skład Komisji Szkolnej nie może wchodzić opiekun merytoryczny zgłoszonych Uczestników. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji Szkolnej.
 4. Przewodniczący Komisji Szkolnej na podstawie przekazanych przez uczniów Zgłoszeń uczestnictwa wypełnia formularz znajdujący się na stronie internetowej Olimpiady w zakładce Formularz zgłoszeniowy.
 5. Po zakończeniu rejestracji elektronicznej wygenerowane zostanie zgłoszenie w formie PDF, które system rejestracyjny automatycznie przesyła na podany w zgłoszeniu adres e-mail Przewodniczącego Komisji Szkolnej. W przypadku nieotrzymania przez Przewodniczącego Komisji Szkolnej wiadomości e-mail ze zgłoszeniem, należy skontaktować się z Organizatorem (tel. 22 182 47 63, e-mail: olimpiada@fina.gov.pl)
 6. Do Komitetu Głównego (na adres Organizatora) do 29 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) Przewodniczący Komisji Szkolnej zobowiązany jest przesłać w formie papierowej zgłoszenie, które otrzymał na swój adres e-mail po rejestracji elektronicznej (zgłoszenie powinno być opatrzone podpisem dyrektora szkoły i pieczęcią szkoły), a także oryginały zgłoszeń uczestnictwa (Załącznik nr 2 i/lub Załącznik 2a; kopie zgłoszeń powinny zostać w szkole), na podstawie których został uzupełniony formularz elektroniczny.

 

W formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 2/Załącznik nr 2a) jedna ze zgód, jaką uczestnik musi wyrazić brzmi: „wyrażam zgodę na pseudonimizację ww. moich danych osobowych dokonaną przez Organizatora”. Pseudonimizacja polegać będzie na nadaniu wszystkim uczestnikom kodów, pod którymi będą publikowane wyniki. Każdy z Uczestników zostanie poinformowany o swoim kodzie za pomocą wiadomości e-mail przed I etapem Olimpiady. Pseudonimizacja podyktowana jest rozporządzeniu unijnym dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO).

 

Rejestracja trwa do 29 października 2018 r.

I etap Olimpiady zostanie rozegrany 14 listopada 2018 r. o godzinie 12:00.


2018-06-05

III edycja Olimpiady – poradnik i podstawowe informacje

 

Oddajemy w Państwa ręce najnowszy Poradnik dla uczniów i nauczycieli, który stanowi źródło wiedzy o Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Znajdą w nim Państwo pytania zamknięte ze wcześniejszych edycji, kryteria oceny poszczególnych zadań olimpijskich, opatrzone komentarzem prace uczestników z zeszłych lat oraz zestaw ćwiczeń, które można przeprowadzić na lekcji w ramach przygotowań do Olimpiady.

 

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI – III EDYCJA OLIMPIADY

 

Przebieg Olimpiady

Rejestracja na III edycję Olimpiady ruszy 3 września i potrwa do 29 października.

I etap składający się z 60 pytań zamkniętych zostanie rozegrany w szkołach 14 listopada. Do II etapu przejdzie 200 osób z najlepszymi wynikami.

II etap, składać się będzie z dwóch części: zadania domowego wykonanego w formie fotokastu oraz testu z 40 pytaniami zamkniętymi i dwoma pytaniami otwartymi (analiza i interpretacja plakatu filmowego i sceny filmowej). Etap II odbędzie się w skali okręgów 8 stycznia 2019 r.

Do trzeciego etapu zakwalifikuje się 25 osób z najwyższymi wynikami ze wszystkich konkurencji drugiego etapu.

Etap centralny, który zostanie rozegrany 5 i 6 kwietnia 2019 r. w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym w Warszawie będzie składał się z trzech zadań: esej, odpowiedź ustna na dwa pytania (wylosowanego z puli oraz dotyczącego fotokastu) oraz przeprowadzenie i zredagowanie wywiadu z gościem specjalnym.

12 osób z najwyższymi wynikami otrzyma tytuł Laureata, który jest nie tylko powodem do dumy, ale przede wszystkim przepustką na wiele uczelni wyższych.

Temat przewodni III edycji Olimpiady to „Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu”.

Regulamin zostanie opublikowany na stronie Olimpiady do końca sierpnia.


2018-06-05

Akredytacje na festiwale filmowe dla Laureatów

Dziewięć festiwali filmowych zgodziło się przyznać Laureatom naszej Olimpiady akredytacje. Do 13 czerwca można zgłaszać chęć uczestnictwa w festiwalach (można wybrać kilka) wysyłając wiadomość na adres olimpiada@fn.org.pl. W razie większej liczby zgłoszeń niż dostępnych akredytacji na konkretny festiwal o przyznaniu nagrody decydować będzie pozycja w rankingu po III etapie Olimpiady.

 • Transatlantyk Film Festival (Łódź, 13-20.07.2018)
 • Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi (Kazimierz Dolny, Janowiec, 28.07-05.08.2018)
 • MFF Nowe Horyzonty (Wrocław, 26.07-05.08.2018)
 • Ińskie Lato Filmowe (Ińsko, 10-19.08.2018)
 • Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (Gdynia, 17-22.09.2018)
 • American Film Festival (Wrocław, 23-28.10.2018)
 • Warszawski Festiwal Filmowy (Warszawa, 12-21.10.2018)
 • MFF Tofifest (Toruń, 20-28.10.2018)
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima (Kraków, 20-25.11.2018)

Nagrody rzeczowe zostaną wręczone Laureatom podczas gali Festiwalu Filmoteki Szkolnej 18 czerwca. Nieobecnym na festiwalu nagrody zostaną wysłane pocztą.2018-04-20

III etap Olimpiady – WYNIKI

Przedstawiamy wyniki III etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Zgodnie z regulaminem tytuł Laureata otrzymuje 12 Uczestników zawodów III stopnia, którzy zdobyli najwięcej punktów (zostali zaznaczeni w tabeli na zielono). Pięć osób z najwyższą liczbą punktów otrzymuje tytuł Laureata 1, 2, 3, 4, i 5 miejsca. Pozostali uczestnicy III etapu otrzymują tytuł Finalisty.

Nagroda Warszawskiej Szkoły Filmowej (roczne stypendium na naukę w WSF na dowolnej specjalności, wybranej przez Laureata na kierunku Film i Multimedia lub aktorskim) została przyznana Alicji Czepli.

W zakładce „O Olimpiadzie” prezentujemy aktualną listę uczelni, które zadeklarowały możliwość zwolnienia Laureatów, a w niektórych przypadkach także Finalistów Olimpiady z postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia na wybrane kierunki.

Laureaci i Finaliści zobowiązani są do składania dokumentów na studia w nieprzekraczalnym, wyznaczonym przez daną uczelnię terminie, a także do zapoznania się z obowiązującym na niej regulaminem postępowania rekrutacyjnego.

Laureatów i ich opiekunów zapraszamy na Festiwal Filmoteki Szkolnej, który odbędzie się w Warszawie 18 i 19 czerwca. Podczas gali w kinie Iluzjon zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody.

III ETAP OLIMPIADY – WYNIKI (PDF) (320 KB)2018-04-16

Za nami finał Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

 

W weekend 7-8 kwietnia, w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, 24 finalistów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej przystąpiło do najtrudniejszej części wyścigu, w którym nagrodą jest indeks na wymarzone studia.

Ostatni etap zmagań składał się z trzech konkurencji, podczas których sprawdzana była wiedza uczestników z zakresu historii filmu polskiego i światowego, umiejętności dziennikarskie oraz wiedza o mediach i komunikacji społecznej.

„Sobotni poranek w siedzibie FINA był bardzo emocjonujący, zwłaszcza, że program mieliśmy napięty”  – mówi koordynator Olimpiady, Robert Jaczewski.

Pierwsza konkurencja trwała 120 minut i polegała na napisaniu eseju. Temat dotyczył wartości, które łączą kultury i epoki, uczniowie musieli powołać się na normy, autorytety i wzorce związane z kinem polskim i światowym. W drugiej części dnia finaliści zmierzyli się z odpowiedzią ustną przed komisją egzaminacyjną – każdy losował pytanie z zakresu wiedzy o mediach lub historii kina i odpowiadał na pytanie dotyczące przygotowanego wcześniej fotokastu. W niedzielę uczniowie przeprowadzali rozmowy z jednym z Gości Specjalnych, którego nazwisko wylosowali dzień wcześniej – reżyserką Anną Kazejak, aktorem Łukaszem Simlatem lub krytykiem filmowym Łukaszem Maciejewskim. Zadaniem było zredagowanie wywiadu, na co uczestnicy mieli dwie i pół godziny.

 

Oczekiwanie na wyniki

Nazwiska 12 laureatów poznamy najpóźniej 26 kwietnia, kiedy to na stronie internetowej Olimpiady zostanie ogłoszona lista rankingowa. Tymczasem za wszystkich trzymamy mocno kciuki.

„Wielką radością było spotkanie tak mądrych i pełnych pasji młodych ludzi oraz odpowiedzialnych za ich imponującą wiedzę opiekunów. Już dziś mogę im śmiało gratulować sukcesu”  – dodaje Robert Jaczewski.

 

Duża konkurencja

„Druga edycja Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej okazała się dużym sukcesem frekwencyjnym. Dostaliśmy ponad 800 zgłoszeń z całej Polski, co oznacza, że tylko co ósma osoba miała szansę awansować do kolejnego etapu. Jest to wynik ponad dwukrotnie wyższy niż w roku ubiegłym. Jesteśmy młodą Olimpiadą, ale jak widać bardzo potrzebną. Mamy nadzieję, że trzecia edycja, znów pozytywnie zaskoczy nas liczbą zgłoszeń”  – mówi Robert Jaczewski.

 

III Edycja

Motywem przewodnim III Edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej będzie „Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu”. Nabór zostanie otwarty na początku roku szkolnego 2018/2019.

FOTORELACJA NA STRONIE FILMOTEKI SZKOLNEJ


 
2018-03-08

Goście Specjalni III etapu Olimpiady

 

Gośćmi Specjalnymi III etapu Olimpiady będą: reżyserka Anna Kazejak, aktor Łukasz Simlat oraz krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.

Pierwszego dnia Olimpiady (7 kwietnia) uczestnicy wylosują nazwisko gościa, z którym będą przeprowadzać wywiad oraz godzinę rozpoczęcia tej rozmowy. Wywiady będę przeprowadzane drugiego dnia zmagań (8 kwietnia) w godzinach 10:00-12:30. Każdy uczestnik będzie miał 10 minut na przeprowadzanie rozmowy oraz 150 minut na redakcję. Wywiady będą rejestrowane na dyktafon, aby uczestnicy mogli korzystać z nagrań podczas redakcji. Oceniana będzie jedynie spisana wersja wywiadu.

OGÓLNE WSKAZÓWKI PRZEPROWADZANIA I REDAGOWANIA WYWIADU  (pdf) (295 kB)

 

Kryteria oceny wywiadu znajdują się w broszurze informacyjnej na stronach 27-28.

BROSZURA INFORMACYJNA  (pdf) (1,3 MB)

2018-02-07

III etap – podstawowe informacje

III etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zostanie rozegrany 7 i 8 kwietnia 2018 r. w Warszawie w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym.

Etap centralny Olimpiady będzie składał się z trzech części:

 1. Napisanie eseju na temat związany z hasłem przewodnim II edycji Olimpiady – „Kino wartości”. Temat eseju uczestnicy poznają podczas zmagań.
 2. Odpowiedź ustna na dwa pytania. Pierwsze pytanie uczestnik wylosuje z puli oraz otrzyma 10 minut na przygotowanie. Drugie pytanie będzie dotyczyło zrealizowanego przez uczestnika podczas II etapu fotokastu.
 3. Przeprowadzenie wywiadu z wylosowanym gościem specjalnym oraz redakcja tego wywiadu. Nazwiska gości specjalnych zostaną podane nie później niż miesiąc przed III etapem.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią broszury, w której znajdują się ważne informacje dotyczące III etapu:

- część regulaminu poświęcona III etapowi (§ 4 pkt 6 - str. 10-11),
- bibliografia (str. 15-19),
- kryteria oceny wywiadu (str. 27-28),
- kryteria oceny eseju (str. 28),
- kryteria oceny wypowiedzi ustnej oraz przykładowe pytania (str. 29-30),
- przykładowe prace uczestników pierwszej edycji Olimpiady wraz z omówieniem: wywiad (str. 42-44), esej (str. 44-47).

BROSZURA INFORMACYJNA  (pdf) (1,3 MB)


2018-01-31

II etap – wyniki 

Prezentujemy wyniki II etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, do którego zostało dopuszczonych 59 uczestników. Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do testu on-line było terminowe wysłanie pracy domowej (fotokastu) wraz z metryką i oświadczeniem.

Zgodnie z regulaminem do III etapu przechodzi 25 osób (w tabeli wyników zostali oznaczeni na zielono) z najwyższą liczbą punktów z zawodów II stopnia.

W drugim etapie można było zdobyć łącznie 110 punktów:

- 40 pkt – pytania zamknięte,

- 15 pkt – analiza i interpretacja plakatu filmowego,

- 35 pkt – analiza i interpretacja sceny z filmu,

- 20 pkt – fotokast.

 

Każdy fotokast oraz odpowiedzi na pytania otwarte były sprawdzane i oceniane przez trzyosobową komisję. Z ich ocen była wyciągana średnia arytmetyczna. Sprawdzający nie znali imion i nazwisk uczestników.

Dwoje uczestników zostało zdyskwalifikowanych ze względu na podpisanie fotokastu imieniem i nazwiskiem, czego zabraniał regulamin (§ 4 pkt 5.2.3). Ci uczestnicy zostali w tabeli wyników oznaczeni na szaro.

Uczestnikom, którzy dostali się do III etapu serdecznie gratulujemy!

III etap odbędzie się 7 i 8 kwietnia 2018 r. w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym w Warszawie. Wkrótce podamy więcej szczegółów.

II ETAP – WYNIKI (pdf) (336)


2018-01-17

Pytania zamknięte z II etapu Olimpiady

Prezentujemy pytania zamknięte oraz poprawne odpowiedzi z etapu okręgowego Olimpiady.

Wyniki II etapu zostaną opublikowane 1 lutego 2018 r.

II ETAP – PYTANIA ZAMKNIĘTE (pdf) (239 KB)
2018-01-04

II etap Olimpiady

II etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zostanie rozegrany 11 stycznia 2018 o godzinie 12:00.

Składa się z dwóch części: pracy zdalnej ucznia (fotokast) oraz testu on-line złożonego z pytań zamkniętych i otwartych – analiza plakatu i fragmentu filmowego.

Poniżej znajdują się adresy Komitetów Okręgowych. Dane kontaktowe do Przewodniczących Komitetów zostały wysłane na adresy mailowe opiekunów uczestników.

Przypominamy, że do 8 stycznia (decyduje data wpłynięcia pracy, a nie jej wysyłki) czekamy na zadania domowe. Dostarczenie fotokastu jest warunkiem koniecznym, aby uczestnik został dopuszczony do zawodów II stopnia.

ADRESY KOMITETÓW OKRĘGOWYCH (pdf) (225 KB)


2018-01-04

Fotokast

Każdy uczestnik na początku grudnia otrzymał instrukcję, w jaki sposób należy przygotować pracę zdalną. W mailu znajdował się także kod, którym należy opatrzeć prace. Poniżej prezentujemy tekst tamtej wiadomości.

FOTOKAST (pdf) 301 KB)


2017-12-19

II etap Olimpiady – adresy Komitetów Okręgowych

Prezentujemy adresy Komitetów Okręgowych. Wkrótce lista zostanie zaktualizowana o dane kontaktowe Przewodniczących Komisji. Przypominamy, że do 8 stycznia (decyduje data wpłynięcia pracy, a nie jej wysyłki) czekamy na zadania domowe. Dostarczenie fotokastu jest warunkiem koniecznym, aby uczestnik został dopuszczony do zawodów II stopnia.

ADRESY KOMITETÓW OKRĘGOWYCH (pdf) (223KB)


2017-12-04

Ostateczne wyniki I etapu Olimpiady

Przedstawiamy ostateczne wyniki I etapu II edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Wyniki ostateczne nie różnią się od wyników wstępnych. Decyzją Prezydium Komitetu Głównego do II etapu przechodzi 104 uczestników.

II etap składa się z dwóch części: autorskiej pracy uczestnika w formie fotokastu wykonywanej zdalnie oraz testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi przeprowadzonego na platformie internetowej w placówkach okręgowych. Adresy placówek okręgowych wraz z przypisaną do nich listą uczestników zostaną wkrótce opublikowane na tej stronie.

Uczestnicy, którzy przeszli do II etapu otrzymają najpóźniej w środę (6.12.2017 r.) e-maila na adres podany w zgłoszeniu przez przewodniczącego komisji szkolnej z informacjami dotyczącymi fotokastu. W razie braku e-maila prosimy o pilny kontakt; e-mail: olimpiada@fn.org.pl, tel. 22 380 49 25.

I ETAP – OSTATECZNE WYNIKI (pdf) (631 KB)


2017-11-22

Wstępne wyniki I etapu Olimpiady

Zgodnie z § 4. pkt 4.6 regulaminu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej do II etapu przechodzą uczestnicy, którzy otrzymali co najmniej 65% punktów możliwych do zdobycia, jednak nie więcej niż 100 osób.

Osoba na setnym miejscu odpowiedziała poprawnie na 46 z 60 zadanych pytań, ustanawiając w ten sposób próg przejścia do II etapu na poziomie 76%. Prezydium Olimpiady podjęło decyzję, że wszyscy, który odpowiedzieli poprawnie na 46 i więcej pytań, a więc 104 osoby, przechodzą do kolejnego etapu.

W poniższym dokumencie prezentujemy wyniki wszystkich uczestników. Do II etapu przechodzą Ci, którzy znajdują się nad czerwoną linią.

I ETAP - WSTĘPNE WYNIKI (pdf) (632 KB)


2017-11-22

Pytania oraz poprawne odpowiedzi z I etapu II edycji Olimpiady

PYTANIA I ODPOWIEDZI (pdf) (463 KB)


2017-11-14

Lista szkół biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Przewodniczący komisji szkolnych otrzymają w tym tygodniu (w środę lub w czwartek) e-maila ze wszystkimi informacjami dotyczącymi I etapu Olimpiady.

LISTA SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W OLIMPIADZIE (pdf) (230 KB)2017-10-18

Przedłużamy rejestrację na Olimpiadę

Do 31 października 2017 roku włącznie można rejestrować uczniów i Komisje Szkolne na Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

HARMONOGRAM (pdf) (186 KB)2017-10-13

I etap Olimpiady

I etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zostanie rozegrany 21 listopada 2017 r. o godzinie 12:30. Będzie to test (pytania zamknięte), na rozwiązanie którego uczestnicy będą mieli 60 minut. Loginy i hasła uczniów do platformy, na której pierwszy etap odbędzie się zostaną rozesłane na adresy e-mailowe przewodniczych komisji szkolnych najpóźniej 16 listopada.


2017-10-12

Uniwersytet Gdański wśród Szkół partnerskich

Do grona Szkół partnerskich, które zwalniają finalistów Olimpiady z postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia dołączył Uniwersytet Gdański. Dwóch finalistów II edycji Olimpiady będzie mogło otrzymać indeks na Wydziale Filologicznym na kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej.

Aktualna lista szkół partnerskich:

WYKAZ UCZELNI (pdf) (210 KB)


2017-09-01

Ruszyła rejestracja na Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Aby wziąć udział w Olimpiadzie należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który powoła Komisję Szkolną złożoną z przedstawicieli grona pedagogicznego. Następnie Komisja powinna dokonać elektronicznej rejestracji uczniów oraz szkoły wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Poza chwałą i niezbywalnym tytułem Olimpijczyka na laureatów czekają indeksy prestiżowych uczelni wyższych m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytetu Łódzkiego, który może poszczycić się najdłuższą tradycją studiów filmoznawczych w Polsce. Nagrodę specjalną przygotowała Warszawska Szkoła Filmowa. Szczegóły:

WYKAZ UCZELNI (pdf) (210 KB)Zgłoszenia przyjmujemy do 21 października 2017 r.

Etap szkolny rozegra się 21 listopada 2017 r.


2017-07-07

Poradnik dla uczniów i nauczycieli – II edycja Olimpiady

Prezentujemy najnowszy „Poradnik dla uczniów i nauczycieli” – kompendium wiedzy na temat II edycji Olimpiady, w którym dostepny jest zbiór kryteriów oceny poszczególnych zadań olimpijskich, objaśnienie struktury kolejnych etapów konkursu i opracowanie wybranych zagadnień z jego zakresu tematycznego, a także opatrzone komentarzem  –  prace uczestników z I edycji.

Mamy nadzieję, że broszura ta posłuży Państwu jako inspiracja, a przede wszystkim kompleksowe źródło wiedzy pomocne w przygotowaniach do zbliżającej się Olimpiady.

Poradnik dla uczniów i nauczycieli (PDF) (1. 26 MB)


2017-06-21 

Wręczenie nagród laureatom Olimpiady podczas 8. Festiwalu Filmoteki Szkolnej


W związku z zakończeniem I edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej w dniach 12-13 czerwca 2017 roku do Warszawy przyjechali, w pełnym składzie, laureaci konkursu z różnych części Polski. Podczas uroczystej gali 8. Festiwalu Filmoteki Szkolnej w kinie Iluzjon odebrali przyznane im nagrody.

Cieszę się bardzo, że w tym roku dołączył kolejny element, który marzył nam się od wielu lat, a mianowicie, że doczekaliśmy się Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, że w tym roku na sali i potem tutaj na scenie będą mogli przedstawić Wam się laureaci, którzy ruszą na wymarzone studia. To pokazuje, że nasze marzenie, żeby film jako sztuka znalazł się w szkole, wreszcie się spełnia!” powiedziała Anna Sienkiewicz – Rogowska, Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.

Przewodnicząca Komitetu Głównego doceniła wysiłek i zaangażowanie uczestników Olimpiady:

„Bardzo Wam wszystkim gratuluję, to był trudny czas. Jesteście  fantastycznymi ludźmi, którzy mają niesamowitą wiedzę. Mieliście trudne zadania do wykonania, nie tylko te związane ze sprawdzeniem waszej wiedzy o filmie, ale też polegające na  zderzeniu się z tym, że trzeba w krótkim czasie przygotować wiele wystąpień, przeprowadzić i zredagować wywiad i wiele więcej. Zasłużyliście na nagrodę! Gratuluję!”

Podczas dwudniowego pobytu w Warszawie w ramach 8. Festiwalu Filmoteki Szkolnej laureaci Olimpiady odwiedzili archiwum Filmoteki Narodowej (obecnie Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny), a także wzięli udział w cyklu mini warsztatów w Warszawskiej Szkole Filmowej, na które złożyły się zajęcia z montażu, pracy nad scenariuszem, konstruowania vloga, czy też organizacji i programowania festiwali filmowych.


GALERIA ZDJĘĆ


2017-04-19

Lista laureatów i wyniki uczestników Olimpiady – Etap Centralny

Przedstawiamy listę laureatów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, a także punktację wszystkich uczestników, którzy przystąpili do Etapu Centralnego.

Nagroda Warszawskiej Szkoły Filmowej (roczne stypendium na naukę w WSF na dowolnej specjalności, wybranej przez laureata na kierunku Film i Multimedia lub aktorskim) przyznana została – Małgorzacie Mijewskiej.

W zakładce „O Olimpiadzie” prezentujemy także aktualną listę uczelni, które zadeklarowały możliwość zwolnienia laureatów, a w niektórych przypadkach także finalistów, Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej z postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia, na wybrane kierunki.

Laureaci i/lub finaliści zobowiązani są do składania dokumentów na studia w nieprzekraczalnym, wyznaczonym przez daną uczelnię terminie, a także do zapoznania się z obowiązującym na niej regulaminem postępowania rekrutacyjnego. Organizatorzy deklarują pomoc uczestnikom w pozyskaniu niezbędnych informacji przy aplikacji na konkretną uczelnię. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem mailowym: jradziszewska@fn.org.pl.


W ramach nagród rzeczowych poszczególni uczestnicy Etapu Centralnego Olimpiady otrzymają m.in. akredytacje na festiwale filmowe, takie jak: 

17. MFF Sopot Film Festival (8 – 16.07.2017 r.)

7. Transatlantyk Festival (14 – 21.07.2017 r.)

11. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa brzegi (29.07 – 6.08.2017 r.)

17. MFF T-mobile Nowe Horyzonty (3 – 13.08.2017 r.)

18. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu (11 – 20.08.2017 r.)

44. Ińskie Lato Filmowe (11 – 20.08.2017 r.)

42. Festiwal Filmowy w Gdyni (18 – 23.09.2017 r.)

33. MFF Warszawski Festiwal Filmowy (13 – 22.10.2017 r.)

15. MFF Toffifest (21 – 29.10.2017 r.)

8. American Film Festival (24 – 29.10.2017 r.)

24. MFF Etiuda&Anima (21 – 26. 11. 2017 r.)

 

Decyzję o przyznaniu akredytacji na dany festiwal podejmuje organizator Olimpiady.

Lista przyznanych akredytacji ogłoszona zostanie 12 czerwca na gali Festiwalu Filmoteki Szkolnej.

O przyznanej nagrodzie organizator poinformuje laureata bądź finalistę także drogą mailową.

Punktacja laureatów – Etap Centralny (PDF) (249 KB)
 

2017-03-13

W związku z pytaniami dotyczącymi jednego z zadań olimpijskich – prelekcji, informujemy, że jest ona wyłącznie formą wypowiedzi ustnej i w konkurencji tej, nie ma możliwości wykorzystania prezentacji multimedialnych.2017-02-17

Informujemy, iż Etap Centralny Olimpiady rozpocznie się 31 marca 2017 r. o godzinie 12.00 w Warszawskiej Szkole Filmowej (ul. Generała Zajączka 7). Organizatorzy, podczas trwania zawodów, pokrywają koszty wyżywienia wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, a także koszty noclegu w przypadku uczestników i ich opiekunów spoza Warszawy. Kolejność zadań olimpijskich przedstawia się następująco:

I dzień

 •  Debata oksfordzka
 •  Prelekcja

II dzień

 •  Esej
 •  Wywiad z gościem specjalnym Olimpiady (przeprowadzenie wywiadu i jego redakcja)

Olimpiada  zakończy się 1 kwietnia 2017 r. ok. godziny 16.30 (osoby, które wcześniej przeprowadzą i opracują wywiad mogą szybciej zakończyć swój udział w Olimpiadzie).

Wyniki uczestników zostaną ogłoszone w dniu 19 kwietnia.

Poniżej prezentujemy kryteria oceny i szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkurencji obowiązujących w III Etapie Olimpiady.Ogólne wskazówki przeprowadzenia wywiadu (PDF) (283 KB)

Kryteria oceny wywiadu (PDF) (202 KB)

Kryteria oceny prelekcji (PDF) (377 KB)

Kryteria oceny eseju (PDF) (327 KB)

Kryteria oceny debaty (PDF) (233 KB)

Schemat debaty (PDF) (283 KB)


2017-02-03

Publikujemy listę z wynikami uczestników II Etapu Olimpiady. Kolorem niebieskim oznaczonych zostało 25 uczniów z najwyższymi wynikami, którzy zakwalifikowali się do Etapu Centralnego odbywającego się w Warszawskiej Szkole Filmowej, w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017 r.

Punktacja uczestników – II Etap Olimpiady. Kolorem niebieskim zostało oznaczonych 25 osób, które przechodzą do III Etapu Olimpiady (PDF) (318 KB)
olimpiada-logo1000

Masz pytania dotyczące Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Napisz do nas:  olimpiada@fina.gov.pl
Zadzwoń: + 48 22 182 47 63Biuro Organizatora Olimpiady mieści się w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytucie Audiowizualnym

Adres korespondencyjny:

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa