OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Komunikaty

2018-02-07

III etap – podstawowe informacje

III etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zostanie rozegrany 7 i 8 kwietnia 2018 r. w Warszawie w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym.

Etap centralny Olimpiady będzie składał się z trzech części:

  1. Napisanie eseju na temat związany z hasłem przewodnim II edycji Olimpiady – „Kino wartości”. Temat eseju uczestnicy poznają podczas zmagań.
  2. Odpowiedź ustna na dwa pytania. Pierwsze pytanie uczestnik wylosuje z puli oraz otrzyma 10 minut na przygotowanie. Drugie pytanie będzie dotyczyło zrealizowanego przez uczestnika podczas II etapu fotokastu.
  3. Przeprowadzenie wywiadu z wylosowanym gościem specjalnym oraz redakcja tego wywiadu. Nazwiska gości specjalnych zostaną podane nie później niż miesiąc przed III etapem.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią broszury, w której znajdują się ważne informacje dotyczące III etapu:

- część regulaminu poświęcona III etapowi (§ 4 pkt 6 - str. 10-11),
- bibliografia (str. 15-19),
- kryteria oceny wywiadu (str. 27-28),
- kryteria oceny eseju (str. 28),
- kryteria oceny wypowiedzi ustnej oraz przykładowe pytania (str. 29-30),
- przykładowe prace uczestników pierwszej edycji Olimpiady wraz z omówieniem: wywiad (str. 42-44), esej (str. 44-47).

BROSZURA INFORMACYJNA  (pdf) (1,3 MB)


2018-01-31

II etap – wyniki 

Prezentujemy wyniki II etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, do którego zostało dopuszczonych 59 uczestników. Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do testu on-line było terminowe wysłanie pracy domowej (fotokastu) wraz z metryką i oświadczeniem.

Zgodnie z regulaminem do III etapu przechodzi 25 osób (w tabeli wyników zostali oznaczeni na zielono) z najwyższą liczbą punktów z zawodów II stopnia.

W drugim etapie można było zdobyć łącznie 110 punktów:

- 40 pkt – pytania zamknięte,

- 15 pkt – analiza i interpretacja plakatu filmowego,

- 35 pkt – analiza i interpretacja sceny z filmu,

- 20 pkt – fotokast.

 

Każdy fotokast oraz odpowiedzi na pytania otwarte były sprawdzane i oceniane przez trzyosobową komisję. Z ich ocen była wyciągana średnia arytmetyczna. Sprawdzający nie znali imion i nazwisk uczestników.

Dwoje uczestników zostało zdyskwalifikowanych ze względu na podpisanie fotokastu imieniem i nazwiskiem, czego zabraniał regulamin (§ 4 pkt 5.2.3). Ci uczestnicy zostali w tabeli wyników oznaczeni na szaro.

Uczestnikom, którzy dostali się do III etapu serdecznie gratulujemy!

III etap odbędzie się 7 i 8 kwietnia 2018 r. w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym w Warszawie. Wkrótce podamy więcej szczegółów.

II ETAP – WYNIKI (pdf) (336)


2018-01-17

Pytania zamknięte z II etapu Olimpiady

Prezentujemy pytania zamknięte oraz poprawne odpowiedzi z etapu okręgowego Olimpiady.

Wyniki II etapu zostaną opublikowane 1 lutego 2018 r.

II ETAP – PYTANIA ZAMKNIĘTE (pdf) (239 KB)
2018-01-04

II etap Olimpiady

II etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zostanie rozegrany 11 stycznia 2018 o godzinie 12:00.

Składa się z dwóch części: pracy zdalnej ucznia (fotokast) oraz testu on-line złożonego z pytań zamkniętych i otwartych – analiza plakatu i fragmentu filmowego.

Poniżej znajdują się adresy Komitetów Okręgowych. Dane kontaktowe do Przewodniczących Komitetów zostały wysłane na adresy mailowe opiekunów uczestników.

Przypominamy, że do 8 stycznia (decyduje data wpłynięcia pracy, a nie jej wysyłki) czekamy na zadania domowe. Dostarczenie fotokastu jest warunkiem koniecznym, aby uczestnik został dopuszczony do zawodów II stopnia.

ADRESY KOMITETÓW OKRĘGOWYCH (pdf) (225 KB)


2018-01-04

Fotokast

Każdy uczestnik na początku grudnia otrzymał instrukcję, w jaki sposób należy przygotować pracę zdalną. W mailu znajdował się także kod, którym należy opatrzeć prace. Poniżej prezentujemy tekst tamtej wiadomości.

FOTOKAST (pdf) 301 KB)


2017-12-19

II etap Olimpiady – adresy Komitetów Okręgowych

Prezentujemy adresy Komitetów Okręgowych. Wkrótce lista zostanie zaktualizowana o dane kontaktowe Przewodniczących Komisji. Przypominamy, że do 8 stycznia (decyduje data wpłynięcia pracy, a nie jej wysyłki) czekamy na zadania domowe. Dostarczenie fotokastu jest warunkiem koniecznym, aby uczestnik został dopuszczony do zawodów II stopnia.

ADRESY KOMITETÓW OKRĘGOWYCH (pdf) (223KB)


2017-12-04

Ostateczne wyniki I etapu Olimpiady

Przedstawiamy ostateczne wyniki I etapu II edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Wyniki ostateczne nie różnią się od wyników wstępnych. Decyzją Prezydium Komitetu Głównego do II etapu przechodzi 104 uczestników.

II etap składa się z dwóch części: autorskiej pracy uczestnika w formie fotokastu wykonywanej zdalnie oraz testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi przeprowadzonego na platformie internetowej w placówkach okręgowych. Adresy placówek okręgowych wraz z przypisaną do nich listą uczestników zostaną wkrótce opublikowane na tej stronie.

Uczestnicy, którzy przeszli do II etapu otrzymają najpóźniej w środę (6.12.2017 r.) e-maila na adres podany w zgłoszeniu przez przewodniczącego komisji szkolnej z informacjami dotyczącymi fotokastu. W razie braku e-maila prosimy o pilny kontakt; e-mail: olimpiada@fn.org.pl, tel. 22 380 49 25.

I ETAP – OSTATECZNE WYNIKI (pdf) (631 KB)


2017-11-22

Wstępne wyniki I etapu Olimpiady

Zgodnie z § 4. pkt 4.6 regulaminu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej do II etapu przechodzą uczestnicy, którzy otrzymali co najmniej 65% punktów możliwych do zdobycia, jednak nie więcej niż 100 osób.

Osoba na setnym miejscu odpowiedziała poprawnie na 46 z 60 zadanych pytań, ustanawiając w ten sposób próg przejścia do II etapu na poziomie 76%. Prezydium Olimpiady podjęło decyzję, że wszyscy, który odpowiedzieli poprawnie na 46 i więcej pytań, a więc 104 osoby, przechodzą do kolejnego etapu.

W poniższym dokumencie prezentujemy wyniki wszystkich uczestników. Do II etapu przechodzą Ci, którzy znajdują się nad czerwoną linią.

I ETAP - WSTĘPNE WYNIKI (pdf) (632 KB)


2017-11-22

Pytania oraz poprawne odpowiedzi z I etapu II edycji Olimpiady

PYTANIA I ODPOWIEDZI (pdf) (463 KB)


2017-11-14

Lista szkół biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Przewodniczący komisji szkolnych otrzymają w tym tygodniu (w środę lub w czwartek) e-maila ze wszystkimi informacjami dotyczącymi I etapu Olimpiady.

LISTA SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W OLIMPIADZIE (pdf) (230 KB)2017-10-18

Przedłużamy rejestrację na Olimpiadę

Do 31 października 2017 roku włącznie można rejestrować uczniów i Komisje Szkolne na Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

HARMONOGRAM (pdf) (186 KB)2017-10-13

I etap Olimpiady

I etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zostanie rozegrany 21 listopada 2017 r. o godzinie 12:30. Będzie to test (pytania zamknięte), na rozwiązanie którego uczestnicy będą mieli 60 minut. Loginy i hasła uczniów do platformy, na której pierwszy etap odbędzie się zostaną rozesłane na adresy e-mailowe przewodniczych komisji szkolnych najpóźniej 16 listopada.


2017-10-12

Uniwersytet Gdański wśród Szkół partnerskich

Do grona Szkół partnerskich, które zwalniają finalistów Olimpiady z postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia dołączył Uniwersytet Gdański. Dwóch finalistów II edycji Olimpiady będzie mogło otrzymać indeks na Wydziale Filologicznym na kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej.

Aktualna lista szkół partnerskich:

WYKAZ UCZELNI (pdf) (210 KB)


2017-09-01

Ruszyła rejestracja na Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Aby wziąć udział w Olimpiadzie należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który powoła Komisję Szkolną złożoną z przedstawicieli grona pedagogicznego. Następnie Komisja powinna dokonać elektronicznej rejestracji uczniów oraz szkoły wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Poza chwałą i niezbywalnym tytułem Olimpijczyka na laureatów czekają indeksy prestiżowych uczelni wyższych m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytetu Łódzkiego, który może poszczycić się najdłuższą tradycją studiów filmoznawczych w Polsce. Nagrodę specjalną przygotowała Warszawska Szkoła Filmowa. Szczegóły:

WYKAZ UCZELNI (pdf) (210 KB)Zgłoszenia przyjmujemy do 21 października 2017 r.

Etap szkolny rozegra się 21 listopada 2017 r.


2017-07-07

Poradnik dla uczniów i nauczycieli – II edycja Olimpiady

Prezentujemy najnowszy „Poradnik dla uczniów i nauczycieli” – kompendium wiedzy na temat II edycji Olimpiady, w którym dostepny jest zbiór kryteriów oceny poszczególnych zadań olimpijskich, objaśnienie struktury kolejnych etapów konkursu i opracowanie wybranych zagadnień z jego zakresu tematycznego, a także opatrzone komentarzem  –  prace uczestników z I edycji.

Mamy nadzieję, że broszura ta posłuży Państwu jako inspiracja, a przede wszystkim kompleksowe źródło wiedzy pomocne w przygotowaniach do zbliżającej się Olimpiady.

Poradnik dla uczniów i nauczycieli (PDF) (1. 26 MB)


2017-06-21 

Wręczenie nagród laureatom Olimpiady podczas 8. Festiwalu Filmoteki Szkolnej


W związku z zakończeniem I edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej w dniach 12-13 czerwca 2017 roku do Warszawy przyjechali, w pełnym składzie, laureaci konkursu z różnych części Polski. Podczas uroczystej gali 8. Festiwalu Filmoteki Szkolnej w kinie Iluzjon odebrali przyznane im nagrody.

Cieszę się bardzo, że w tym roku dołączył kolejny element, który marzył nam się od wielu lat, a mianowicie, że doczekaliśmy się Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, że w tym roku na sali i potem tutaj na scenie będą mogli przedstawić Wam się laureaci, którzy ruszą na wymarzone studia. To pokazuje, że nasze marzenie, żeby film jako sztuka znalazł się w szkole, wreszcie się spełnia!” powiedziała Anna Sienkiewicz – Rogowska, Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.

Przewodnicząca Komitetu Głównego doceniła wysiłek i zaangażowanie uczestników Olimpiady:

„Bardzo Wam wszystkim gratuluję, to był trudny czas. Jesteście  fantastycznymi ludźmi, którzy mają niesamowitą wiedzę. Mieliście trudne zadania do wykonania, nie tylko te związane ze sprawdzeniem waszej wiedzy o filmie, ale też polegające na  zderzeniu się z tym, że trzeba w krótkim czasie przygotować wiele wystąpień, przeprowadzić i zredagować wywiad i wiele więcej. Zasłużyliście na nagrodę! Gratuluję!”

Podczas dwudniowego pobytu w Warszawie w ramach 8. Festiwalu Filmoteki Szkolnej laureaci Olimpiady odwiedzili archiwum Filmoteki Narodowej (obecnie Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny), a także wzięli udział w cyklu mini warsztatów w Warszawskiej Szkole Filmowej, na które złożyły się zajęcia z montażu, pracy nad scenariuszem, konstruowania vloga, czy też organizacji i programowania festiwali filmowych.


GALERIA ZDJĘĆ


2017-04-19

Lista laureatów i wyniki uczestników Olimpiady – Etap Centralny

Przedstawiamy listę laureatów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, a także punktację wszystkich uczestników, którzy przystąpili do Etapu Centralnego.

Nagroda Warszawskiej Szkoły Filmowej (roczne stypendium na naukę w WSF na dowolnej specjalności, wybranej przez laureata na kierunku Film i Multimedia lub aktorskim) przyznana została – Małgorzacie Mijewskiej.

W zakładce „O Olimpiadzie” prezentujemy także aktualną listę uczelni, które zadeklarowały możliwość zwolnienia laureatów, a w niektórych przypadkach także finalistów, Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej z postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia, na wybrane kierunki.

Laureaci i/lub finaliści zobowiązani są do składania dokumentów na studia w nieprzekraczalnym, wyznaczonym przez daną uczelnię terminie, a także do zapoznania się z obowiązującym na niej regulaminem postępowania rekrutacyjnego. Organizatorzy deklarują pomoc uczestnikom w pozyskaniu niezbędnych informacji przy aplikacji na konkretną uczelnię. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem mailowym: jradziszewska@fn.org.pl.


W ramach nagród rzeczowych poszczególni uczestnicy Etapu Centralnego Olimpiady otrzymają m.in. akredytacje na festiwale filmowe, takie jak: 

17. MFF Sopot Film Festival (8 – 16.07.2017 r.)

7. Transatlantyk Festival (14 – 21.07.2017 r.)

11. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa brzegi (29.07 – 6.08.2017 r.)

17. MFF T-mobile Nowe Horyzonty (3 – 13.08.2017 r.)

18. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu (11 – 20.08.2017 r.)

44. Ińskie Lato Filmowe (11 – 20.08.2017 r.)

42. Festiwal Filmowy w Gdyni (18 – 23.09.2017 r.)

33. MFF Warszawski Festiwal Filmowy (13 – 22.10.2017 r.)

15. MFF Toffifest (21 – 29.10.2017 r.)

8. American Film Festival (24 – 29.10.2017 r.)

24. MFF Etiuda&Anima (21 – 26. 11. 2017 r.)

 

Decyzję o przyznaniu akredytacji na dany festiwal podejmuje organizator Olimpiady.

Lista przyznanych akredytacji ogłoszona zostanie 12 czerwca na gali Festiwalu Filmoteki Szkolnej.

O przyznanej nagrodzie organizator poinformuje laureata bądź finalistę także drogą mailową.

Punktacja laureatów – Etap Centralny (PDF) (249 KB)
 

2017-03-13

W związku z pytaniami dotyczącymi jednego z zadań olimpijskich – prelekcji, informujemy, że jest ona wyłącznie formą wypowiedzi ustnej i w konkurencji tej, nie ma możliwości wykorzystania prezentacji multimedialnych.2017-02-17

Informujemy, iż Etap Centralny Olimpiady rozpocznie się 31 marca 2017 r. o godzinie 12.00 w Warszawskiej Szkole Filmowej (ul. Generała Zajączka 7). Organizatorzy, podczas trwania zawodów, pokrywają koszty wyżywienia wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, a także koszty noclegu w przypadku uczestników i ich opiekunów spoza Warszawy. Kolejność zadań olimpijskich przedstawia się następująco:

I dzień

  •  Debata oksfordzka
  •  Prelekcja

II dzień

  •  Esej
  •  Wywiad z gościem specjalnym Olimpiady (przeprowadzenie wywiadu i jego redakcja)

Olimpiada  zakończy się 1 kwietnia 2017 r. ok. godziny 16.30 (osoby, które wcześniej przeprowadzą i opracują wywiad mogą szybciej zakończyć swój udział w Olimpiadzie).

Wyniki uczestników zostaną ogłoszone w dniu 19 kwietnia.

Poniżej prezentujemy kryteria oceny i szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkurencji obowiązujących w III Etapie Olimpiady.Ogólne wskazówki przeprowadzenia wywiadu (PDF) (283 KB)

Kryteria oceny wywiadu (PDF) (202 KB)

Kryteria oceny prelekcji (PDF) (377 KB)

Kryteria oceny eseju (PDF) (327 KB)

Kryteria oceny debaty (PDF) (233 KB)

Schemat debaty (PDF) (283 KB)


2017-02-03

Publikujemy listę z wynikami uczestników II Etapu Olimpiady. Kolorem niebieskim oznaczonych zostało 25 uczniów z najwyższymi wynikami, którzy zakwalifikowali się do Etapu Centralnego odbywającego się w Warszawskiej Szkole Filmowej, w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017 r.

Punktacja uczestników – II Etap Olimpiady. Kolorem niebieskim zostało oznaczonych 25 osób, które przechodzą do III Etapu Olimpiady (PDF) (318 KB)
olimpiada-logo1000

OrganizatorPartnerzy

 Logo Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji  Logo Warszawskiej Szkoły Filmowej  Logo polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej  Logo Filmoteki Szkolnej  Logo   


Szkoły partnerskie

     

 Sfinansowano ze środków

 Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej    Logo polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Masz pytania dotyczące Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Napisz do nas: olimpiada@fn.org.pl
Zadzwoń: + 48 22  380 49 25Biuro Organizatora Olimpiady mieści się w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytucie Audiowizualnym

Adres korespondencyjny:

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa