Reżyser: Ryszard Bolesławski

fragment wystawy wirtualnej z materiałów ikonograficznych Filmoteki Narodowej


WYIMKI Z PRASY POLSKIEJ