Sienkiewicz i film

Fragment wystawy wirtualnej z materiałów ikonograficznych Filmoteki Narodowej.