KOPIA OBOWIĄZKOWA

KOPIA OBOWIĄZKOWA

Filmoteka Narodowa przypomina producentom o konieczności przekazywania do naszych zbiorów kopii każdego wyprodukowanego filmu wraz z materiałami dokumentacyjnymi ustalonymi w Ustawie o kinematografii. 

Niniejszy obowiązek nałożony na producenta wynika z Art. 30 Ustawy o kinematografii z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 132 poz. 1111) i dotyczy każdego wyprodukowanego filmu, w tym także filmu, który nie otrzymał publicznego dofinansowania:

„Producent filmu przekazuje nieodpłatnie Filmotece Narodowej jeden egzemplarz nieeksploatowanej kopii każdego wyprodukowanego filmu oraz materiały dokumentacyjne związane z produkcją w terminie 30 dni po zakończeniu produkcji, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia dystrybucji filmu.” 

i Art. 6 Ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U.Nr 152 poz.722):

„Filmotece Narodowej w Warszawie przekazuje się po jednym egzemplarzu kopii filmu kinowego i telewizyjnego. Obowiązek ten ciąży na producencie filmu.”  

Obowiązek deponowania kopii filmu kinowego wynikający z Ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych dotyczy również producenta, który wyprodukował film w kraju dla producenta zagranicznego.  

Do Zespołu Zbiorów Filmowych należy dostarczyć następujące materiały:

  • Scenariusz filmu
  • Metryka filmu potwierdzona przez ZAiKS
  • Lista napisów początkowych
  • Lista napisów końcowych
  • Lista dialogowa
  • Fotosy
  • Plakaty

UWAGA!!

Od 1 stycznia 2019 roku w Filmotece Narodowej - Instytucie Audiowizualnym obowiązują nowe zasady przekazywania kopii obowiązkowej.

Kontakt

Agata Zalewska
e-mail: agata.zalewska@fina.gov.pl
tel. +48 22 542 10 70
fax +48 22 646 57 37

ul. Puławska 61, Warszawa
pokój 1/17 (oficyna, parter)