NITROFILM

NITROFILM

NITROFILM - Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie

Digitalizacja

Projekt Nitrofilm „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt – rozpoczęty w 2009 roku – obejmuje 43 tytuły z najstarszego, najcenniejszego zbioru Filmoteki. Jego celem nadrzędnym jest zabezpieczenie wieczyste archiwaliów filmowych ze zbioru przedwojennej polskiej kinematografii.

Główne kryterium wyboru filmów skierowanych do digitalizacji to liczba zachowanych kopii na łatwopalnej taśmie nitro odnoszących się do jednego tytułu, czyli liczba nośników oryginalnych pochodzących z okresu powstania filmu. Wszystkie wybrane materiały eksploatowane przed wojną były uszkodzone, miejscami niekompletne; wady techniczne powstały również w wyniku złego przechowywania i uszkodzeń mechanicznych. Digitalizacja, prace porównawcze i rekonstrukcja tych materiałów umożliwiają stworzenie nowych, jak najpełniejszych kopii filmów.

Dzięki realizacji projektu powstała specjalistyczna infrastruktura do prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych nad najstarszymi materiałami filmowymi oraz zdigitalizowano część przedwojennego zbioru polskiej kinematografii. Nitrofilm stawia sobie za cel ustanowienie trwałego i powszechnego dostępu do tego zbioru.

W okresie realizacji trwałości projektu, tj. w latach 2015–2019, Filmoteka Narodowa zobowiązała się do corocznej digitalizacji 10 filmów i rekonstrukcji jednego wybranego tytułu.

www.nitrofilm.pl

Na stronie internetowej projektu znajdują się opisy filmów wraz z metadanymi, a także m.in. z fotosami, głosami prasy oraz fotodokumentacją prac nad materiałami filmowymi. Informacje związane z pracami konserwatorskimi (teorią i praktyką), odkryciami i rezultatami badań filmografów, historią filmu i ciekawostkami o ludziach przedwojennego kina prezentuje NitroBlog. 

Rekonstrukcja

Pełnej rekonstrukcji poddano cztery tytuły. Filmy te miały swoje uroczyste repremiery z towarzyszeniem muzyki na żywo.

  • „Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów” („Mania. Die Geschichte einer Zigarettenarbeiterin”) reż. Eugen Illes, 1918 / autor muzyki Jerzy Maksymiuk / repremiera 4.09.2011 r. 
  • „Pan Tadeusz”, reż. Ryszard Ordyński, 1928 / autor muzyki Tadeusz Woźniak we współpracy z Tomaszem Szymusiem, Tomaszem Filipczakiem i Piotrem Woźniakiem / repremiera 9.11.2012 r. 
  • „Zew morza”, reż. Henryk Szaro, 1927 / autor muzyki Krzesimir Dębski / repremiera 29.11.2013 r.
  • „Ludzie bez jutra”, reż. Aleksander Hertz, 1919 / autorzy muzyki Paweł Szamburski, Sebastian Wypych, Patryk Zakrocki / repremiera 15.12.2015 r.
  • „Halka”, reż. Konstanty Meglicki, 1929-1932 / autor muzyki Jerzy Rogiewicz / repremiera 17.11.2016 r.LISTA FILMÓW OBJĘTYCH PROJEKTEMlogo Nitrofilm

  • Plakat do repremiery filmu „Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów” (1918), reż. Eugen Illes

  • Plakat do repremiery filmu „Pan Tadeusz” (1928), reż. Ryszard Ordyński

  • Plakat do repremiery filmu „Zew morza” (1927), reż. Henryk Szaro