KONTAKT

KONTAKT

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
tel. + 48 22 380 49 00
fax: +48 22 380 49 01
e-mail: sekretariat@nina.gov.pl

tel. +48 22 380 49 03         
fax: +48 22 380 49 01

tel. + 48 22 380 49 00
fax: + 48 22 380 49 01
e-mail: sekretariat@nina.gov.pl

tel. +48 22 380 49 00         
fax: +48 22 380 49 01

tel. + 48 22 380 49 00
fax: + 48 22 380 49 01
e-mail: sekretariat@nina.gov.pl

tel. + 48 22 380 49 00
fax: + 48 22 380 49 01
e-mail: sekretariat@nina.gov.pl

tel. +48 22 380 49 23
e-mail: rkosalka@fn.org.pl

tel. + 48 22 542 10 61
tel. + 48 22 542 10 91
e-mail: ggrabowska@fn.org.pl

tel. +48 22 542 10 98 
e-mail: agoleniewski@fn.org.pl

tel. +48 22  380 49 61
        0 662 099 600
e-mail: eoniszczuk@fn.org.pl

Działy dawnej Filmoteki Narodowej

tel. + 48 22 845 50 74
fax: +48 22 646 53 73
e-mail: filmoteka@fn.org.pl

Dorota Przybylska
tel. + 48 22 542 10 97
e-mail: dprzybylska@fn.org.pl

e-mail: media@nina.gov.pl, promocja@nina.gov.pl

tel. +48 22 380 49 76
fax: +48 22 380 49 01

tel. +48 22 542 10 70
e-mail: zbioryfilmowe@fn.org.pl

Agata Zalewska 
kierownik 
tel. +48 22 542 10 70
e-mail: azalewska@fn.org.pl

Renata Wąsowska
Starszy specjalista ds. przedwojennego zbioru filmowego
tel. +48 22 542 10 99
e-mail: rwasowska@fn.org.pl

Joanna Wiśniewska
tel. +48 22 845 50 74
e-mail: jwisniewska@fn.org.pl

Michał Pieńkowski
tel. +48 22 841 61 61
e-mail: mpienkowski@fn.org.pl

Grzegorz Balski
Główny specjalista ds. baz danych FN
tel. +48 22 542 10 82
e-mal: gbalski@fn.org.pl

tel. +48 22 542 10 74
e-mail: dokumentacja@fn.org.pl

Krystyna Nowicka 
kierownik  (fotosy, programy filmowe, nuty)
tel. +48 22 542 10 74
e-mail: knowicka@fn.org.pl

Agnieszka Czechowska
(plakaty, projekty scenograficzne, nagrody i dyplomy)
tel. +48 22 542 10 72
e-mail: aczechowska@fn.org.pl

Agnieszka Polanowska 
(materiały literackie)
tel. +48 22 542 10 71
e-mail: apolanowska@fn.org.pl 

Agnieszka Sosnowska
(książki i czasopisma)
tel. +48 22 542 10 73
e-mail: asosnowska@fn.org.pl

e-mail: cyfryzacja@fn.org.pl

Aneta Kozłowska
kierownik
tel. + 48 22 542 10 88
e-mail: akozlowska@fn.org.pl

Dominika Suder
Główny specjalista ds. cyfryzacji zbiorów ikonograficznych i informacji internetowej
tel. +48 22 542 10 85
e-mail: dsuder@fn.org.pl

Piotr Śmiałowski
tel. +48 22 542 10 85
e-mail: psmialowski@fn.org.pl

Agnieszka Kluczek
tel. +48 22 542 10 68
e-mail: akluczek@fn.org.pl

Katarzyna Waletko
tel. + 48 22 542 10 68
e-mail: kwaletko@fn.org.pl

tel./fax: +48 22 845 06 71
fax: +48 22 542 10 83
e-mail: czytelnia@fn.org.pl

Adam Wyżyński
kierownik
tel. +48 22 542 10 86
e-mail: awyzynski@fn.org.pl

Monika Jacygrad
tel. +48 22 542 10 87
e-mail:mjacygrad@fn.org.pl

Robert Mazurkiewicz
tel. +48 22 542 10 84
e-mail: rmazurkiewicz@fn.org.pl

Krzysztof Berłowski
tel. +48 22 542 10 81

tel. +48 22 841 66 16

Elżbieta Wysocka
kierownik 
kom. 0 666 096 608
e-mail: ewysocka@fn.org.pl

Marek Wlezień
e-mail: mwlezien@fn.org.pl
Główny specjalista ds. obsługi urządzeń audiowizualnych

Agata Jóźwik
tel. 22 841 66 16
fax: 22 841 66 15
e-mail:ajozwik@fn.org.pl

Roger Kuźmiński

e-mail: rkuzminski@fn.org.pl

Monika Skrzypczak-Pisarska
e-mail: mskrzypczak@fn.org.pl

Renata Maniecka
e-mail: rmaniecka@fn.org.pl

Joanna Walkiewicz
e-mail: jwalkiewicz@fn.org.pl

Luiza Bluszcz
e-mail: ichojnowska@fn.org.pl

Piotr Hływa
e-mail: phlywa@fn.org.pl

Mirosław Sroka
e-mail: msroka@fn.org.pl
 

tel. +48 22 182 46 61

Marek Kopacz
kierownik 
e-mail: mkopacz@fn.org.pl

Monika Supruniuk
Główny konserwator zbiorów filmowych

e-mail: msupruniuk@fn.org.pl
tel. +48 22  841 61 61


Marzenna Królak
e-mail: kons_nitro@fn.org.pl
tel. +48 22  841 61 61

Anna Pomorska
e-mail: apomorska@fn.org.pl
tel. +48 22  841 61 61

Małgorzata Godzisz  
e-mail: kons_nitro@fn.org.pl
tel. +48 22  841 61 61

Marzenna Kozłowska
e-mail: kons_walbrzyska@fn.org.pl
tel. +48 22 182 46 62

Agnieszka Kruszyńska
e-mail: akruszynska@fn.org.pl
tel. +48 22  841 61 61

ul. Chełmska 21 budynek 28
00-724 Warszawa
tel. +48 22 841 61 01
tel./fax +48 22 851 10 31
e-mail: archiwum_fnchelmska@fn.org.pl

Marcin Dziubiński
kierownik
tel. +48 22 841 61 01
      +48 22 841 12 11
e-mail:mdziubinski@fn.org.pl

Elżbieta Sułek
tel./fax: +48 22 851 10 31
tel. + 48 22 841 12 11 wew. 432
e-mail: esulek@fn.org.pl

Małgorzata Grabowska
tel./fax: +48 22 851 10 31
tel. + 48 22 841 12 11 wew. 432
e-mail: mgrabowska@fn.org.pl

ul. Wałbrzyska 6/12
02-739 Warszawa

Marcin Dziubiński
kierownik
tel. /fax: +48 22 843 05 82
e-mail: mdziubinski@fn.org.pl

Barbara Gawerska
zastępca kierownika
tel. +48 221824665 
e-mail: bgawerska@fn.org.pl

Aleksandra Zglinicka-Hinek
tel. +48 22 843 04 16
e-mail: azglinicka@fn.org.pl

Barbara Połeć
tel. +48 22 843 04 16
e-mail: bpolec@fn.org.pl

ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź

Tadeusz Wijata
kierownik
tel. +48 42 636 83 38
kom. 0 605 322 485
 
e-mail: twijata@fn.org.pl

Magdalena Wrzesień
e-mail: mwrzesien@fn.org.pl

Ewelina Zyl
e-mail: kons_lodz@fn.org.pl


Wojciech Bernacki
e-mail: kons_lodz@fn.org.pl


Marcin Studziński


tel. + 48 22 841 25 04
fax: + 48 22 840 80 96
e-mail: repozytoriumcyfrowe@fn.org.pl

Elżbieta Wysocka
kierownik 
kom. 0 666 096 608
e-mail: ewysocka@fn.org.pl

Katarzyna Mikstal
główny specjalista ds. projektów digitalizacyjnych
e-mail: kmikstal@fn.org.pl

Katarzyna Wajda
starszy specjalista ds. nowych mediów
e-mail: kwajda@fn.org.pl

Katarzyna Koła-Bielawska
redaktor serwisu internetowego (urlop)
e-mail: kkola@fn.org.pl

Karolina Brzozowska
redaktor treści multimedialnych, specjalista ds. edukacji medialnej 
e-mail: kbrzozowska@fn.org.pl

Joanna Kaliszewska
redaktor treści multimedialnych, specjalista ds. metadanych
e-mail: jkaliszewska@fn.org.pl

Krzysztof Jaworowski
archiwista
e-mail: kjaworowski@fn.org.pl

Łukasz Lang
administrator, specjalista ds. IT
e-mail: llang@fn.org.pl

Artur Pyra
specjalista ds. administrowania Centralnym Katalogiem Filmoteki Narodowej
e-mail: apyra@fn.org.pl
tel. +48 22 845 50 74 wew. 024

Kino Iluzjon
ul. Narbutta 50a 
02-541 Warszawa
tel.: +48 22 848 33 33
e-mail: iluzjon@fn.org.pl


Kinga Zabawska
kierownik
e-mail: kzabawska@fn.org.pl
tel. +48 22 462 72 70 wew. 261
kom. +48 605 055 910


Weronika Wiśniewska

specjalista ds. organizacyjnych
e-mail: wwisniewska@fn.org.pl
tel. +48 22 462 72 70

Kinooperatorzy:
Jan Małkowski
Tadeusz Polak
Dariusz Bancerski
Patryk Kiewicz
 

tel./fax: +48 22 462 72 70 
(w godzinach funkcjonowania kina)

FILMOTEKA SZKOLNA, SKRYTYKUJ.PL
tel. +48 22 380 49 26
e-mail: filmotekaszkolna@fn.org.pl

Agata Sotomska
koordynator projektu
e-mail: asotomska@fn.org.pl
tel. 695 363 351

Tytus Ciski
e-mail: tciski@fn.org.pl


OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

e-mail: olimpiada@fn.org.pl
tel. +48 22 380 49 25

Robert Jaczewski
koordynator projektu
e-mail: rjaczewski@fn.org.pl

Julia Radziszewska
koordynator projektu (urlop)
e-mail: jradziszewska@fn.org.pl


AKADEMIA POLSKIEGO FILMU

Natalia Chojna
koordynator projektu
tel. 695 363 342
e-mail: nchojna@fn.org.pl
e-mail: apfwarszawa@fn.org.pl

Izabela Polkowska
tel. + 48 22 380 49 25
e-mail: ipolkowska@fn.org.pl

Kinga Karbowniczek
kierownik
tel.+ 48 22 380 49 55
e-mail: kkarbowniczek@fn.org.pl

e-mail: sks@fn.org.pl

Katarzyna Terlecka 
kierownik, sprawy dystrybucji
tel. + 48 22 88 00 384
tel. + 48 22 88 00 363
fax: + 48 22 33 00 029
e-mail: kterlecka@fn.org.pl

Ewa Siadek
sprawy kin studyjnych i lokalnych
tel. +48 22 542 10 94
e-mail: esiadek@fn.org.pl

Urszula Silwon-Bublej
sprawy programowe,
promocja i edukacja
tel. + 48 22 88 00 384
tel. + 48 22 88 00 363
e-mail: usilwon@fn.org.pl

Maria Maciąg
tel. +48 22 845 50 74 wew.013
e-mail: mkornacka@fn.org.pl 

Jakub Horecki
starszy specjalista do Spraw Cyfryzacji SKSiL
tel. +48 22 542 10 93
e-mail: jhorecki@fn.org.pl

Michał Komoń
e-mail: mkomon@fn.org.pl

Włodzimierz Lech
kierownik
tel. + 48 22 380 49 79
e-mail: wlech@fn.org.pl


Joanna Biernat-Pogorzelska
zastępca kierownika
tel. +48 22 380 49 79
e-mail: jpogorzelska@fn.org.pl

Paweł Łuczyński
kierownik
tel. +48 22 380 49 38
e-mail: pluczynski@fn.org.pl


WSPÓŁPRACA KRAJOWA
e-mail: rozpowszechnianie@fn.org.pl

Katarzyna Nowak
tel. +48 22 380 49 77
e-mail: knowak@fn.org.pl

Monika Skonieczna
tel. +48 22 380 49 77
e-mail: mskonieczna@fn.org.plWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMaciej Prawdzic-Kornacki
tel. +48 22 380 49 78
e-mail: mkornacki@fn.org.pl

Kamila Bilman
tel. +48 22 380 49 78
e-mail: kbilman@fn.org.pl

Izabela Wyciszkiewicz
tel. +48 22 840 80 95
e-mail: iwyciszkiewicz@fn.org.pl

tel. + 48 22 840 80 95
fax: + 48 22 840 80 96
e-mail: zok@fn.org.pl

Justyna Turczynowicz
kierownik
e-mail: jturczynowicz@fn.org.pl

Danuta Pawłowska
e-mail: dpawlowska@fn.org.pl


zobacz więcRóża Kosałka
p.o. głównego księgowego
tel. +48 22 380 49 23
e-mail: rkosalka@fn.org.pl

Anna Niewęgłowska-Giersz

główny specjalista ds. budżetowania i rozliczania projektów
tel. + 48 22 380 49 42
e-mail: anieweglowska@fn.org.pl

Aneta Kurowska 
tel. +48 22 380 49 62
e-mail: akurowska@fn.org.pl

Justyna Kamińska 
tel. + 48 22 380 49 68
e-mail: jkaminska@fn.org.pl

Alicja Koszycka
tel. +48 22 380 49 63
e-mail: akoszycka@fn.org.pl

Agnieszka Zaorska
tel. +48 22 380 49 41
e-mail: azaorska@fn.org.pl

Paweł Kucharczyk
tel. + 48 22 380 49 68
e-mail: pkucharczyk@fn.org.pl

Grażyna Czapska
główny specjalista ds. rozliczeń, projekt NITROFILM
tel. +48 22 380 49 41
e-mail: gczapska@fn.org.pl

Ewa Stepnowska
phone: + 48 22 380 49 23
e-mail: estepnowska@fn.org.pl

Ewa Rozenek-Oniszczuk
tel. +48 22  380 49 61
        0 662 099 600
e-mail: eoniszczuk@fn.org.pl

Grażyna Idziak
e-mail: gidziak@fn.org.pl

Lidia Kordowska
tel. +48 22 380 49 37
e-mail: lkordowska@fn.org.pl

Piotr Iwanowski
główny specjalista ds. zamówień publicznych
tel. +48 22 380 49 53
e-mail: piwanowski@fn.org.pl

Ewa Malinowska
e-mail: ewa.malinowska@nina.gov.pl

Krystyna Kuran Wieczorek
kierownik
tel. +48 22 380 49 65
e-mail: kkuran@fn.org.pl

Michał Grabowski
tel. +48 22 380 49 54
e-mail: mgrabowski@fn.org.pl         

Piotr Sobieszek
zastępca głównego informatyka
tel. +48 22 845 50 74 wew. 015
e-mail: psobieszek@fn.org.pl

Zdzislaw Błazik
tel. +48 22 380 49 37
e-mail: zblazik@fn.org.pl

Kontakt

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
tel. + 48 22 380 49 00
fax: +48 22 380 49 01
e-mail: sekretariat@nina.gov.pl

Archiwum Filmowe 2
- Wałbrzyska 
ul. Wałbrzyska 6/12
02-739 Warszawa

Archiwum Filmowe 3
- Łąkowa/Oddział Łódzki
ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź

Archiwum Filmowe 1
- Chełmska
ul. Chełmska 21 budynek 28
00-724 Warszawa