GAPLA

GAPLA

GAPLA – digitalizacja plakatów i afiszów filmowych

Digitalizacja

Digitalizacja plakatów i afiszów w Filmotece Narodowej realizowana jest od 2008 roku. Zdigitalizowane materiały są szczegółowo opisywane, a zbiory wraz z metadanymi udostępniane na stronie internetowej Gapla (Galeria Plakatu Filmowego).

www.gapla.fn.org.pl

Gapla prezentuje zachowany w zbiorach Filmoteki dorobek polskiej grafiki filmowej: najstarsze zabytki grafiki użytkowej reklamujące pokazy kinematografu braci Lumière w Krakowie, przedwojenne afisze i plakaty, powojenne plakaty do filmów polskich i zagranicznych, a także zagraniczne plakaty do produkcji światowych i polskich. Ciekawy zbiór tworzą także plakaty do imprez filmowych: festiwali, przeglądów, pokazów specjalnych. Obecnie na stronie www.gapla.fn.org.pl znajduje się ponad 6700 materiałów.