ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne

WSPARCIE TECHNICZNE W ZAKRESIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONYCH DO RESTAURACJI TAŚMY FILMOWEJ.


Dodany: 2017-04-27
Rostrzygnięty

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług wsparcia technicznego na dotychczas zainstalowanym systemie do rekonstrukcji cyfrowej i archiwizacji NAS/SAN oraz wykonywanie wsparcia technicznego oprogramowania do rekonstrukcji cyfrowej obrazu filmowego Diamant wyprodukowanego przez firmę HS Art, którego użytkownikiem jest Zamawiający.

 

W...

Więcej o WSPARCIE TECHNICZNE W ZAKRESIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONYCH DO RESTAURACJI TAŚMY FILMOWEJ.

WSPARCIE TECHNICZNE W ZAKRESIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH PRZEZNACZONYCH DO RESTAURACJI TAŚMY FILMOWEJ.


Dodany: 2017-03-31
Rostrzygnięty

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług wsparcia technicznego na dotychczas zainstalowanym systemie do rekonstrukcji cyfrowej i archiwizacji NAS/SAN oraz systemie do nieliniowego montażu FCP działającego w środowisku SAN-LAN.

 

W związku z wykonywaniem prac przy rekonstrukcji cyfrowej materiałów filmowych, dostarczone usługi i...

Więcej o WSPARCIE TECHNICZNE W ZAKRESIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH PRZEZNACZONYCH DO RESTAURACJI TAŚMY FILMOWEJ.

DOSTAWA SERWERA WRAZ Z MACIERZĄ ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY FILMOTEKI NARODOWEJ.


Dodany: 2017-01-30
ArchiwalnyArchiwalny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zestawów komputerowych, laptopów, skanerów i duplikatora płyt na potrzeby działów Filmoteki Narodowej oraz serwera NODE dla systemu CK.

 

Zamówienie składa się z 2 części (zadań):

  1. Zakup sprzętu komputerowego, zestawów komputerowych,...

    Więcej o DOSTAWA SERWERA WRAZ Z MACIERZĄ ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY FILMOTEKI NARODOWEJ.

UTRZYMANIE STANU CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH I NA TERENIE FILMOTEKI NARODOWEJ


Dodany: 2016-12-20
Rostrzygnięty

20.12.2016 r.

Zamawiający zamieszcza infoirmacje z publicznego otwarcia ofert.

Więcej o UTRZYMANIE STANU CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH I NA TERENIE FILMOTEKI NARODOWEJ

DOSTAWA MACIERZY DLA SYSTEMU BACKUPOWEGO, SERWERA NODE DLA SYSTEMU CK ORAZ UAKTUALNIENIA OPROGRAMOWANIA DO REKONSTRUKCJI CYFROWEJ OBRAZU.


Dodany: 2016-11-22
Rostrzygnięty

Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dla systemu backupowego, serwera NODE dla systemu CK oraz uaktualnienia oprogramowania do rekonstrukcji cyfrowej obrazu. Zamówienie składa się z 3 części (zadań):

  1. Dostawa macierzy wraz z instalacją i wdrożeniem do istniejącego systemu przechowywania i backupu danych Filmoteki Narodowej,
  2. Zakup na...

    Więcej o DOSTAWA MACIERZY DLA SYSTEMU BACKUPOWEGO, SERWERA NODE DLA SYSTEMU CK ORAZ UAKTUALNIENIA OPROGRAMOWANIA DO REKONSTRUKCJI CYFROWEJ OBRAZU.

Sprawa nr 4/2016: Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Łąkowej 29 w Łodzi.


Dodany: 2016-10-10
Rostrzygnięty

Przedmiotem zamówienia jest budowa węzła cieplnego obsługującego budynek Filmoteki Narodowej w Łodzi, przy ul. Łąkowej 29 w zakresie zasilania czynnikiem grzewczym istniejących wewnętrznych instalacji c.o. i wentylacji.

 

Całokształt robót techniczno-montażowych związanych z budową węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepła...

Więcej o Sprawa nr 4/2016: Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Łąkowej 29 w Łodzi.

SPRAWA NR 3/2016: Budowa układu drogowego w Oddziale Łódzkim Filmoteki Narodowej, ul. Łąkowa 29


Dodany: 2016-08-11
Rostrzygnięty

Zamówienie obejmuje całość robót ziemno-budowlanych związanych z kompleksową przebudową układu drogowego nieruchomości w Łodzi – wraz z częściowym urządzeniem obszarów zielonych (roboty ziemno-drogowe i kanalizacyjne).

Remontowane nawierzchnie znajdują się w na działce nr 88/25 zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 29 w Łodzi.
Na...

Więcej o SPRAWA NR 3/2016: Budowa układu drogowego w Oddziale Łódzkim Filmoteki Narodowej, ul. Łąkowa 29

SPRAWA NR 2/2016: Dostarczenie i wdrożenie urządzeń sieciowych.


Dodany: 2016-07-14
Rostrzygnięty

Zamówienie będzie polegało na zakupie 4 urządzeń typu Firewall, 11 urządzeń typu AccessPoint wraz z kontrolerem oraz 18 urządzeń typu przełącznik. Poza dostarczeniem sprzętu oferent zobowiązany będzie do instalacji dostarczonego sprzętu, jego konfiguracji wraz z jej przeniesieniem z obecnie używanych urządzeń, które wymagają zastąpienia ze względu na ich...

Więcej o SPRAWA NR 2/2016: Dostarczenie i wdrożenie urządzeń sieciowych.

Kontakt

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
tel. + 48 22 380 49 00
fax: +48 22 380 49 01
e-mail: sekretariat@nina.gov.pl

Piotr Iwanowski
główny specjalista ds. zamówień publicznych
e-mail: piwanowski@fn.org.pl
tel. +48 22 380 49 53Informację wprowadził (a): Cyfryzacja (2016-02-16)
Informację zmodyfikował (a): Agnieszka Kluczek (2017-10-24)