RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

Rada FN

Decyzją Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej w związku z wygaśnięciem poprzedniej kadencji 17 listopada 2014 roku został powołany nowy skład Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej.
 
Dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz - wicedyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego
Dorota Kędzierzawska - reżyser filmowy i teatralny
Paweł Łoziński - reżyser, dokumentalista
Arthur Reinhart  - operator filmowy
Tadeusz Sobolewski - krytyk filmowy, eseista, publicysta „Gazety Wyborczej”
Danuta Stolarczyk-Lang  - Naczelnik Wydziału Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN
Dr hab. Rafał Syska - filmoznawca, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodniczący Rady Programowo-Naukowej FN
Dr Wojciech Woźniak - dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego
Dr Olga Wysocka – wicedyrektor Instytutu Adama Mickiewicza

Adam Wyżyński – sekretarz Rady, Filmoteka Narodowa  - kontakt: awyzynski@fn.org.pl
 
Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Filmoteki Narodowej. Do jej zadań w szczególności należy opiniowanie sprawozdań z działalności Filmoteki oraz planów na przyszłość, wyrażanie opinii o wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem zadań statutowych oraz inicjowanie prac naukowych, mających zasadnicze znaczenie dla Filmoteki Narodowej.

Dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Specjalizuje się w krajowym i europejskim prawie medialnym i prawie własności intelektualnej. W latach 1996-2003 pracowała jako prawnik w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polsat S.A. oraz Eurozet Sp. z o.o. Od 2003 r. jest głównym specjalistą ds. prawnych w TVP S.A., a od 2011 r. wicedyrektorem Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Dorota Kędzierzawska

Absolwentka Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Pierwsze doświadczenia zdobywała na planie filmowym u matki Jadwigi, reżyserki. Jej etiuda szkolna „Jajko” (1982) otrzymała nominację do studenckiego Oscara. Tworzy kino autorskie, poświęcone głównie dzieciom, jak też wysmakowane plastycznie. Wyreżyserowała 8 filmów, m.in. „Wrony”, „Diabły, diabły”, „Nic” i „Jestem”, jak też „Pora umierać” z udziałem Danuty Szaflarskiej, którą następnie uczyniła bohaterką pełnometrażowego dokumentu „Inny świat”. Jej filmy otrzymały liczne nagrody na festiwalach krajowych i zagranicznych. Często współpracuje z autorem zdjęć Arturem Reinhartem.

Absolwent Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Rozpoczynał jako asystent Krzysztofa Kieślowskiego. Jest autorem kilkunastu dokumentów, w tym kilku wielokrotnie nagradzanych na festiwalach polskich i zagranicznych. Jego pierwszy dokument pełnometrażowy „Miejsce urodzenia” (1992), poświęcony pisarzowi Henrykowi Grynbergowi, otrzymał Grand Prix na festiwalu w San Francisco i w Marsylii. W 1996 roku za film „Kratka” uhonorowano go nagrodą za debiut na festiwalu w Gdyni. Później zrealizował m.in. dokumenty „Taka historia”, „Siostry”, „Chemia”, „Ojciec i syn”, „Werka”. Specjalizuje się w kinie kameralnym, nazywanym dokumentem codzienności. Syn dokumentalisty Marcela Łozińskiego.

Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi. Jest autorem zdjęć do ponad 20 filmów, w tym m.in. zagranicznych („Tristan i Izolda”) oraz do większości filmów Doroty Kędzierzawskiej, z którą od 1994 roku współtworzy również firmę producencką. Laureat wielu nagród, w tym dwukrotnie „Złotej Żaby" za filmy „Wrony” oraz „Wenecja” na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Plus Camerimage". Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymał nagrodę za zdjęcia do filmu „Nic” oraz „Jestem”, zaś Polską Nagrodą Filmową Orły przyznano mu za filmy „Jestem” oraz „Wenecja”.

Absolwent polonistyki UW. Rozpoczynał w latach 70. od współpracy z pismami kulturalnymi oraz z tygodnikiem „Film”, a następnie związał się z „Kinem”, gdzie w latach 1990-1994 pełnił funkcję redaktora naczelnego i do dziś regularnie publikuje felietony w rubryce „Swoimi słowami”. Jest krytykiem filmowym „Gazety Wyborczej” oraz współautorem programu w TVP „Kocham kino” (wspólnie z Grażyną Torbicką). Opublikował kilka książek, m.in. „Dziecko Peerelu” i „Pytania, które się nie kończą” (rozmowy z Mają Komorowską), jak też prace poświęcone pisarzowi Mironowi Białoszewskiemu, z którym się przyjaźnił i artykuły o twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. W 2004 roku został uhonorowany Nagrodą im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową roku „Za duży blask. O kinie współczesnym”. W 2013 roku otrzymał nagrodę PISF dla najlepszego krytyka.

Absolwentka Wydziału Prawa UW. W latach 1991 2002 pracowała w Biurze Komitetu Kinematografii. Od 2002 roku Naczelnik w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odpowiedzialna m. in. za przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie właściwości departamentu, nadzór nad państwowymi instytucjami filmowymi, dla których organizatorem jest Minister oraz za inspirowanie, podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz przestrzegania przepisów prawa w zakresie właściwości departamentu.

Wiceprzewodniczący Rady Programowo-Naukowej FN

Historyk filmu, doktor hab. w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, pracownik Katedry Historii Filmu. Na początku prowadził badania na temat przemocy w filmie, obecnie zajmuje się współczesnym kinem autorskim, a w szczególności tendencjami neomodernistycznymi.  Był redaktorem „Słownika filmu”, a także współredaktorem wielotomowych publikacji „Mistrzowie kina amerykańskiego” oraz „Historia kina”. W ramach projektów badawczych dwukrotnie przebywał w Stanach Zjednoczonych, był stypendystą Fundacji im. Stanisława Estreichera, Tygodnika „Polityka" oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jego książka „Zachować dystans. Filmowy świat Roberta Altmana” otrzymała w 2009 roku nominację do Nagrody Miesięcznika „Kino” im.  Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową roku. W latach 1994-2004 współtworzył i organizował Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Etiuda". Jest pomysłodawcą, założycielem i redaktorem naczelnym magazynu o tematyce audiowizualnej „EKRANYy”.

Politolog, archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Instytut Nauk Społecznych – 1999, Instytut Administracji – 2000. W latach 1999-2009 był pracownikiem Archiwum Państwowego w Opolu, a następnie od 2008 do 2009 roku należał do zespołu „Informatyka i Archiwa” przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. W latach 2009-2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, a następnie podjął obowiązki dyrektora NAC.Od 2008 r. uczestniczy w pracach nad Zintegrowanym Systemem Informacji Archiwalnej (ZoSIA). Zasiada również w Radzie ds. Informatyzacji i Digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych.

Politolog, menedżer kultury. Absolwentka Wydziału Politologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także na Wolnym Uniwersytecie Berlin. W latach 2001-2004 pracowała w Instytucie Polskim w Berlinie. Tytuł doktora nauk politycznych uzyskała w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji za pracę "Populism - the Polish Case". Jest laureatką stypendium im. Józefa Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. Autorka artykułów i opracowań nt. populizmu, demokracji oraz promocji i zarządzania kulturą. Z Instytutem związana jest od 2008 roku. W latach 2009-2012 była menedżerem Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Obecnie zarządza projektem „Turcja”. Od 1 sierpnia 2014 pełni obowiązki zastępcy dyrektora IAM.

Kontakt

FILMOTEKA NARODOWA
ul. Puławska 61
00-975 Warszawa
tel. + 48 22 845 50 74
fax +48 22 646 53 73
e-mail: filmoteka@fn.org.pl

Adam Wyżyński – sekretarz Rady
Filmoteka Narodowa
e-mail: awyzynski@fn.org.pl

Informację wprowadził (a): Cyfryzacja (2016-02-23)
Informację zmodyfikował (a): Cyfryzacja (2016-02-23)