FILMOTEKA

O Filmotece

O Filmotece Narodowej

Filmoteka Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie poniższych aktów prawnych: 

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111)
 3. Statutu Filmoteki Narodowej

Statut Filmoteki Narodowej (pdf) (4.51 MB)


Przedmiotem działania Filmoteki jest ochrona narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii oraz upowszechnianie kultury filmowej.

Działalność Filmoteki opiera się na trzech filarach:

 • ARCHIWIZACJA 
 • UDOSTĘPNIANIE
 • EDUKACJA

Filmoteka gromadzi, archiwizuje i udostępnia zbiory filmowe należące do jednych z największych w Europie. Wybrane zbiory digitalizuje i rekonstruuje cyfrowo, a opracowane materiały prezentuje w Internecie w serwisach Fototeka, Gapla i Repozytorium Cyfrowe. W ramach projektu Nitrofilm poddała konserwacji, digitalizacji i rekonstrukcji najcenniejszą część przedwojennej kolekcji filmów fabularnych.

Filmoteka prowadzi specjalistyczną Bibliotekę i Czytelnię oraz kino Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej, wyjątkowe miejsce, w którym nadal odbywają się projekcje z taśmy 35 mm.

Obecny stan zbiorów Filmoteki Narodowej:

 • 2 000 polskich filmów fabularnych od roku 1908 do lat współczesnych
 • 160 filmów przedwojennych 
 • 100 000 polskich filmów dokumentalnych i krótkometrażowych
 • 2 000 polskich filmów animowanych
 • 15 000 filmów zagranicznych
 • ponad 1 000 000 materiałów fotograficznych do około 25 000 filmów polskich i zagranicznych
 • prawie 30 000 polskich i zagranicznych książek z dziedziny filmu 
 • 25 000 plakatów do około 15 000 filmów polskich i zagranicznych 
 • ponad 1 000 tytułów czasopism
 • 26 000 programów filmowych do filmów polskich i zagranicznych
 • ponad 50 000 materiałów literackich
 • partytury, wycinki prasowe i inne archiwalia.

Zbiory biblioteczne i okołofilmowe udostępniane są w Bibliotece Filmoteki Narodowej przy ulicy Puławskiej 61 (katalog książek), kopie filmów fabularnych i animowanych w Dziale Handlu i Zespole Rozpowszechniania, a filmów dokumentalnych – w Zespole Obsługi Klienta. Zdigitalizowane kolekcje dostępne są za pośrednictwem serwisów: www.fototeka.fn.org.pl, www.gapla.fn.org.pl, www.repozytorium.fn.org.pl

Historia

Filmoteka Narodowa w Warszawie została powołana mocą Uchwały Prezydium Rządu z 29 kwietnia 1955 roku jako Archiwum Filmowe w Warszawie.
Biuro Archiwum Filmowego rozpoczęło działalność 15 czerwca 1955 roku w budynku przy ulicy Puławskiej 61. Bolesław Michałek, filmoznawca i ówczesny pracownik Archiwum, wspomina w Duch filmoteczny. „Kino” 1980 r. , nr 06, s. 18-19, il., iż był to jeden mały pokoik, wypożyczony we frontowym gmachu. W nim zagnieździło się trzech ludzi, a w oddali, w Państwowym Instytucie Sztuki przy ulicy Długiej, urzędował profesor Jerzy Toeplitz – projektodawca, inicjator i przewodniczący Rady Archiwum.

We wrześniu 1955 roku w Warszawie odbył się Kongres Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych (FIAF) – organizacji zrzeszającej większość archiwów filmowych świata, której Filmoteka Narodowa była członkiem od samego początku dzięki zaangażowaniu prof. Jerzego Toeplitza (przewodniczącego FIAF w latach 1948–1972).

Staut FIAF (pdf) (2MB)


Od 1961 roku Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki nazwa instytucji została zmieniona na Centralne Archiwum Filmowe, a następnie w 1970 roku na – Filmoteka Polska. W 1987 roku instytucja została wpisana do rejestru narodowych instytucji kultury i przemianowana na Filmotekę Narodową.


Jako państwowa instytucja kultury – Filmoteka Narodowa podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w ok. 50% finansowana jest ze środków budżetowych Ministerstwa.

Filmoteka Narodowa od marca 2009 roku jest członkiem Association des Cinémathèques Européennes (ACE) europejskiej organizacji zrzeszającej archiwa filmowe, której celem jest podejmowanie działań na rzecz ochrony europejskiej kinematografii oraz zabezpieczenie europejskich zbiorów filmowych. 

W kwietniu 2009 roku Filmoteka Narodowa została partnerem międzynarodowego portalu internetowego LOST FILMS, założonego z inicjatywy Deutsche Kinemathek w Berlinie.

W 2010 roku Filmoteka Narodowa dołączyła do projektu European Film Gateway, za pośrednictwem którego prezentuje zbiory w portalu europejskiej kultury – Europeana.eu.

Pliki do pobrania

 1. Statut Filmoteki Narodowej (PDF) (4.51 MB)
 2. Schemat Struktury Organizacyjnej Filmoteki Narodowej (PDF) (46.4 KB)
 3. Regulamin Udostępniania Archiwalnych Materiałów Filmowych z zasobów Filmoteki Narodowej obowiązujący od dnia 2.12.2008 (PDF) (57.89 KB)
 4. Cennik Usług Filmoteki Narodowej obowiązujący od dnia 1.01.2011 (PDF) (1.47 MB)
 5. Statut FIAF (PDF) (205.40 KB)

Kontakt

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
tel. + 48 22 380 49 00
fax: +48 22 380 49 01
e-mail: sekretariat@nina.gov.plInformację wprowadził (a): Cyfryzacja (2016-02-17)
Informację zmodyfikował (a): Agnieszka Kluczek (2017-10-20)