DZIAŁY

DZIAŁY

Archiwum Filmowe 2 - Wałbrzyska

Skrócony opis zbioru filmowego przechowywanego w archiwum:

  • archiwalne historyczne kopie filmowe
  • zbiór opracowanych obcojęzycznie kopii filmów na taśmie 35 mm
  • zbiór materiałów przejętych po agencji „Film Polski”
  • archiwum produkcyjne Wytwórni Filmowej „Czołówka”

W archiwum znajduje się 129 568 pudełek z taśmą filmową.

Zadania:

  • wstępna selekcja i ocena stanu technicznego kopii filmowych
  • prowadzenie ewidencji, znakowania i zabezpieczania materiałów przyjętych do zbiorów
  • polska i zagraniczna spedycja kopii filmowych na przeglądy i festiwale
  • obsługa transportowa stołecznego kina Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej oraz oddziału łódzkiego Archiwum

 

DZIAŁ HANDLU

Kontakt

ARCHIWUM FILMOWE 2 - WAŁBRZYSKA

Marcin Dziubiński
kierownik
tel. /fax: +48 22 843 05 82
e-mail: mdziubinski@fn.org.pl

Barbara Gawerska
zastępca kierownika
e-mail: bgawerska@fn.org.pl
tel. +48 22 843 04 16

Aleksandra Zglinicka-Hinek
e-mail: azglinicka@fn.org.pl
tel. +48 22 843 04 16

Barbara Połeć
e-mail: bpolec@fn.org.pl
tel. +48 22 843 04 16