DZIAŁY

DZIAŁY

Archiwum Filmowe 1 - Chełmska

Skrócony opis zbioru filmowego przechowywanego w archiwum:

 • ponad 100 wydań kronik PAT (Polskiej Agencji Telegraficznej) z lat 20. i 30.
 • archiwalia z okresu międzywojennego
 • archiwalia z okresu drugiej wojny światowej (w tym liczne materiały dotyczące działań polskich żołnierzy na frontach)
 • dokumentacja filmowa najważniejszych wydarzeń ze wszystkich dziedzin życia w Polsce po roku 1944
 • filmy dokumentalne wyprodukowane w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
 • kompletne wydania Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1945–1994 oraz tysiące materiałów filmowych nakręconych przez jej operatorów
 • wybitne, wielokrotnie nagradzane filmy dokumentalne wyreżyserowane m.in. przez: Jerzego Bossaka, Andrzeja Munka, Jerzego Hoffmana, Tadeusz Makarczyńskiego, Ludwika Perskiego, Władysława Ślesickiego, Krzysztofa Kieślowskiego, Kazimierza Karabasza, Marcela Łozińskiego, Irenę Kamieńską, Marka Piwowskiego

Zadania:

 • wydawanie i przyjmowanie materiałów filmowych
 • dostarczanie materiałów do Zespołu Konserwacji Taśmy Filmowej
 • konserwacja łatwopalnej taśmy nitro
 • obsługa kolekcji kaset Betacam SP, Digital i HD

 

Archiwum to magazyn łatwopalnej taśmy nitro (11 991 pudełek) i pięciokondygnacyjny (34 000 m2) magazyn taśmy niepalnej (263 658 pudełek), który mieści się w funkcjonującym od 1947 roku byłym archiwum produkcyjnym Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz archiwum Polskiej Kroniki Filmowej. Tam też przed laty mieściły się depozyty zewnętrzne polskich producentów filmowych.

Zbiór przechowywanych filmów odzwierciedla dostępny publicznie katalog kartkowy. Materiały udostępniane są przez Zespół Obsługi Klienta na sprzęcie przeglądowym – analogowym i cyfrowym.

 

ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Kontakt

ARCHIWUM FILMOWE 1 - CHEŁMSKA

e-mail: archiwum_fnchelmska@fn.org.pl
tel. +48 22 841 61 01
tel./fax: +48 22 851 10 31


Marcin Dziubiński
kierownik
e-mail: mdziubinski@fn.org.pl
tel. +48 22 841 61 01
      +48 22 841 12 11

Elżbieta Sułek
dyspozytura
e-mail: esulek@fn.org.pl
tel./fax: +48 22 851 10 31
tel. + 48 22 841 12 11 wew. 432

Małgorzata Grabowska
dyspozytura
e-mail: mgrabowska@fn.org.pl
tel./fax: +48 22 851 10 31
tel. + 48 22 841 12 11 wew. 432