DZIAŁY

DZIAŁY

Dział Handlu

Zadania:

  • obrót handlowy prawami do filmów, do których Filmoteka posiada autorskie prawa majątkowe oraz filmami, które zostały powierzone Filmotece umowami lub jednorazowymi zleceniami sprzedaży – sprzedaż licencji m.in. stacjom telewizyjnym w kraju i za granicą, platformom VOD
  • tworzenie i aktualizowanie oferty handlowej Filmoteki z wykorzystaniem filmów i materiałów dokumentacyjno-historycznych znajdujących się w zasobach Filmoteki
  • prowadzenie ewidencji filmów, do których Filmoteka posiada autorskie prawa majątkowe
  • współpraca z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW FILMOWYCH

Kontakt

DZIAŁ HANDLU

Włodzimierz Lech
kierownik
e-mail: wlech@fn.org.pl
tel. + 48 22 380 49 79

Joanna Biernat-Pogorzelska
zastępca kierownika
e-mail: jpogorzelska@fn.org.pl
tel. + 48 22 380 49 79