DZIAŁY

DZIAŁY

Zespół Rozpowszechniania

Zadania:

  • udostępnianie materiałów filmowych z zasobów Filmoteki, m.in. na polskie i zagraniczne festiwale filmowe, retrospektywy artystów, przeglądy polskiego kina
  • udzielanie informacji i pomoc w dotarciu do właścicieli praw do filmów polskich
  • współpraca w zakresie upowszechniania polskiej kultury filmowej w kraju, m.in. z Polską Federacją Dyskusyjnych Klubów Filmowych, organizatorami festiwali filmowych, Szkołą Filmową w Łodzi, Filmoteką Śląską, Centrum Sztuki Filmowej, Akademią Filmową, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej
  • współpraca w zakresie upowszechniania polskiej kultury filmowej za granicą, m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – Departamentem Promocji, Instytutami Polskimi, Instytutem Adama Mickiewicza, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polskimi placówkami dyplomatycznymi, filmotekami, organizacjami polonijnymi, uniwersytetami UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW FILMOWYCH

Kontakt

ZESPÓŁ ROZPOWSZECHNIANIA

Paweł Łuczyński
kierownik
e-mail: pluczynski@fn.org.pl
tel. +48 22 380 49 38

WSPÓŁPRACA KRAJOWA
e-mail: rozpowszechnianie@fn.org.pl

Katarzyna Nowak
e-mail: knowak@fn.org.pl
tel. +48 22 380 49 77

Monika Skonieczna
e-mail: mskonieczna@fn.org.pl
tel. +48 22 380 49 77

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Maciej Prawdzic-Kornacki
e-mail: mkornacki@fn.org.pl
tel. +48 22 380 49 78

Kamila Bilman
e-mail: kbilman@fn.org.pl
tel. +48 22 380 49 78

Izabela Wyciszkiewicz
e-mail: iwyciszkiewicz@fn.org.pl
tel. +48 22 840 80 95