DZIAŁY

DZIAŁY

Biblioteka i Czytelnia

Zadania:

  • udostępnianie książek, czasopism oraz materiałów dokumentacyjnych na zasadach określonych w Regulaminie Czytelni, zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych oraz Cennikiem Filmoteki Narodowej
  • udzielanie informacji o zbiorach
  • prowadzenie katalogu i informatorium 
  • pozyskiwanie materiałów i uzupełnianie istniejących zasobów
  • wykonywanie cyfrowych kopii materiałów ikonograficznych (w szczególności fotosów i plakatów) na potrzeby klientów Filmoteki oraz jednostek organizacyjnych Filmoteki zajmujących się upowszechnianiem kultury filmowej
  • świadczenie usług ksero z materiałów będących w zbiorach Filmoteki Narodowej, zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
  • prowadzenie magazynów książek i czasopism oraz zapewnianie właściwych warunków ich przechowywania


ZBIORY FILMOTEKI           UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Kontakt

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA 
e-mail: czytelnia@fn.org.pl
tel./fax +48 22 845 06 71
fax +48 22 542 10 83

Adam Wyżyński
kierownik
e-mail: awyzynski@fn.org.pl
tel. +48 22 542 10 86

Monika Jacygrad 
tel. +48 22 542 10 87
e-mail: mjacygrad@fn.org.pl

Robert Mazurkiewicz
e-mail: rmazurkiewicz@fn.org.pl
tel. +48 22 542 10 84

Krzysztof Berłowski
tel. +48 22 542 10 81