DZIAŁY

DZIAŁY

Zespół Cyfryzacji Zbiorów Ikonograficznych i Informacji Internetowej

Zadania:

 • digitalizowanie materiałów ikonograficznych – skanowanie diapozytywów, negatywów i fotosów do polskich filmów
 • graficzne opracowywanie zeskanowanych materiałów
 • przygotowywanie plików wraz z opisem merytorycznym
 • opieka nad archiwum cyfrowym materiałów fotograficznych i prezentacja jego zasobów w ramach serwisów Fototeka i Gapla
 • aktualizacja bazy filmów na potrzeby repertuaru kina Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej
 • edycja i zarządzanie stronami internetowymi – Filmoteka Narodowa www.fn.org.pl, kino Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej www.iluzjon.fn.org.pl, Fototeka www.fototeka.fn.org.pl, Gapla www.gapla.fn.org.pl oraz Nitrofilm www.nitrofilm.pl

Dzięki pracy Zespołu powstały:

 • 2006 – strona internetowa Filmoteki Narodowej: www.fn.org.pl
 • 2009 – serwis Fototeka (rebranding 2014): www.fototeka.fn.org.pl 
 • 2010 – strona internetowa projektu Nitrofilm oraz www.blog.nitrofilm.pl
 • 2011 – strona internetowa www.maniafilm.pl poświęcona projektowi „Polska gwiazda światowego kina Pola Negri (Mania) – Tournée niemego filmu z muzyką na żywo”, realizowanemu w ramach programu kulturalnego Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej 2011
 • 2012 – serwis Gapla: www.gapla.fn.org.pl
 • 2013 – strona internetowa kina Iluzjon – Muzeum Sztuki filmowej: www.iluzjon.fn.org.pl
 • 2015 – strona internetowa poświęcona realizowanemu przez Filmotekę Narodową polsko–islandzkiemu projektowi artystycznemu „ULTIMA THULE. Na krańcu świata”: www.ultima-thule.pl

W 2011 roku Zespół otrzymał Nagrodę PISF w kategorii Portal internetowy / blog o tematyce filmowej za serwis Fototeka.


ZBIORY FILMOTEKI           UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Kontakt

ZESPÓŁ CYFRYZACJI ZBIORÓW IKONOGRAFICZNYCH I INFORMACJI INTERNETOWEJ
e-mail: cyfryzacja@fn.org.pl

Aneta Kozłowska
kierownik
e-mail: akozlowska@fn.org.pl

Dominika Suder
główny specjalista 
e-mail: dsuder@fn.org.pl
tel. +48 22 542 10 85

Piotr Śmiałowski
specjalista ds. digitalizacji
e-mail: psmialowski@fn.org.pl
tel. +48 22 542 10 85

Agnieszka Kluczek
redaktor serwisu internetowego
e-mail: akluczek@fn.org.pl
tel. +48 22 542 10 68

Katarzyna Waletko
specjalista ds. digitalizacji
e-mail: kwaletko@fn.org.pl
tel. + 48 22 542 10 68