DZIAŁY

DZIAŁY

Zespół Dokumentacji Historyczno-Filmowej

Zadania:

  • gromadzenie, merytoryczne opracowywanie i przechowywanie zbioru materiałów dokumentacyjnych (zbiory okołofilmowe) związanych z produkcją filmów polskich i zagranicznych, ich dystrybucją oraz piśmiennictwem filmowym
  • udzielanie informacji i konsultacja merytoryczna w zakresie zbiorów dokumentacyjnych
  • udostępnianie cyfrowych wersji materiałów do celów wydawniczych oraz na potrzeby imprez filmowych
  • prowadzenie jedynej w Polsce specjalistycznej biblioteki filmowejZBIORY FILMOTEKI           UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Kontakt

ZESPÓŁ DOKUMENTACJI FILMOWEJ
tel. +48 22 542 10 74
e-mail: dokumentacja@fn.org.pl

Krystyna Nowicka 
kierownik  (fotosy, programy)
e-mail: knowicka@fn.org.pl
tel. +48 22 542 10 74

Agnieszka Sosnowska
(książki i czasopisma)
e-mail: asosnowska@fn.org.pl
tel. +48 22 542 10 73

Agnieszka Czechowska
(plakaty, projekty, nagrody)
e-mail: aczechowska@fn.org.pl
tel. +48 22 542 10 72

Agnieszka Polanowska 
(scenariusze)
e-mail: apolanowska@fn.org.pl 
tel. +48 22 540 83 36

Marcin Spiżarny
e-mail: mspizarny@fn.org.pl
tel. +48 22 542 10  55