DZIAŁY

DZIAŁY

Zespół Zbiorów Filmowych

Zadania:

 • archiwizacja, zabezpieczanie i merytoryczne opracowywanie zbioru filmowego, w tym prowadzenie katalogów i akcesji zbiorów
 • systematyczne pozyskiwanie nowo wyprodukowanych filmów polskich (zgodnie z art. 35 Ustawy o Kinematografii)
 • współpraca z producentami i dystrybutorami w zakresie pozyskiwania materiałów filmowych
 • prowadzenie inwentarzy i kwerend zaginionych polskich filmów oraz poszukiwanie zaginionych filmów we współpracy z archiwami zagranicznymi (m.in. w ramach www.lost-films.euwww.ace-film.eu )
 • pozyskiwanie poloników
 • typowanie filmów do pozyskania drogą wymiany
 • udzielanie informacji i konsultacja merytoryczna w zakresie zbiorów filmowych
 • prowadzenie prac badawczo-naukowych

Dzięki pracy Zespołu zbiory Filmoteki zostały wzbogacone m.in. o:

 • najstarszy polski film fabularny – „Pruska kultura” (1908)
 • kopię filmu fabularnego „Kocha, lubi, szanuje” (1934) w reżyserii Michała Waszyńskiego, sprowadzoną z francuskiego archiwum w Bois d’Arcy
 • kopię filmu fabularnego „Ludzie bez jutra” (1919) w reżyserii Aleksandra Hertza, sprowadzoną z niemieckiego Bundesarchiv
 • fragmenty polskich niemych filmów, m.in. fragmenty „Iwonki” (1925) w reżyserii Emila Chaberskiego i „Ziemi obiecanej” (1927) w reżyserii Aleksandra Hertza i Zbigniewa Gniazdowskiego
 • liczne filmy dokumentalne z amerykańskiego archiwum Library of Congress

ZBIORY FILMOWE        UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW FILMOWYCH

Kontakt

ZESPÓŁ ZBIORÓW FILMOWYCH
e-mail: zbioryfilmowe@fn.org.pl
tel. +48 22 542 10 70

Agata Zalewska 
kierownik 
e-mail: azalewska@fn.org.pl
tel. +48 22 542 10 70

Renata Wąsowska
Starszy specjalista ds. przedwojennego zbioru filmowego
e-mail: rwasowska@fn.org.pl
tel. +48 22 542 10 99

Joanna Wiśniewska
e-mail: jwisniewska@fn.org.pl
tel. +48 22 845 50 74

Michał Pieńkowski
e-mail: mpienkowski@fn.org.pl
tel. +48 22 841 61 61

Grzegorz Balski
Główny specjalista ds. baz danych FN
e-mal: gbalski@fn.org.pl
tel. +48 22 542 10 82