KLUBY FILMOWE

KLUBY FILMOWE

W 2017 roku Filmoteka Narodowa kontynuuje obsługę programu wsparcia klubów filmowych.

Zasady, na jakich pomoc ta będzie udzielana, określa „Regulamin Wsparcia Działalności Klubów Filmowych”. Program, tak jak dotychczas, jest finansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dlatego jego realizacja będzie możliwa po uzyskaniu przez Filmotekę Narodową stosownej dotacji – co zwykle następuje na przełomie marca i kwietnia. Wcześniej Filmoteka Narodowa przeprowadza nabór i ocenę wniosków składanych przez kluby filmowe. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków do 28 lutego 2017 r.

Szablon wniosku można pobrać poniżej. Po jego wypełnieniu prosimy o złożenie go w formie pisemnej w sekretariacie Filmoteki Narodowej – ul. Puławska 61, 00-975 Warszawa – z dopiskiem na kopercie „klub filmowy” oraz o przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres klubyfilmowe@fn.org.pl.

Sprawy klubów filmowych prowadzi Maria Maciąg, e-mail: mkornacka@fn.org.pl, telefon: (22) 845 50 74 wew. 013 oraz (22) 880 03 63.

Regulamin wsparcia działalności klubów filmowych – do pobrania [doc] [45KB]

Wniosek o wsparcie klubu filmowego – do pobrania [doc] [95KB]

Kontakt

Maria Maciąg
e-mail: klubyfilmowe@fn.org.pl
tel. + 48 22 845 50 74 wew. 013