SIEĆ KIN STUDYJNYCH I LOKALNYCH

SIEĆ KIN STUDYJNYCH I LOKALNYCH

O Sieci

Działalność Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych ma na celu upowszechnianie kultury filmowej, w szczególności poprzez rozpowszechnianie w kinach Sieci filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni. Strukturę Sieci tworzą kina, które zobowiązały się do realizowania programu SKSiL w umowach zawartych z operatorem Sieci Filmoteką Narodową. Operator wspiera finansowo działalność programową kin oraz ułatwia im dostęp do pożądanego z punktu widzenia programu Sieci repertuaru kinowego.

Program Sieci jest finansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Filmoteki Narodowej. Szczegółowe założenia organizacyjne i programowe Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych zostały określone w Regulaminie SKSiL.

Kina w Sieci

Dołącz do nas