FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Kopie filmowe

Jeśli poszukiwanym materiałem jest Polska Kronika Filmowa, film dokumentalny, w tym wyprodukowany przez WFDiF i WF Czołówka, bądź też przedwojenny lub wojenny materiał filmowy prosimy o zapoznanie się w pierwszej kolejności ze zbiorami online na stronie Repozytorium Cyfrowego.

Na portalu prezentowana jest tylko część zbioru. Aby poznać cały zbiór, należy skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta.
tel. + 48 22 840 80 95
e-mail: zok@fn.org.pl

W mailu prosimy opisać poszukiwany materiał, podając wszystkie znane szczegóły, lub udać się do Katalogu opisowego Filmoteki Narodowej, który znajduje się w Warszawie przy ulicy Chełmskiej 21 (budynek 28). Katalog jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 15.30.

Jeśli poszukują Państwo polskiego lub zagranicznego filmu fabularnego bądź animowanego na pokazy festiwalowe i inne, prosimy skontaktować się z Zespołem Rozpowszechniania.
tel. +48 22 542 10 79 lub + 48 22 540 83 31
e-mail: rozpowszechnianie@fn.org.pl

Formularz zamówienia kopii znajduje się w zakładce Udostępnianie zbiorów. Formularz można przesłać faksem (na numer +48 22 845 55 33), pocztą elektroniczną (rozpowszechnianie@fn.org.pl), listownie lub doręczyć osobiście do siedziby Filmoteki (ul. Puławska 61, 00-975Warszawa). Prosimy o dostarczenie formularza minimum 2 tygodnie przed planowaną projekcją, a przy zamówieniu kopii filmu na DVD – około 3 – 4 dni przed projekcją. Dla innych nośników terminy ustalane są indywidualnie.

Nie. Filmoteka dysponuje wewnętrznym Centralnym Katalogiem z danymi o zasobach. Aby sprawdzić dostępność kopii, należy zgłosić się do Zespołu Rozpowszechniania (filmy fabularne i animowane) lub Zespołu Obsługi Klienta (filmy dokumentalne, Polska Kronika Filmowa).

Zespół Rozpowszechniania
tel. + 48 22 542 10 79 lub + 48 22 540 83 31
e-mail: rozpowszechnianie@fn.org.pl

Zespół Obsługi Klienta
tel. +48 22 840 80 95
e-mail: zok@fn.org.pl

Katalog opisowy dokumentalnych materiałów filmowych jest dostępny przy ul. Chełmskiej 21 (budynek 28) w Warszawie. Katalog jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 15.30.

Część zdigitalizowanych materiałów filmowych jest udostępniona online na stronie Repozytorium Cyfrowego.

Dostępne są następujące nośniki: kopia 35 mm, płyta DVD, kaseta Betacam, DCP, płyta Blu-ray, pliki cyfrowe. Nie każdy film posiada wszystkie wymienione nośniki.

Tak, jest to możliwe. Filmoteka zleca taką usługę firmie zewnętrznej. Orientacyjny koszt (razem z kosztami czyszczenia kopii) dla filmu fabularnego to ok. 3 500 PLN. Aby zamówić przegranie, należy skontaktować się z Zespołem Rozpowszechniania.
tel. +48 22 542 10 79 lub + 48 22 540 83 31
e-mail: rozpowszechnianie@fn.org.pl

Biblioteka

Godziny otwarcia Biblioteki i Czytelni:

poniedziałki, wtorki, piątki: 9.00 – 15.30
środy: 12.00 – 19.00
czwartki: 9.00 – 13.00
soboty, niedziele i święta: nieczynna

Kontakt:
e-mail: czytelnia@fn.org.pl
tel. +48 22 845 06 71
Warszawa, ul. Puławska 61 (prawa oficyna, parter)

Biblioteka Filmoteki Narodowej jest biblioteką specjalistyczną, która gromadzi i udostępnia materiały pisane związane z filmem i mediami audiowizualnymi. Zbiór stanowią przede wszystkim książki, czasopisma, wycinki prasowe (do roku 2007),  programy festiwalowe. Posiadamy także zbiory archiwalne, dokumentacyjne: materiały literackie (scenariusze, scenopisy, listy dialogowe i montażowe), protokoły kolaudacyjne i Komisji Ocen Scenariuszy, partytury, projekty scenograficzne, nagrody, programy filmowe, fotosy, plakaty i inne.

Biblioteka udostępnia wyżej wymienione materiały na miejscu, w Czytelni. Książki i wybrane scenariusze mogą być jednak udostępnione na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych (biblioteka uczelniana wystawia rewers i przesyła go do naszej Biblioteki).

W przypadku materiałów literackich (scenariusze, scenopisy, listy dialogowe i montażowe) wymagamy, aby zostały zamówione mailowo (czytelnia@fn.org.pl) 3 – 4 dni wcześniej. Jeśli chodzi o inne materiały archiwalne, nie ma obowiązku zamawiania ich wcześniej, jednak takie zamówienie pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na ich przygotowanie.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego kopiowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów, jednak nie większe niż 1 arkusz wydawniczy (22 strony).

Ze względu na prawa autorskie, ale także na ochronę przed zniszczeniem, kserowanie materiałów dokumentacyjnych (materiały literackie, protokoły kolaudacyjne i Komisji Ocen Scenariuszy, partytury, projekty scenograficzne, programy kinowe, zbiory specjalne) jest wyłączone lub ograniczone. Często wymagane jest uzyskanie zgody autorów lub spadkobierców.

Godziny otwarcia punktu ksero działającego przy Czytelni:

poniedziałki, wtorki: 9.00 – 15.00
środa: 12.00 – 16.00
czwartki: 9.00 – 13.00
piątki: 9.00 – 15.30
soboty, niedziele i święta: nieczynne

Odpłatność za jednostronne kserokopie: 0,40 PLN (A4) i 0,80 PLN (A3).

Pracownicy Biblioteki wskazują czytelnikom dostępne katalogi i bazy bibliograficzne, umożliwiające przygotowanie we własnym zakresie kwerendy w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Szczególnie pomocna w tym zakresie jest bibliografia przygotowywana przez FIAF (Międzynarodową Federację Archiwów Filmowych), która w Polsce dostępna jest tylko w naszej Bibliotece.

Materiały online

Zdigitalizowane filmy dokumentalne (m.in. materiały Polskiej Kroniki Filmowej, materiały przedwojenne), animowane (filmy wyprodukowane przez Studio Filmów Animowanych w Krakowie i Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For), fabularne oraz zwiastuny do filmów fabularnych można obejrzeć w całości lub we fragmencie na stronie Repozytorium Cyfrowego www.repozytorium.fn.org.pl.

Zdigitalizowane fotosy (w tym sesje studyjne i zdjęcia z planu filmowego) dostępne są na stronie Fototeki www.fototeka.fn.org.pl.

Zdigitalizowane plakaty do filmów dystrybuowanych w Polsce można oglądać na stronie Galerii Plakatu Filmowego Gapla www.gapla.fn.org.pl.

Ponadto na stronie projektu Nitrofilm www.nitrofilm.pl można znaleźć materiały okołofilmowe dotyczące przedwojennego polskiego kina.

Licencje i wyceny

Kosztorys można zaplanować dopiero po przeprowadzeniu przez klienta rzetelnej kwerendy oraz po określeniu celu użycia materiałów, pól rozpowszechniania, minutażu oraz jakości docelowej materiału, itp. Należy liczyć się z trzema rodzajami kosztów:

1. koszty przeglądu i wyboru materiałów filmowych,

2. koszty techniczne przegrania materiałów (uzależnione od nośnika, na jakim się znajdują, np. taśma filmowa, kaseta Betacam, Digital, płyta DVD),

3. koszty licencji lub udostępnienia.

Więcej informacji można uzyskać w Zespole Obsługi Klienta.

tel. +48 22 840 80 95
e-mail: zok@fn.org.pl

Nie można odpowiedzieć na to pytanie bez szczegółowego opisania sposobu wykorzystania materiału dokumentalnego. Należy podać: cel wykorzystania, pola eksploatacji, czas i terytorium użycia. 

Kwerenda leży po stronie klienta. Jednak podczas wizyty w Katalogu prosimy o konsultowanie wybranych materiałów z pracownikiem Zespołu Obsługi Klienta.

tel. +48 22 840 80 95
e-mail: zok@fn.org.pl

Katalog opisowy materiałów dokumentalnych mieści się przy ul. Chełmskiej 21 (budynek 28) w Warszawie i jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 15.30.

Tak, ale w szczególności do filmów polskich. Aby uzyskać informację na temat praw, należy zwrócić się do Zespołu Rozpowszechniania.

tel. +48 22 542 10 79 lub + 48 22 540 83 31
e-mail: rozpowszechnianie@fn.org.pl

Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Działem Handlu.

Włodzimierz Lech / kierownik
tel. +48 22 826 23 70
e-mail: wlech@fn.org.pl

lub

Joanna Biernat-Pogorzelska / zastępca kierownika
tel. +48 22 542 10 69
e-mail: jpogorzelska@fn.org.pl

Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Działem Handlu.

Włodzimierz Lech / kierownik
tel. +48 22 826 23 70
e-mail: wlech@fn.org.pl

lub

Joanna Biernat-Pogorzelska / zastępca kierownika
tel. +48 22 542 10 69
e-mail: jpogorzelska@fn.org.pl

Wykorzystanie materiałów z zasobów Filmoteki

Repozytorium Cyfrowe nie zajmuje się obsługą klientów zewnętrznych. Na swojej stronie Repozytorium umieszcza materiały zdigitalizowane w ramach projektu lub fragmenty filmów znajdujących się w zbiorach Filmoteki Narodowej, natomiast ich udostępnianiem zajmują się:

Zespół Rozpowszechniania (filmy fabularne i animowane)
tel. +48 22 542 10 79 lub + 48 22 540 83 31
e-mail: rozpowszechnianie@fn.org.pl


Zespół Obsługi Klienta (filmy dokumentalne)
tel. +48 22 840 80 95
e-mail: zok@fn.org.pl


Repozytorium Cyfrowe nie zajmuje się wykonywaniem kwerend na potrzeby klientów zewnętrznych. Kwerenda dotycząca materiałów dokumentalnych możliwa jest osobiście (po konsultacji z Zespołem Obsługi Klienta) w Katalogu opisowym na ulicy Chełmskiej 21 (budynek 28) w Warszawie. Katalog jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 15.30. Informacji na temat pozostałych zbiorów udziela Zespół Rozpowszechniania.

Tak, jeżeli zostanie udzielona i opłacona licencja.

Filmoteka Narodowa nie posiada praw do plakatów, które gromadzi w swoim archiwum. Galeria Plakatu Filmowego Gapla www.gapla.fn.org.pl jedynie prezentuje zasoby Filmoteki w Internecie.

Filmoteka udostępnia swoje zbiory fotograficzne przez serwis internetowy Fototeka www.fototeka.fn.org.pl.

Aby złożyć zamówienie online, należy na stronie Fototeki dokonać rejestracji w systemie (zakładka „Kup zdjęcie”), a następnie wypełnić formularz rejestracyjny. Po otrzymaniu wiadomości mailowej z loginem i hasłem użytkownik może zalogować się do serwisu Fototeki. Zalogowanie umożliwia przejście do sklepu internetowego. Wybrane zdjęcia należy wrzucać do koszyka. Po wypełnieniu formularza w koszyku (nakład, pole eksploatacji oraz nazwa publikacji) można zadać pytanie o cenę lub od razu złożyć zamówienie. Powiadomienie o adresie FTP, skąd można pobrać zamówione zdjęcia, klient otrzyma mailowo.

tel. +48 22 542 10 86
e-mail: foto@fn.org.pl

 

Cennik dotyczący kosztów udostępnienia zdjęć jest umieszczony na stronie Fototeki www.fototeka.fn.org.pl w zakładce Kup zdjęcie oraz na stronie Filmoteki w zakładce Udostępnianie zbiorów. W przypadku zamówień nietypowych cena ustalana jest indywidualnie w zależności od przeznaczenia zamawianego zdjęcia oraz zasięgu jego wykorzystania. W takich przypadkach prosimy o przesłanie zapytania e-mailem na adres foto@fn.org.pl wraz z informacjami o projekcie.

Koszt zakupu zdjęć na wystawę zależy od formatu eksponowanych zdjęć, charakteru wystawy, jej zasięgu i czasu ekspozycji.

Filmoteka jako archiwum filmowe dysponuje wieloma materiałami fotograficznymi, które mają charakter archiwalny, a prawa do tych materiałów przysługują Studiom Filmowym. Udostępniamy wówczas materiał fotograficzny bez licencji. Na stronie Fototeki www.fototeka.fn.org.pl w opisie każdego zdjęcia można znaleźć informację o właścicielu praw wraz z aktywnymi linkami do kontaktów ze Studiami Filmowymi „Kadr”, „Tor” i „Zebra”.

Filmoteka dysponuje dużą liczbą zdjęć, do których posiada pełne prawa, a zatem może udzielać licencji na ich wykorzystanie.

Filmoteka dąży do prezentacji jak największej liczby zdjęć ze swoich zasobów. Niestety do wielu materiałów trudno jest jednoznacznie ustalić prawa. Zdjęcia te prezentowane są w serwisie Fototeki www.fototeka.fn.org.pl, ale ze względu na nieznaną sytuację prawną ich udostępnianie jest ograniczone – przy tych materiałach brakuje ikony koszyka umożliwiającej zakup zdjęcia online.

W przypadku firm i osób prywatnych wystawiamy faktury pro forma, które przesyłamy mailowo. Zamówione zdjęcia wydajemy po otrzymaniu potwierdzenia płatności.

W przypadku instytucji państwowych faktury wystawiamy pod koniec miesiąca. W razie konieczności przygotowujemy fakturę niezwłocznie po wydaniu fotosów.

Zakup zdjęć przez Fototekę jest rodzajem umowy elektronicznej między klientem a Filmoteką Narodową.

W takim przypadku konieczne jest sprawdzenie, czy dany tytuł jest w pełni opracowany. Prosimy o kontakt:
tel. +48 22 542 10 85
e-mail: cyfryzacja@fn.org.pl

Jeśli w opisie zdjęcia widnieje informacja, że prawa są nieustalone, wówczas nie pojawia się ikona koszyka. Ograniczamy udostępnianie tych fotosów ze względu na trudności w ustaleniu praw autorskich.

Współpraca

Plany zakupu mediów oraz oferty komercyjne na działania reklamowe można przesyłać bezpośrednio do Zespołu Komunikacji i Marketingu.

e-mail: promocja@fn.org.pl

Zaliczenia praktyk studenckich lub staży odbywają się w porozumieniu z Działem Kadr.

Ewa Rozenek-Oniszczuk / kierownik biura dyrektora
e-mail: eoniszczuk@fn.org.pl

W tym celu prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego zamieszczonego na stronie Filmoteki.

Przejdź do formularza aplikacyjnego

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych

Najpierw należy sprawdzić, czy Państwa kino spełnia lub może spełniać wymogi programowe określone w Regulaminie SKSiL. Jeżeli tak, prosimy o wypełnienie deklaracji przystąpienia do SKSiL oraz Kwestionariusza Kina. Po pomyślnym zakończeniu kwalifikacji otrzymają Państwo „Umowę przystąpienia do SKSiL”.

e-mail: sks@fn.org.pl

lub

Maria Prawdzic-Kornacka
e-mail: mkornacka@fn.org.pl
tel. +48 22 845 50 74 wew. 125

 

Kontakt

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
tel. + 48 22 380 49 00
fax: +48 22 380 49 01
e-mail: sekretariat@nina.gov.pl