RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

Decyzją Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej, na wniosek Dyrektora Filmoteki i w związku z upływem kadencji poprzedniej Rady, 17 listopada 2014 roku został powołany nowy skład Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Filmoteki Narodowej. Do jej zadań w szczególności należy opiniowanie sprawozdań z działalności Filmoteki oraz planów pracy, wyrażanie opinii o sprawach związanych z wykonywaniem zadań statutowych oraz inicjowanie prac naukowych, mających zasadnicze znaczenie dla Filmoteki Narodowej. Kadencja Rady trwa dwa lata.

Skład Rady Programowo-Naukowej:

Dr hab. Rafał Syska - Przewodniczący Rady Programowo-Naukowej FN

Historyk filmu, doktor habilitowany Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Katedry Historii Filmu. Prowadził badania na temat przemocy w filmie, obecnie zajmuje się współczesnym kinem autorskim, a w szczególności tendencjami neomodernistycznymi, slow cinema oraz przemianami narracyjno-inscenizacyjnymi kina najnowszego. Był redaktorem „Słownika filmu”, a także współredaktorem wielotomowych publikacji „Mistrzowie kina amerykańskiego” oraz „Historia kina”. W ramach projektów badawczych dwukrotnie przebywał w Stanach Zjednoczonych, był stypendystą Fundacji im. Stanisława Estreichera, Fundacji Tygodnika „Polityka" oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jego książka „Zachować dystans. Filmowy świat Roberta Altmana” otrzymała w 2009 roku nominację do Nagrody Miesięcznika „Kino” im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową roku. W latach 1994–2004 współtworzył i organizował Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Etiuda". Jest pomysłodawcą, założycielem i redaktorem naczelnym magazynu o tematyce audiowizualnej „EKRANy”.

Dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt Katedry Prawa i Administracji Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Specjalizuje się w krajowym i europejskim prawie medialnym i prawie własności intelektualnej. W latach 1996 – 2003 pracowała jako prawnik w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polsat S.A. oraz Eurozet Sp. z o.o., a później jako główny specjalista ds. prawnych w TVP S.A. Od 2011 roku jest Zastępcą Dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Dorota Kędzierzawska

Absolwentka Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Pierwsze doświadczenia zdobywała na planie filmowym u matki Jadwigi, reżyserki. Jej etiuda szkolna „Jajko” (1982) otrzymała nominację do studenckiego Oscara. Tworzy kino autorskie głównie poświęcone dzieciom. Wyreżyserowała m.in. „Diabły, diabły” (1991), „Wrony” (1994), „Nic” (1998) i „Jestem” (2005). W filmie „Pora umierać” (2007) główną rolę zagrała Danuta Szaflarska, którą reżyserka uczyniła bohaterką pełnometrażowego filmu dokumentalnego „Inny świat” (2012). Dorota Kędzierzawska zdobyła liczne nagrody na festiwalach krajowych i zagranicznych. Często współpracuje z autorem zdjęć Arthurem Reinhartem. Wspólnie zainicjowali projekt Polska Światłoczuła i prowadzą firmę producencką Kid Film.

Paweł Łoziński

Absolwent Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Karierę zawodową rozpoczynał jako asystent Krzysztofa Kieślowskiego. Jest autorem kilkunastu filmów dokumentalnych, w tym kilku wielokrotnie nagradzanych na festiwalach polskich i zagranicznych. Jego pierwszy pełnometrażowy film dokumentalny „Miejsce urodzenia” (1992), poświęcony pisarzowi Henrykowi Grynbergowi, otrzymał Grand Prix na festiwalu w San Francisco i w Marsylii. W 1996 roku za film fabularny „Kratka” uhonorowano go nagrodą za debiut na festiwalu w Gdyni. Zrealizował m.in. filmy dokumentalne „Taka historia” (1999), „Siostry” (1999), „Chemia” (2009), „Ojciec i syn” (2013), „Werka” (2014). Specjalizuje się w kinie kameralnym, nazywanym dokumentem codzienności. Syn reżysera dokumentalisty Marcela Łozińskiego.

Arthur Reinhart

Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi. Jest autorem zdjęć do prawie 30 filmów polskich i zagranicznych, w tym do większości filmów Doroty Kędzierzawskiej, z którą od 1994 roku prowadzi również firmę producencką Kid Film. Laureat wielu nagród, w tym dwukrotnie Złotej Żaby za filmy „Wrony” (1994) oraz „Wenecja” (2010) na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał nagrodę za zdjęcia do filmu „Nic” (1998) oraz „Jestem” (2005), zaś Polską Nagrodą Filmową Orły przyznano mu za filmy „Jestem” oraz „Wenecja”.

Dr Wojciech Woźniak

Politolog, archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Instytut Nauk Społecznych – 1999, Instytut Administracji – 2000). W latach 1999–2009 był pracownikiem Archiwum Państwowego w Opolu, a następnie od 2008 do 2009 roku należał do zespołu „Informatyka i Archiwa” przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. W latach 2009–2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, a następnie dyrektora NAC w latach 2012–2016. W 2016 roku został powołany na urząd Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Tadeusz Sobolewski

Absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczynał w latach 70. od współpracy z pismami kulturalnymi oraz z tygodnikiem „Film”, a następnie związał się z „Kinem”, gdzie w latach 1990–1994 pełnił funkcję redaktora naczelnego i do dziś regularnie publikuje felietony w rubryce „Swoimi słowami”. Jest krytykiem filmowym „Gazety Wyborczej” oraz współautorem programu w TVP „Kocham kino” (wspólnie z Grażyną Torbicką). Opublikował m.in. książki „Dziecko Peerelu” i „Pytania, które się nie kończą” (rozmowy z Mają Komorowską), jak też prace poświęcone pisarzowi Mironowi Białoszewskiemu i artykuły o twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. W 2004 roku został uhonorowany Nagrodą im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową roku „Za duży blask. O kinie współczesnym”. W 2013 roku został nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” za książkę „Człowiek Miron”. W tym samym roku otrzymał Nagrodę PISF dla najlepszego krytyka filmowego.

Danuta Stolarczyk-Lang

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991–2002 pracowała w Biurze Komitetu Kinematografii. Od 2002 roku Naczelnik w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie właściwości departamentu, nadzór nad państwowymi instytucjami filmowymi, dla których organizatorem jest Minister oraz za inspirowanie, podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz przestrzegania przepisów prawa w zakresie właściwości departamentu.

Dr Olga Wysocka

Politolog, menedżer kultury. Absolwentka Wydziału Politologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także na Wolnym Uniwersytecie Berlin. W latach 2001–2004 pracowała w Instytucie Polskim w Berlinie. Tytuł doktora nauk politycznych uzyskała w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji za pracę „Populism – the Polish Case”. Jest laureatką stypendium im. Józefa Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. Autorka artykułów i opracowań na temat populizmu, demokracji oraz promocji i zarządzania kulturą. Z Instytutem związana jest od 2008 roku. W latach 2009–2012 była menedżerem Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Obecnie zarządza projektem „Turcja”. Od 2014 roku pełni obowiązki zastępcy dyrektora IAM.

Kontakt

Sekretarz Rady

Adam Wyżyński
e-mail: awyzynski@fn.org.pl
tel. +48 22 542 10 86