O FILMOTECE NARODOWEJ

O FILMOTECE NARODOWEJ

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

1 czerwca 2017 rozpoczęła działalność Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA), nowa państwowa instytucja kultury, która powstała w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Do jej zadań należy między innymi gromadzenie, katalogowanie i restaurowanie dziedzictwa audiowizualnego, a także produkcja, rejestracja i uposzechnianie polskiej kultury audiowizualnejStatut FINAFINA jest członkiem Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych (FIAF) zrzeszającej większość archiwów filmowych na świecie. W latach 1948-1972 przewodniczącym Federacji był profesor Jerzy Toeplitz.Statut FIAF (pdf) (2 MB)

Kontakt

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
tel. + 48 22 380 49 00
fax: +48 22 380 49 01
e-mail: sekretariat@nina.gov.pl