O FILMOTECE NARODOWEJ

O FILMOTECE NARODOWEJ

Filmoteka Narodowa

Filmoteka Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją kultury podlegającą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działa nieprzerwanie od 1955 roku. Zajmuje się ochroną narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii oraz upowszechnianiem kultury filmowej.

Statut Filmoteki Narodowej (pdf) (4.51 MB)

Filmoteka gromadzi, archiwizuje i udostępnia zbiory filmowe należące do jednych z największych w Europie. Wybrane zbiory digitalizuje i rekonstruuje cyfrowo, a opracowane materiały prezentuje w Internecie w serwisach Fototeka, Gapla i Repozytorium Cyfrowe. W ramach projektu Nitrofilm poddała konserwacji, digitalizacji i rekonstrukcji najcenniejszą część przedwojennej kolekcji filmów fabularnych.

Filmoteka prowadzi specjalistyczną Bibliotekę i Czytelnię oraz kino Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej, wyjątkowe miejsce, w którym nadal odbywają się projekcje z taśmy 35 mm.

Filmoteka prowadzi także programy edukacyjne: Filmoteka Szkolna, Akademia Polskiego Filmu, Skrytykuj.pl oraz organizuje Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Od początku roku Filmoteka Narodowa jest członkiem Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych (FIAF) zrzeszającej większość archiwów filmowych na świecie. W latach 1948-1972 przewodniczącym Federacji był profesor Jerzy Toeplitz.

Statut FIAF (pdf) (2 MB)

 

Kontakt

Filmoteka Narodowa
ul. Puławska 61
00-975 Warszawa
tel. + 48 22 845 50 74
fax: + 48 22 646 53 73
e-mail: filmoteka@fn.org.pl