RODZAJE ZBIORÓW

RODZAJE ZBIORÓW

Materiały literackie


Zbiór obejmuje:

  • ponad 50 000 materiałów literackich

Kolekcja

Zbiór gromadzony jest od początku istnienia Filmoteki, czyli od 1955 roku. Jest uzupełniany dzięki darom polskich i zagranicznych instytucji oraz osób prywatnych, a od 2005 roku Ustawa o kinematografii nakłada na producentów obowiązek przekazywania Filmotece materiałów dokumentacyjnych.

Na kolekcję składają się: scenariusze, nowele filmowe, scenopisy, listy montażowe i dialogowe, listy napisów, dokumentacja piśmiennicza pochodząca z realizacji filmów polskich oraz w mniejszym stopniu także zagranicznych filmów fabularnych dystrybuowanych w Polsce, jak również filmów, które nie były w Polsce rozpowszechniane.

Zbiór zawiera materiały literackie do większości polskich filmów wyprodukowanych po drugiej wojnie światowej, a także do projektów niezrealizowanych czy nieukończonych.

Kolekcja ta jest bezcennym źródłem wiedzy o historii polskiej kinematografii. Dzięki zgromadzonym w niej materiałom można prześledzić zmiany, jakim ulegała koncepcja filmu na etapie przedprodukcyjnym oraz poznać projekty, które z różnych powodów, często politycznych, nigdy nie trafiły na ekran. Wiele niezrealizowanych scenariuszy stało się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania badaczy, inne wciąż czekają na swojego odkrywcę.

W kolekcji znajdują się m.in.:

  • niezrealizowane scenariusze o Januszu Korczaku autorstwa Bohdana Czeszki, Ludwika Starskiego, Aleksandra Forda i Hanny Mortkowicz-Olczakowej
  • „zaangażowany” scenariusz 27-letniego Jacka Kuronia pt. „Egzamin dojrzałości”
  • scenariusz „Potopu” autorstwa Aleksandra Forda
  • oryginalna wersja scenariusza „Bramy raju” Jerzego Andrzejewskiego i Andrzeja Wajdy, dwukrotnie odrzucona przez cenzurę; ostatecznie film powstał za granicą
  • materiały do trzech dodatkowych, niezrealizowanych odcinków serialu „Janosik” (1974) w reżyserii Jerzego Passendorfera
  • niezrealizowany scenariusz serialu „Bracia Karamazow” autorstwa Aleksandra Ścibora-Rylskiego
  • niezrealizowane scenariusze Stanisława Barei, łącznie z ostatnim, zatytułowanym „Kilometr za horyzontem”, którego realizację reżyser planował tuż przed śmiercią
  • niezrealizowany scenariusz filmu „Dybuk” autorstwa Jerzego Stefana Stawińskiego i Krzysztofa Krauzego 

Cykl prezentujący niezrealizowane projekty scenariuszowe Andrzeja Wajdy w zbiorach FINAUDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW  • Materiały literackie ze zbiorów Filmoteki Narodowej na wystawie z okazji Dziesięciolecia Filmoteki Narodowej w 1965 r.