MATERIAŁY LITERACKIE

MATERIAŁY LITERACKIE

Materiały literackie

Zbiór obejmuje:

  • ponad 100 000 materiałów dokumentacyjnych do większości polskich produkcji powojennych

W skład kolekcji wchodzą:

  • materiały literackie – ukazujące proces powstawania i kształtowania fabuły dzieła filmowego: scenariusze, scenopisy, nowele filmowe
  • materiały produkcyjne – dotyczące procesu realizacji oraz dystrybucji filmu: harmonogramy, kosztorysy, listy dialogowe, listy napisów.

Zasób jest bezcennym źródłem wiedzy dla filmoznawców i historyków kina. Szczególne znaczenie mają unikatowe dokumenty do filmów niezrealizowanych, które wzbogacają i uzupełniają wiedzę na temat historii filmu polskiego oraz twórców. Wśród autorów materiałów literackich pojawiają się nazwiska wybitnych pisarzy, takich jak Jan Józef Szczepański, Stanisław Lem i Leopold Tyrmand, jak również innych osób publicznych, m.in. Jacka Kuronia, Bohdana Tomaszewskiego czy Barbary Hoff.

Digitalizacja

Materiały literackie gromadzone są obecnie także w wersji cyfrowej. Ponadto FINA wdraża proces stopniowej konserwacji i digitalizacji wybranych pozycji, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów z elementami rękopisu oraz w złym stanie zachowania.Cykl prezentujący niezrealizowane projekty scenariuszowe Andrzeja Wajdy w zbiorach FINA

 

 

  • Materiały literackie ze zbiorów Filmoteki Narodowej na wystawie z okazji Dziesięciolecia Filmoteki Narodowej w 1965 r.