FILMOTEKA NARODOWA

FILMOTEKA NARODOWA

Kontakt

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
tel. + 48 22 380 49 00
fax: +48 22 380 49 01
e-mail: sekretariat@nina.gov.pl

SEKRETARIAT (dawna Filmoteka Narodowa)
ul. Puławska 61
00-975 Warszawa
tel. + 48 22 845 50 74
fax: + 48 22 646 53 73
e-mail: filmoteka@fn.org.pl