GOŚCIE SPECJALNI

GOŚCIE SPECJALNI

Goście specjalni

Camille Blot-Wellens

jest badaczką, historyczką filmu i archiwistką działającą w Sztokholmie. Specjalizuje się w identyfikacji, restauracji i prezentacji filmów z wczesnego okresu kinematografii. Jest autorką dwóch książek oraz wielu artykułów w czasopismach specjalistycznych. Prowadzi wykłady z archiwizacji filmów i wczesnej kinematografii na Université Paris 8 oraz konserwacji i restauracji filmów na Université de Lausanne. Jest członkinią Komisji Technicznej FIAF oraz zarządu Domitor, a także laureatką nagrody im. Jeana Mitry’ego oraz Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji filmów. Obecnie pracuje nad nowym, rozszerzonym wydaniem książki Harolda Browna Physical Characteristics of Early Films as Aids to Identification [Fizyczne cechy wczesnych filmów jako pomoc w ich identyfikacji], która wkrótce zostanie opublikowana przez FIAF.

Robert Byrne

zajmuje się restauracją filmów z wczesnego okresu kina i jego epoki niemej. W ramach współpracy z archiwami nadzorował projekty restauracji ponad dwudziestu filmów fabularnych i licznych krótkich metraży. Wykładał w Bibliotece Kongresu, na University College w Cork, Queen’s University w Belfaście, brał udział w The Reel Thing Symposium oraz konferencjach naukowych organizowanych przez AMIA [Stowarzyszenie Archiwistów Ruchomego Obrazu] i FIAF [Międzynarodową Federację Archiwów Filmowych]. Regularnie publikuje na tematy związane z restauracją i konserwacją filmów. Jest prezesem San Francisco Silent Film Festival, organizacji non-profit zajmującej się upowszechnianiem wiedzy na temat filmu niemego jako formy sztuki i wartościowego kulturowo zapisu historii.

Émilie Cauquy

od 2001 roku zajmuje się dystrybucją i promocją filmów ze zbiorów Cinémathèque française [Filmoteki Francuskiej] – programuje repertuary i organizuje wystawy. Koordynuje internetowy katalog filmów odrestaurowanych oraz aktywnie przyczynia się do budowania kolekcji: zajmuje się „Parkami” założyciela Cinémathèque Henriego Langlois (czyli twórczością Lotte Eisner, Marie Epstein, Kashiko Kawakita i Hiroko Govaers), a także jego niedokończonymi projektami (festiwal w Antibes, filmy o sztuce, rozwój oddziałów regionalnych). Wielokrotnie pełniła rolę kuratorki programowej festiwalu Il Cinema Ritrovato w Bolonii. Główne obszary zainteresowań badawczych Cauquy to przypadkowe odkrycia filmowe, Europa Środkowa, Litwa, rekonstrukcje fotograficzne (amatorskie techniki z początku XX wieku) oraz twórczość Sergia Sollimy i Miklósa Jancsó.

Gian Luca Farinelli

jest dyrektorem Cineteca di Bologna [Filmoteki w Bolonii] od 2000 roku. W 1986 roku zorganizował pierwszą edycję festiwalu Il Cinema Ritrovato, a w 1992 roku nadzorował stworzenie laboratorium zajmującego się restauracją filmów, L’Immagine Ritrovata. Na arenie międzynarodowej jest uznawany za jednego z najważniejszych ekspertów w dziedzinie restauracji filmu. Miał ogromny udział w stworzeniu Association des Cinémathèques Européennes [Stowarzyszenia Filmotek Europejskich]. W 2014 roku podczas festiwalu w Telluride otrzymał Silver Medallion za swój wkład w ochronę i promocję światowego dziedzictwa filmowego. Jest członkiem zarządu World Cinema Foundation.

Ráduly György

jest dyrektorem Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum [Narodowego Instytutu Filmowego – Archiwum Filmowego]. Pracę nad projektem rozwoju i modernizacji Archiwum rozpoczął w 2016 roku. Wcześniej pracował we Francji jako producent i dystrybutor filmowy. Był odpowiedzialny za stworzenie francuskiej sieci dystrybucji kinowej i DVD dziedzictwa filmowego Europy Środkowej. Od 2014 roku zajmuje się dystrybucją kinową węgierskich klasyków filmowych we Francji, w tym m.in. Desperatów Miklósa Jancsó i Miłości Károlyego Makka, które znalazły się w programie sekcji Cannes Classic Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Organizuje także Budapesztański Maraton Klasyki Filmowej, festiwal odrestaurowanych filmów.

Mariann Lewinsky

historyczka filmu, filmowczyni i dyrektorka festiwalu. Opublikowany przez nią doktorat dotyczył japońskiego kina niemego i awangardy. Przez kilka lat pracowała jako wykładowczyni uniwersytecka. Od 2003 roku jako niezależna historyczka filmowa prowadzi liczne projekty badawcze i restauratorskie. Jest kuratorką pokazów filmowych i festiwali, głównie kina niemego. Od 2004 roku w imieniu bolońskiego festiwalu Il Cinema Ritrovato jest kuratorką sekcji A Hundred Years Ago. Obecnie pełni także funkcję jednego z czterech dyrektorów tego festiwalu.

Elif Rongen-Kaynakçi

jest kuratorką kolekcji filmów niemych w Eye Filmmuseum w Amsterdamie. Od 1999 roku zajmuje się poszukiwaniem filmów uważanych za zaginione, restauracją odnalezionych i ich prezentacją. Po wpisaniu w 2011 roku Kolekcji Desmeta na listę programu UNESCO Pamięć Świata jednym z jej głównych zadań stało się przedstawianie Kolekcji, mające na celu ukazanie jej bogactwa w szczegóły i informacje. Rongen-Kaynakçi współpracuje z festiwalami: Il Cinema Ritrovato, Le Giornate del Cinema Muto i Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri [Stambulskie Międzynarodowe Dni Kina Niemego]. Jest także jedną z kuratorek współtworzących Views of the Ottoman Empire, objazdową prezentację archiwaliów, przedstawianą w rozmaitych krajach od lata 2014 roku.

Jon Wengström

studiował literaturę, film i filozofię na Uniwersytecie Sztokholmskim. W 1990 roku dołączył do zespołu Szwedzkiego Instytutu Filmowego jako programer, a w 2003 roku został kuratorem Archiwalnych Zbiorów Filmowych, po czym w 2019 roku awansował na stanowisko starszego kuratora. W latach 2005–2013 był członkiem Komisji Programowej i Udostępniania Zbiorów FIAF, a od 2013 roku pełni funkcję skarbnika w Komitecie Wykonawczym FIAF. Oprócz piastowania funkcji kuratora oraz prowadzenia wykładów na temat szwedzkich filmów oraz polityki ochrony i archiwizacji w licznych archiwach, na festiwalach i konferencjach na całym świecie, jest także autorem wielu artykułów zamieszczanych w „Journal of Film Preservation” oraz w innych publikacjach.

Kontakt

Kino Iluzjon 
ul. Narbutta 50a 
02-541 Warszawa
t: +48 22 848 33 33
   +48 22 182 46 41
   +48 22 182 46 42
e-mail: kasa.iluzjon@fina.gov.pl

www.iluzjon.fn.org.pl

Dla mediów

Dorota Zajdel, t: 723 510 077
Eliza Łukomska, t: 694 437 458

email: media@fina.gov.pl