PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2019 R.

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Procedura przekazywania kopii obowiązkowej obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.


Procedura zdania kopii obowiązkowej dla Producenta:

  1. Producent przekazuje pełna kopię obowiązkową zgodnie z wytycznymi(w załączeniu)i dostarcza fizyczne nośniki
  2. Pracownik FINA odpowiedzialny za Kopie obowiązkowe rejestruje w księdze akcesji złożone materiały i ich liczbę
  3. Pracownik FINA odpowiedzialny za Kopie obowiązkowe na żądanie Producenta wydaje zaświadczenie o otrzymaniu nośników wraz z zestawem informacji: 
  1. Pracownicy FINA odpowiednich działów dokonują sprawdzenia materiałów (w tym testy poprawności materiałów dostarczonych w formie plików) o ewentualnych brakach informują Pracownika FINA odpowiedzialnego za Kopie obowiązkowe, który wzywa Producenta do uzupełnień lub poprawek.
  2. Termin sprawdzenia ustala się na 20 dni roboczych, od daty otrzymania kompletu materiałów, przy czym uwagi zgłoszone do producenta wydłużają podany termin o czas uzupełnienia zgłoszonych braków.
  3. Po akceptacji wszystkich materiałów Pracownik FINA odpowiedzialny za Kopie obowiązkową wysyła do Producenta informację o gotowości podpisanego i ostemplowanego Protokołu odbioru.

ELEMENTY KOPII OBOWIĄZKOWEJ (pdf) (67 KB)

WYMOGI TECHNICZNE I WARUNKI DLA FILMÓW PODDAWANYCH DIGITALIZACJI I REKONSTRUKCJI (pdf) (133KB)

Zalecenia dotyczące fabularnych materiałów światłoczułych naświetlonych z formatu cyfrowego przekazywanych do Filmoteki Narodowej i przeznaczonych do archiwizacji wieczystej (PDF) (202 KB)

Kontakt / Dostarczenie materiałów do weryfikacji

Kontakt

Agata Zalewska
e-mail: agata.zalewska@fina.gov.pl
tel. 696 010 236


Joanna Wiśniewska
e-mail: joanna.wisniewska@fina.gov.pl


tel.+48 22 542 10 70
fax. +48 22 646 57 37

ul. Puławska 61, Warszawa
pokój 1/17 (oficyna, parter)