PROCEDURA PRZEKAZYWANIE OBOWIĄZUJĄCA DO 31 GRUDNIA 2018 R.

PROCEDURA PRZEKAZYWANIE OBOWIĄZUJĄCA DO 31 GRUDNIA 2018 R.

1. Nowe filmy fabularne zrealizowane wyłącznie w technice cyfrowej

MATERIAŁY PROSIMY DOSTARCZYĆ NA ODDZIELNYCH DYSKACH

 

Digital Cinema Distribution Master - DCDM - master cyfrowy w postaci nieskompresowanych plików obrazowych i dźwiękowych w obowiązujących formatach. Obecnie zaleca się następujące formatowanie DCDM:

 • sekwencja plików w formacie DPX, TIFF lub JPEG2000, minimalna głębia 10-bit, minimalna rozdzielczość 2K podzielone na akty w przyporządkowanych im folderach;
 • w przypadku dostarczenia plików logarytmicznych konieczne jest dołączenie pliku LUT (Look-Up Table) wraz z tablicami referencyjnymi odpowiadającymi materiałowi obrazowemu;
 • odpowiadający sekwencji plików DPX plik dźwiękowy w formacie nieskompresowanym PCM 24-bit, rozdzielczość nie niższa niż 48 kHz w kontenerze WAV. Zaleca się obok zgranej ścieżki dźwiękowej dostarczenie wyseparowanej ścieżki dialogu, efektów i muzyki w formacie stereofonicznym.

Specyfikacja nazewnictwa plików:

 • Podział na foldery wg aktów (roli): reel1, reel2 itd.
 • Nazwa pliku: TytulFilmu_reel1_00001.dpx, TytulFilmu_reel1_00002.dpx, itd.
 • Dźwięk: podzielony na role i przypisany do kanału dźwiękowego i roli
 • Nazwa pliku: Tytulfilmu_reel1_right.wav, itd.

Kopia dźwiękowa - DCP -  wykonana zgodnie ze standardami DCI, niezabezpieczona kluczem

 • dysk twardy zewnętrzny 2,5 cala z interfejsem USB 3.0
 • materiał powinien być umieszczony na jednym dysku (jeżeli ilość danych nie przekracza 2TB)
 • dysk i obudowa powinny być produkcji tej samej firmy
 • dane na dysku powinny być umieszczone na partycji sformatowanej jako NTFS
 • dysk powinien być dostarczony w profesjonalnym etui zabezpieczającym

Płyta DVD (screener do celów poglądowych) 

Zalecenia dotyczące fabularnych materiałów światłoczułych naświetlonych z formatu cyfrowego przekazywanych do Filmoteki Narodowej i przeznaczonych do archiwizacji wieczystej (PDF) (202 KB)


2. Nowe filmy dokumentalne, krótkometrażowe, animowane

MATERIAŁY PROSIMY DOSTARCZYĆ NA ODDZIELNYCH DYSKACHJeżeli kopia DCP była wytwarzana

Digital Cinema Distribution Master - DCDM - master cyfrowy w postaci nieskompresowanych plików obrazowych i dźwiękowych w obowiązujących formatach. Obecnie zaleca się następujące formatowanie DCDM:

 • sekwencja plików w formacie DPX, TIFF lub JPEG2000, minimalna głębia 10-bit, minimalna rozdzielczość 2K podzielone na akty w przyporządkowanych im folderach
 • w przypadku dostarczenia plików logarytmicznych konieczne jest dołączenie pliku LUT (Look-Up Table) wraz z tablicami referencyjnymi odpowiadającymi materiałowi obrazowemu
 • odpowiadający sekwencji plików DPX plik dźwiękowy w formacie nieskompresowanym PCM 24-bit, rozdzielczość nie niższa niż 48 kHz w kontenerze WAV. Zaleca się obok zgranej ścieżki dźwiękowej dostarczenie  wyseparowanej ścieżki dialogu, efektów i muzyki  w formacie stereofonicznym.

Specyfikacja nazewnictwa plików:

 • Podział na foldery wg aktów (roli): reel1, reel2 itd.
 • Nazwa pliku: TytulFilmu_reel1_00001.dpx, TytulFilmu_reel1_00002.dpx, itd.
 • Dźwięk: podzielony na role i przypisany do kanału dźwiękowego i roli
 • Nazwa pliku: Tytulfilmu_reel1_right.wav, itd.

Kopia dźwiękowa - DCP - wykonana zgodnie ze standardami DCI, niezabezpieczona kluczem

 • dysk twardy zewnętrzny 2,5 cala z interfejsem USB 3.0
 • materiał powinien być umieszczony na jednym dysku (jeżeli ilość danych nie przekracza 2TB) - dysk i obudowa powinny być produkcji tej samej firmy
 • dane na dysku powinny być umieszczone na partycji sformatowanej jako NTFS
 • dysk powinien być dostarczony w profesjonalnym etui zabezpieczającym  


Jeżeli kopia DCP nie była wytwarzana

Kaseta HDCAM. W przypadku gdy formatem produkcyjnym była rozdzielczość SD, dopuszcza się kasetę Digital Betacam. 

Płyta DVD (screener do celów poglądowych)


3. Filmy na taśmie 35 mm i filmy po rekonstrukcji cyfrowej

MATERIAŁY PROSIMY DOSTARCZYĆ NA ODDZIELNYCH DYSKACH

Filmy fabularne

Producent filmu przekazuje nieodpłatnie Filmotece Narodowej jeden egzemplarz:

 • nieeksploatowanej dźwiękowej kopii wzorcowej filmu na taśmie 35 mm
 • nieeksploatowanej dźwiękowej kopii eksploatacyjnej filmu na taśmie 35 mm

W przypadku gdy film był produkowany, rekonstruowany lub dystrybuowany jedynie na nośnikach cyfrowych, zaleca się wytworzyć:

naświetlony i wywołany negatyw obrazu lub intermediate w formacie film 35 mm – stanowiący materiał zabezpieczający (dla filmów barwnych zalecane jest naświetlenie obrazu z separacją barwną RGB na materiale negatywowym czarno-białym)

oraz przekazać:

Digital Cinema Distribution Master – DCDM – master cyfrowy w postaci nieskompresowanych plików obrazowych i dźwiękowych w obowiązujących formatach. Obecnie zaleca się następujące formatowanie DCDM:

 • sekwencja plików w formacie DPX, TIFF lub JPEG2000, minimalna głębia 10-bit, minimalna rozdzielczość 2K podzielone na akty w przyporządkowanych im folderach;
 • w przypadku dostarczenia plików logarytmicznych konieczne jest dołączenie pliku LUT (Look-Up Table) wraz z tablicami referencyjnymi odpowiadającymi materiałowi obrazowemu;
 • odpowiadający sekwencji plików DPX plik dźwiękowy w formacie nieskompresowanym PCM 24-bit, 48 kHz w kontenerze WAV. Zaleca się obok zgranej ścieżki dźwiękowej dostarczenie wyseparowanej ścieżki dialogu, efektów i muzyki w formacie stereofonicznym.

Specyfikacja nazewnictwa plików:

 • Podział na foldery wg aktów (roli): reel1, reel2 itd.
 • Nazwa pliku: TytulFilmu_reel1_00001.dpx, TytulFilmu_reel1_00002.dpx, itd.
 • Dźwięk: podzielony na role i przypisany do kanału dźwiękowego i roli
 • Nazwa pliku: Tytulfilmu_reel1_right.wav, itd.

Kopia dźwiękowa DCP –  wykonana zgodnie ze standardami DCI, niezabezpieczona kluczem

 • dysk twardy zewnętrzny 2,5 cala z interfejsem USB 3.0
 • materiał powinien być umieszczony na jednym dysku (jeżeli ilość danych nie przekracza 2TB)
 • dysk i obudowa powinny być produkcji tej samej firmy
 • dane na dysku powinny być umieszczone na partycji sformatowanej jako NTFS
 • dysk powinien być dostarczony w profesjonalnym etui zabezpieczającym

Nośniki optyczne: płyta DVD (screener do celów poglądowych)

Zaleca się ponadto dostarczenie kopii master Blu-ray i DVD (wzorcowa korekcja na pole dystrybucyjne „video”).

Dla podmiotów zobowiązanych do przekazania do Filmoteki Narodowej nośników LTO zalecamy dostarczenie czystych nośników LTO5 w liczbie odpowiadającej podwójnemu rozmiarowi przekazywanych materiałów.

Materiały prosimy dostarczyć na oddzielnych dyskach.

 Zalecenia dotyczące fabularnych materiałów światłoczułych naświetlonych z formatu cyfrowego przekazywanych do Filmoteki Narodowej i przeznaczonych do archiwizacji wieczystej (PDF) (202 KB)


4. Specyfikacja wymaganych materiałów okołofilmowych

 • Materiały fotograficzne fotosy papierowe (pakiety fotosowe, werki) lub zdjęcia cyfrowe (na płycie DVD) w formatach TIFF, JPG rozdzielczość 300 dpi
 • Plakaty plakat papierowy lub opcjonalnie cyfrowa wersja plakatu w formacie TIFF lub PDF drukarski, rozdzielczość min. 300 dpi, rozmiar oryginalny
 • Materiały literackie (w szczególności scenariusz, storyboard, lista dialogowa, lista napisów) - wydruk papierowy (preferowany) lub materiały w wersji cyfrowej w formacie PDF (ew. dokument programu Microsoft Word), na płycie CD/DVD