Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

2016-07-01

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Filmoteka Narodowa organizuje Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Motywem przewodnim edycji 2016/2017 jest „Kino przywracające pamięć historyczną".

Jak się zgłosić?

Olimpiada składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych (listopad 2016 r.), zawodów okręgowych (styczeń 2017 r.) oraz zawodów centralnych (marzec-kwiecień 2017 r.).

Aby wziąć w niej udział, należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który powoła Komisję Szkolną złożoną z przedstawicieli grona pedagogicznego. Następnie Komisja powinna dokonać elektronicznej rejestracji szkoły oraz uczniów poprzez stronę internetową Olimpiady w terminie wskazanym w harmonogramie.

Jak przebiegają poszczególne etapy?

I Etap przeprowadzają Komisje w zgłoszonych terminowo placówkach. Eliminacje odbywają się w trybie online w formie testu trwającego 60 minut. Do II Etapu przechodzą̨ uczestnicy, którzy otrzymali co najmniej 65% punktów możliwych do zdobycia, jednak nie więcej niż 100 osób.

Zawody II stopnia składają się z dwóch części. Pierwsza polega na przygotowaniu autorskiej pracy podejmującej temat przewodni Olimpiady. Na drugą część składają się test i dwa pytania otwarte dostępne na  platformie edukacyjnej Olimpiady.

III Etap składa się z czterech części. Są to: napisanie eseju, przygotowanie i wygłoszenie prelekcji, przeprowadzenie wywiadu oraz udział w debacie oksfordzkiej.

Zwycięzcy otrzymają tytułu Finalisty i Laureata Olimpiady oraz nagrody.

Jaki jest cel Olimpiady?

Olimpiada ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej, zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Szczegółowe informacje w załącznikach w pdf:   

PROGRAM (pdf) (185 KB)

REGULAMIN (pdf) (364 KB)

KOMITET GŁÓWNY (pdf) (100 KB)

HARMONOGRAM (pdf) (183 KB)Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Pliki do pobrania