Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

2021-06-25

Nie żyje Tadeusz Wijata

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu dzisiejszym odszedł nasz wieloletni i zasłużony współpracownik oraz serdeczny kolega – Tadeusz Wijata.

Absolwent Wydziału Filologicznego o specjalności Filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. W Filmotece Narodowej pracował od marca 2000 roku. Przez wiele lat był Kierownikiem Archiwum Filmowego w Łodzi, przy ul. Łąkowej. Po połączeniu Filmoteki Narodowej z Narodowym Instytutem Audiowizualnym pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Zespołu Przechowywania Zbiorów. Związany z Łódzkim Towarzystwem Fotograficznym, w którym od 2000 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu.

Filmy, robienie zdjęć i podróże były największymi pasjami Tadeusza. Będzie nam ogromnie brakowało jego obecności, dobrej energii i poczucia humoru.

Pogrzeb Tadeusza Wijaty odbędzie się we czwartek, 1 lipca o godz. 13.30 na Cmentarzu pod wezwaniem Św. Antoniego w Łodzi, ul. Solec 11.

Przekazujemy najserdeczniejsze wyrazy współczucia dla Rodziny i najbliższych.

Zespół Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego

  • Fototeka FINA | Fot. Łukasz Gawroński