Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

2020-05-26

Orphan Film Symposium 26-28 maja 2020

Już po raz dwunasty w ramach Orphan Film Symposium organizowanego przez NYU Cinema Studies https://www.facebook.com/NYU  i Tisch School of the Arts https://www.facebook.com/nyutischschool spotkają się archiwiści, przedstawiciele środowiska naukowego, kuratorzy i artyści zajmujący się najstarszym dziedzictwem filmowym z całego świata. W internetowym wydarzeniu, organizowanym pierwotnie jako część światowej konferencji przez Eye Filmmuseum w Amsterdamie wystąpią także przedstawiciele Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. 

Filmografowie  i eksperci ds. projektów digitalizacyjnych: Iga Harasimowicz, Grzegorz Rogowski i Michał Pieńkowski wraz z Grazią Ingravalle reprezentującą Brunel University w Londynie, przedstawią zidentyfikowany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny zaginiony film „Osadnictwo polskie w puszczach Brazylii” z 1933 roku.

Do 2016 roku film pozostający w zasobach instytucji funkcjonował w bazie FINA jako „Polskie osadnictwo w Brazylii” z 1936 roku. Dopiero wnikliwe i długotrwałe badania filmograficzne pozwoliły na ustalenie, że jest to zaginiony, wymieniony wcześniej obraz. 

Prezentacja poświęcona filmowi odbędzie się w czwartek, 28 maja o godzinie 16:00 za pośrednictwem strony: https://vimeo.com/user5490513.

Sympozjum podejmujące tematy odnalezionych lub odkrytych ponownie filmów osieroconych m.in. niemych, eksperymentalnych, dokumentalnych, edukacyjnych, zachowanych w całości bądź we fragmentach, w tegorocznej odsłonie poświęcone będzie badaniom na temat tego, jak kino to reprezentowało i rejestrowało zjawiska z zakresu migracji czy klimatu.

 

Więcej na: www.EyeFilm.nl oraz  https://wp.nyu.edu/orphanfilm/orphans-2020/

  • kadr z filmu

    źródło: FINA
  • kadr z filmu

    źródło: FINA