Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

2020-03-20

FINA w projekcie "Europeana XX: Century of Change”

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny wraz instytucjami kultury, ośrodkami badawczymi i archiwami z całej Europy rozpoczyna  prace nad finansowanym przez CEF europejskim projektem “Europeana XX: Century of Change”, którego celem jest zwiększenie dostępu do materiałów audiowizualnych, fotografii i dokumentów dotyczących przemian społecznych w Europie XX wieku poprzez wzbogacenie zasobów portalu Europeana. 

Europeana XX Century of Change 

Piątego i szóstego marca 2020 roku przedstawiciele instytucji kultury, ośrodków badawczych i archiwów spotkali się na inauguracji nowego projektu: “Europeana XX: Century of Change”. Reprezentanci 16 partnerskich instytucji uczestniczyli w spotkaniu odbywającym się w siedzibie koordynatora projektu Netherlands Institute for Sound and Vision w Hilversum w Królestwie Niderlandów. W czasie dwudniowej sesji uczestnicy mieli okazję bliżej poznać zakres działalności swoich instytucji, wymienić pomysły dotyczące realizacji głównych celów projektu i przedyskutować jego przebieg. 

“Europeana XX Century of Change” dąży do zidentyfikowania i podkreślenie głównych nurtów, które doprowadziły do zmian społecznych w Europie na przestrzeni XX wieku: momentów kluczowych, które ukształtowały naszą rzeczywistość społeczną, polityczną i kulturalną. FINA, partner europejskich sieci EUscreen oraz Europeana Film Gateway, dołączyła do grona partnerów projektu, którzy swoimi zbiorami wzbogacą bibliotekę cyfrową Europeany o materiały z tego okresu. Włączenie zasobów partnerów do Europeany pozwoli na zwiększenie ich dostępności i wyszukiwalności, ale także pogłębienie dialogu i refleksji wokół zaplanowanych przez kuratorów tematów: polityki i ekonomii, sposobów życia i technologii. 

W ramach projektu “Europeana XX: Century of Change” stworzona zostanie seria kuratorskich kolekcji online, ale także warsztatów i wystaw, które będą miały miejsce w różnych instytucjach europejskich w ciągu najbliższego półtora roku. 

 

W skład konsorcjum projektu wchodzą:

Netherlands Institute for Sound and Vision

Istituto Luce Cinecittà

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

KU Leuven

DFF Deutsches Filminstitut Filmmuseum

Catwalkpictures

European Fashion Heritage Association

PHOTOCONSORTIUM

Europeana

NTUA National Technical University of Athens

Pangeanic

Noterik

Technische Informationsbibliothek

ThinkCode

Jewish Heritage Joods Historisch Museum Anacode

Stichting Jewish Heritage Network

 

Zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych i mediów społecznościowych. Aktualności dotyczące projektu mogą Państwo znaleźć także na stronie i kanałach społecznościowych Europeana Collections.

  • Studio portrait of three girls, unknown, Ajuntamente de Girona, PD, https://bit.ly/397jLxc