Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

2020-01-21

Raz, dwa, trzy! Filmoteka Szkolna Patrzy!

Zapraszamy na wiosenne spotkania z cyklu Raz, dwa, trzy! Filmoteka Szkolna Patrzy! Zajęcia przeznaczone są dla zorganizowanych grup wczesnoszkolnych. Liczba miejsc ograniczona (75). Udział w zajęciach wymaga rejestracji (link do formularza poniżej).

25 lutego 2020 r. | godz. 10.00–12.00

WTOREK

FINA | Ul. Wałbrzyska 3/5

 

RAZ, DWA, TRZY! Filmoteka Szkolna PATRZY!

Zawody filmowe 

Pierwsze wiosenne spotkanie z cyklu Raz, dwa, trzy! Filmoteka Szkolna Patrzy! otworzy pokaz filmów młodych twórców, których prace zostały wyróżnione w ogólnopolskim konkursie OKO KALEJDOSPOKU organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Wspólnie przyjrzymy się różnym rodzajom animacji, zastanowimy się, jak zostały stworzone, policzymy ile osób pracowało na ich sukces. Spróbujemy zdefiniować zawody filmowe. Zajęcia warsztatowe, w mniejszych grupach, pozwolą uczestnikom stworzyć własną ekipę filmową, aby sprawdzić w praktyce jak ważne jest zadanie każdego z jej członków.

 

31 marca 2020 r. | godz. 10.00–12.00

WTOREK

FINA | Ul. Wałbrzyska 3/5

 

RAZ, DWA, TRZY! Filmoteka Szkolna PATRZY!

Rodzaje filmowe 

Marcowe spotkanie z cyklu Raz, dwa, trzy! Filmoteka Szkolna Patrzy! otworzy prelekcja i pokaz aż trzech filmów z bogatej biblioteki Filmoteki Szkolnej. Tym razem zapoznamy się z różnymi rodzajami filmowymi, dowiemy się czym różni się film fabularny od dokumentalnego, a co charakteryzuje animację. Obejrzymy filmy Jadwigi Kędzierzawskiej – Sombrero z 1962 roku oraz Józek z 1987 roku i Tabu Lidii Hornickiej z 1959 roku i porównamy ze sobą różne sposoby prowadzenia opowieści. Na warsztatach, w mniejszych grupach, spróbujemy wybrać nasz ulubiony rodzaj filmowy, dokładnie go scharakteryzować i zastanowić się, jaka byłaby przy nim rola każdego z członków filmowej ekipy.

 

28 kwietnia 2020 r. | godz. 10.00–12.00

WTOREK

FINA | Ul. Wałbrzyska 3/5

 

RAZ, DWA, TRZY! Filmoteka Szkolna PATRZY!

Drama

Kwietniowe zajęcia Raz, dwa, trzy! Filmoteka Szkolna Patrzy! będą zainspirowane filmem Katarynka w reż. Haliny Bielińskiej i Psotny kotek w reż. Jadwigi Kędzierzawskiej. Przyjrzymy się głównym bohaterom obu filmów, spróbujemy zastanowić się jakie mają cechy i co ich wyróżnia. Na warsztatach kreatywnych spróbujemy wcielić się w różne role i za pomocą gestów, min, spojrzeń przekazać emocje. Sprawdzimy czy można „dogadać się” bez użycia słów, jak powinna wyglądać praca nad rolą i czy praca aktora jest prosta.

 

26 maja 2020 r. | godz. 10.00–12.00

WTOREK

FINA | Ul. Wałbrzyska 3/5

 

RAZ, DWA, TRZY! Filmoteka Szkolna PATRZY!

Kreacja

W maju, podczas zajęć z cyklu Raz, dwa, trzy! Filmoteka Szkolna Patrzy!, obejrzymy Igraszki Kazimierza Urbańskiego z 1962 roku oraz O pięknej Parysadzie Edwarda Sturlisa z 1978 roku i porozmawiamy o różnych rodzajach animacji. Sprawdzimy jak wprawić obraz w ruch, ile klatek taśmy filmowej mieści się w jednej sekundzie oglądanego przez nas dzieła i czy praca animatora jest ciężka. Na warsztatach kreatywnych zrobimy swoje zabawki optyczne, a za pomocą tabletów i aplikacji stworzymy swoje własne filmy animowane techniką, która będzie dla nas najciekawsza.

 


 

Zajęcia przeznaczone są dla zorganizowanych grup wczesnoszkolnych. Liczba miejsc ograniczona (75). Udział w zajęciach wymaga rejestracji. Aby zarezerwować miejsca, należy wypełnić formularz i zaakceptować regulamin: https://forms.nina.gov.pl/raz-dwa-trzy-filmoteka-szkolna-patrzy-semestr-ii/

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Edukacji FINA:

Katarzyna Sosnowska | katarzyna.sosnowska@fina.gov.pl | tel. (22) 182 47 62.

Zajęcia współfinasowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej 

         

 

  • Fot. Paweł Zakrzewski

  • Fot. Paweł Zakrzewski

  • Fot. Paweł Zakrzewski