Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

2019-07-16

Rejestracja panelu dyskusyjnego: Filmograf, filmoznawca, krytyk

Historia nie jest stała i niezmienna. Wciąż podlega reinterpretacjom i rewizjom, na jaw wychodzą nowe fakty, zmienia się perspektywa i mentalność badaczy. To samo można powiedzieć o historii polskiej kinematografii. Czy film jest bytem osobnym i autonomicznym? Jak istotne są okoliczności powstania dzieła i ich kontekst -  dziejowy, społeczny, polityczny, obyczajowy? Gdzie należy szukać informacji, które pozwolą nam odkryć na nowo obrazy niesłusznie wyrzucone do lamusa? A także – KTO może i powinien to zrobić? Jaką rolę w badaniach nad historią kina odgrywają dziś filmografowie, krytycy filmowi i filmoznawcy?

Próba odpowiedzi na te pytania była głównym celem panelu dyskusyjnego „Filmograf, filmoznawca, krytyk. Kto (na)pisze nową historię polskiego filmu?”, który odbył się w łódzkim Muzeum Kinematogafii 16 czerwca 2019 roku jako jedno z wydarzeń towarzyszących III Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców.

W rozmowie, którą poprowadziła dr hab. Monika Talarczyk (Szkoła Filmowa w Łodzi), wzięli udział: Agnieszka Polanowska i Grzegorz Rogowski, filmografowie z FINA, filmoznawca prof. Piotr Zwierzchowski, Klaudia Rachubińska, redaktorka czasopisma „Pleograf” i zwyciężczyni tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków, a także redaktor naczelny pisma „Ekrany” Miłosz Stelmach. 

Rejestracja dostępna na portalu ninateka.pl