Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

2018-01-17

Bezpłatne warsztaty filmowe w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu

Rozpoczęła się rekrutacja na pierwszą turę Warsztatów Filmoteki Szkolnej w Centrum Technologii Audiowizualnych. W ramach zajęć uczniowie oraz nauczyciele z całej Polski będą mieli szansę poznać wszystkie etapy powstawania filmu i zrealizować własne etiudy pod okiem profesjonalistów.

Warsztaty Filmoteki Szkolnej w Centrum Technologii Audiowizualnych skierowane są do szkół podstawowych (klasy 7) i ponadpodstawowych. Zajęcia dotyczyć będą procesu powstawania filmu i obejmować m.in. takie zagadnienia jak istota filmu, praca nad scenariuszem, obrazem i dźwiękiem oraz znaczenie tych elementów w produkcji filmowej. Podczas części praktycznej uczestnicy zrealizują i zmontują krótkie filmy.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Nauczyciel/opiekun może zgłosić maksymalnie 7 osób. Prosimy o wybór jednego z poniższych terminów. Zapisy na warsztaty przyjmowane są tylko poprzez formularz zgłoszeniowy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Formularz zgłoszeniowy jest do otwarty do momentu wyczerpania puli dostępnych miejsc. Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na warsztaty. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Terminy warsztatów:

08.02.2018 (czwartek, zajęcia w godz. 11:00-20:00)

09.02.2018 (piątek, zajęcia w godz. 10:00-19:00)

10.02.2018 (sobota, zajęcia w godz. 10:00-19:00)

11.02.2018 (niedziela, zajęcia w godz. 10:00-19:00)

15.03.2018 (czwartek, zajęcia w godz. 10.00-19:00)

16.03.2018 (piątek, zajęcia w godz. 10.00-19:00)

17.03.2018 (sobota, zajęcia w godz. 10.00-19.00)

18.03.2018 (niedziela, zajęcia w godz. 10:00-19:00)

 

Zajęcia odbywać się będą w godzinach w sali kinowej CeTA (ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław). Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas warsztatów, ani nie zwraca kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu.

W połowie marca rozpocznie się kolejny nabór na warsztaty odbywające się w kwietniu i w maju. Przewidywany jest również termin dla osób z niepełnosprawnościami oraz nauczycieli.

Zgłoszenia koordynuje:

Agnieszka Szarmach, e-mail: agnieszka.szarmach@filmstudioceta.pl, tel. 572 349 113.

Projekt realizowany jest we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

REGULAMIN – WARSZTATY FILMOWE W CETA

 

  • Fot. Robert Jaczewski

    Zdjęcie: warsztaty filmowe
  • Fot. Robert Jaczewski

    Zdjęcie: warsztaty filmowe
  • Fot. Robert Jaczewski

    Zdjęcie: warsztaty filmowe