Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

2017-12-13

Call for papers: Pola Negri – aktorka, ikona, legenda. W poszukiwaniu fenomenu gwiazdy

Międzynarodowa konferencja towarzysząca Świętu Niemego Kina
19-20 kwietnia 2018 


Rok 2017 to bez wątpienia rok Poli Negri, w nim bowiem przypadła 120. rocznica urodzin i 30. śmierci aktorki, a także stulecie premiery Bestii, jedynego jak dotąd zachowanego filmu z pierwszego, polskiego okresu kariery gwiazdy. Z tej okazji Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny, zgodnie ze swoją misją ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego, przeprowadziła restaurację cyfrową tego filmu – jego repremiera odbędzie się w kwietniu 2018 roku, w ramach corocznego Święta Niemego Kina. Pola Negri będzie główną bohaterką zarówno obchodzącego swoje 15-lecie festiwalu, jak i międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez FINA przy wsparciu polskich filmoznawców z czołowych ośrodków akademickich, we współpracy z festiwalem Le Giornate del Cinema Muto w Pordenone i EYE Filmmuseum w Amsterdamie.

Konferencja

Konferencja ma być próbą opisu fenomenu Poli Negri, jej kariery i (z)mitologizowanej biografii z wielu perspektyw, forum wymiany najnowszych odkryć, ma zachęcać do zgłębiania różnych aspektów międzynarodowej kariery bohaterki i zadawania pytań, np. o dziedzictwo aktorki we współczesnym kinie, rolę, jaką w ukształtowaniu Negri jako artystki odegrali ludzie jej epoki czy wreszcie – wpływ gwiazdy na innych.

 

Przykładowe tematy:


Polskie początki kariery Poli Negri

Balet i teatr (Szkoła baletowa Warszawskich Teatrów Rządowych, Warszawskie Teatry Rządowe, Teatr Mały)

Nauczyciele i protektorzy (Honorata Leszczyńska, Kazimierz Hulewicz, Ryszard Ordyński) 

Pierwsza polska gwiazda filmowa, jej (s)twórca (Aleksander Hertz) i następczyni (Jadwiga Smosarska)

Wytwórnia  „Sfinks” i kultura filmowa na ziemiach polskich podczas I wojny światowej


Pola Negri w Niemczech

Max Reinhardt i jego teatr

Kurt Matull i Saturn-Film

Filmy Eugena Illésa

Twórczy duet: Pola Negri i Ernst Lubitsch

Pola Negri w Hollywood

Amerykańska kariera – porażka czy sukces?

Kariera Poli Negri a hollywoodzka maszyna medialno-promocyjna

Europejski wamp w Hollywood

Wizerunek Poli Negri w prasie emigracyjnej/polonijnej

 

Po przełomie dźwiękowym

Miejsce Ulicy potępionych dusz (1929) Paula Czinnera w filmografii Negri

Wczesne filmy dźwiękowe Negri

Powrót do Niemiec (1934-38)

 

Zachęcamy również do zainteresowania się takimi tematami jak:

 • Pola Negri jako inspiracja dla innych aktorek (naśladowczynie, parodystki)
 • Pola Negri jako trendsetterka, ikona mody i popkultury 
 • Motywy taneczne w filmach Poli Negri na tle ówczesnych trendów
 • Ewolucja wizerunku publicznego/medialnego Poli Negri
 • Legenda Poli Negri – aktorka jako mieszkanka zbiorowej, przed i powojennej polskiej wyobraźni
 • Autokreacja: Pamiętnik gwiazdy (Memoirs of a Star, 1970), czyli przemilczenia i przeinaczenia biografii

Dwujęzyczna, polsko-angielska konferencja będzie jednym z wydarzeń towarzyszących Święta Niemego Kina. Udział w niej jest bezpłatny. Odbędzie się w Warszawie, w głównej siedzibie FINA (ul. Wałbrzyska 3/5) w dniach 19-20 kwietnia 2018. Uczestnicy będą też mogli wziąć udział w pokazach festiwalowych w kinie Iluzjon i innych wydarzeniach ŚNK.

Prosimy o przysyłanie abstraktów wystąpienia (maks.150-200 słów/ 2,5 tys. znaków) z proponowanym tematem i krótką notką biograficzną do 15 lutego 2018 roku na adres polaconference@gmail.com. Mile widziane krótkie streszczenie po angielsku.


Ogranizatorzy 

Komitet naukowy:

Prof. Barbara Giza (Uniwersytet SWPS, FINA)

Paulina Haratyk (FINA)

Dr Michał Oleszczyk (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Grzegorz Rogowski (FINA)

Elif Rongen-Kaynakçi (EYE Filmmuseum)

Prof. Monika Talarczyk-Gubała (PWSFTviT)

Jay Weissberg (Le Giornate del Cinema Muto w Pordenone)

Dr Elżbieta Wysocka (FINA)

Karolina Brzozowska – sekretarz

Katarzyna Wajda – sekretarz

 

Komitet organizacyjny (FINA):

Karolina Brzozowska

Paulina Haratyk

Katarzyna Mikstal

Michał Pieńkowski

Grzegorz Rogowski

Katarzyna Wajda

Elżbieta Wysocka 


Międzynarodowa konferencja towarzysząca Świętu Niemego Kina

Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny, Warszawa, ul. Wałbrzyska 3/5,

19-20 kwietnia 2018 

Języki konferencji: polski, angielski

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2018

 • „Mania” (1918), reż. Eugen Illes

  fot. Fototeka FINA
  fotos do filmu „Mania” (1918)