Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

2017-09-05

Druga edycja Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Motywem przewodnim drugiej edycji jest „Kino wartości".

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz tematów stricte filmoznawczych uczestnicy Olimpiady będą sprawdzać swoją wiedzę związaną z etyką i językiem przekazu dziennikarskiego oraz estetyką nowych mediów. Na finalistów czekają miejsca m.in. na kierunkach kulturoznawczych i filmoznawczych wyższych uczelni w całej Polsce oraz akredytacje na najważniejsze festiwale filmowe w kraju. Nagrodą specjalną jest stypendium na wybranym przez laureata kierunku w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć w udział w Olimpiadzie, należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który powoła Komisję Szkolną złożoną z przedstawicieli grona pedagogicznego. Następnie Komisja powinna dokonać elektronicznej rejestracji szkoły oraz uczniów poprzez stronę internetową Olimpiady. Rejestracja trwa do 21 października 2017 r.

Jak przebiega Olimpiada?

Olimpiada składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych (21 listopada 2017 r.), zawodów okręgowych (11 stycznia 2018 r.) oraz zawodów centralnych (7-8 kwietnia 2018 r.).

I etap przeprowadzają Komisje w zgłoszonych terminowo placówkach. Eliminacje odbywają się w trybie online w formie testu trwającego 60 minut.

Zawody II stopnia składają się z dwóch części. Pierwsza polega na przygotowaniu autorskiej pracy w formie fotokastu podejmującej temat przewodni Olimpiady. Druga część polega na rozwiązaniu testu i odpowiedzeniu na dwa pytania otwarte na platformie edukacyjnej Olimpiady.

III etap składa się z trzech części. Są to: napisanie eseju, odpowiedź ustna oraz przeprowadzenie wywiadu i jego redakcja.

Zwycięzcy otrzymają tytułu Finalisty i Laureata Olimpiady oraz nagrody.

Jaki jest cel Olimpiady?

Olimpiada ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej, zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i zagranicznej.

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach:

Broszura informacyjna

Harmonogram Olimpiady

Zakres tematyczny

Wykaz partnerskich uczelni wyższych

 

Koordynator Olimpiady: Robert Jaczewski tel. 22 845 50 74 wew. 014 olimpiada@fn.org.pl