Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

2017-03-13

9. edycja konkursu „Dwa Srebrne Ekrany”

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej, Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” przy współpracy Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej, Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Fototeki Filmoteki Narodowej zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w 9. edycji konkursu „Dwa Srebrne Ekrany”.

O konkursie

Konkurs składa się z dwóch części (uczestnik może wziąć udział w obu częściach lub tylko jednej):

  • Praca fotograficzna nawiązująca do wybranej fotografii/fotosu dostępnego na stronie Fototeki Filmoteki Narodowej http://fototeka.fn.org.pl.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy fotograficznej nawiązującej do wybranego zdjęcia (np. wykonana będzie w tym samym miejscu, gdzie kręcony był film). Do pracy konkursowej należy dołączyć zdjęcie, które stało się inspiracją oraz informacje zawierające imię i nazwisko uczestnika konkursu, tytuł i reżysera filmu, z którego wybrane zdjęcie pochodzi. Prace mogą być wykonywane indywidulanie lub w grupie do 3 osób. Każdy uczestnik (grupa) może zgłosić 3 prace konkursowe. Serie zdjęć (odpowiednio opisane) traktowane będą jako jedna praca. Zdjęcia nadesłane na konkurs powinny być zapisane w formacie .jpg lub .png w jakości umożliwiającej publikację w Internecie.

  • Udział w filmowej dyskusji w grupie na Facebooku. 

Temat dla uczniów gimnazjum:

To byłby hit! Jakich filmów dla młodych widzów brakuje w polskim kinie?

Temat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

Czy potrafimy śmiać się sami z siebie? Ironia, humor, satyra w filmach o Polsce i Polakach.

Szczegóły dostępne w Regulaminie konkursu.

Do wygrania zaproszenia na warsztaty Filmowe Ogrody Wyobraźni oraz letnie festiwale filmowe.

Zgłoszenia

Termin zgłoszeń upływa 17 marca. 

Konieczne jest zgłoszenie przez formularz: bit.ly/2ekrany

Regulamin konkursu i zasady oceniania: bit.ly/reg2ekrany

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone do 23 marca na stronach internetowych: www.kinastudyjne.pl, www.edukacjafilmowa.pl.

  • Materiały prasowe

    Opis zdjęcia: materiały graficzne promujące konkurs