Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

2017-02-28

„Człowiek w obliczu wielkich pytań. Kino Krzysztofa Zanussiego” – II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

W dniu 8 marca 2017 roku we Wrocławiu odbędzie się II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek w obliczu wielkich pytań. Kino Krzysztofa Zanussiego”. Filmoteka Narodowa objęła wydarzenie swoim patronatem.  

Konferencja jest drugim spotkaniem w ramach projektu „Wiara – Kultura – Kino”, zainicjowanego w 2016 roku w środowisku naukowo-dydaktycznym Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów we Wrocławiu. Pokłosiem konferencji inaugurującej cykl interdyscyplinarnych refleksji nad związkiem wiary i kultury jest książka „Światłem i cieniem wydobywał prawdę o człowieku. Kino Krzysztofa Kieślowskiego” pod redakcją Joanny K. Wawrzynów OSU i Wawrzyńca Z. Wojtyry OFM.

Kluczem tegorocznego wydarzenia są „wielkie pytania” w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Wybitny reżyser, wielokrotnie wyróżniony doktoratem honoris causa  w Polsce i za granicą, jako fizyk, filozof i twórca kultury od początku swojej działalności inspiruje widzów, studentów i interlokutorów do stawania w obliczu pytań o sens życia, do odkrywania kwestii granicznych człowieka i społeczeństw. Ten fenomen kultury filmowej wpisuje się w „wielkie pytania” podejmowane od starożytności aż po czasy nam współczesne.

W 2017 roku upływa 35 lat działalności Papieskiej Rady ds. Kultury, założonej przez Ojca Świętego Jana Pawła II, której konsultorem był przez 20 lat Krzysztof Zanussi. Mija również 20 lat od słynnego przemówienia Jana Pawła II „Rola kina w kształtowaniu osobowości człowieka”, skierowanego do uczestników rzymskiego sympozjum „Kino nośnikiem wartości duchowych i kulturowych”. W 2017 roku Studio Filmowe TOR obchodzi także złoty jubileusz swego powstania. W kontekście tych rocznic organizatorzy wydarzenia piszą: „Świadomi kondycji współczesnego człowieka i świata, otwieramy się na kulturę  jako przestrzeń refleksji. Ona bowiem nadaje sens życiu, tworzy wspólnotę i skłania człowieka do twórczej postawy”.

Podczas konferencji przedstawiciele wielu polskich środowisk uniwersyteckich będą poszukiwać odpowiedzi na „wielkie pytania” w przestrzeni kina Krzysztofa Zanussiego. Reżyser będzie gościem specjalnym wydarzenia.

 

Materiały prasowe

  • Materiały prasowe

    Opis zdjęcia: grafika promująca wydarzenie
  • Materiały prasowe

    Opis zdjęcia: grafika promująca wydarzenie