Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

2016-12-07

Ustanowienie Rejestru Audiowizualnych Dzieł Osieroconych Krajów Unii Europejskiej – FORWARD

Konferencja końcowa Projektu FORWARD odbyła się 30 listopada 2016 w Brukseli w Królewskiej Bibliotece Belgii (Royal Library of Belgium). Zaprezentowano Infrastrukturę Informacji dotyczącą Praw Autorskich i Rejestru Audiowizualnych Dzieł Osieroconych.

Czym jest FORWARD?

Zasadniczym celem projektu FORWARD jest wspieranie europejskich archiwów audiowizualnych (AV) w łatwiejszym identyfikowaniu dzieł osieroconych. System FORWARD pomaga w określaniu statusu praw do dzieł audiowizualnych i w prowadzeniu starannych poszukiwań dla dzieł osieroconych. Trzynastu partnerów, wśród nich dziesięć Instytucji Dziedzictwa Kulturowego (Film Heritage Institutions - FHI), pracuje razem od trzech lat (2013-2016). Projekt koordynuje filmoteka belgijska (Cinémathèque Royale de Belgique).

Dlaczego FORWARD?

Setki tysięcy dzieł audiowizualnych zachowanych w europejskich archiwach nie może być udostępnianych publiczności ponieważ ich status praw autorskich jest niejasny. Dzieła te nie mogą być wykorzystywane ani w dystrybucji komercyjnej ani w celach edukacyjnych czy kulturalnych, na przykład w kontekście dużych projektów cyfryzacji. Wyjaśnianie praw do dzieł audiowizualnych to skomplikowany proces, a jednocześnie środki, którymi dysponują archiwa przy identyfikacji i wyszukiwaniu posiadaczy praw, są ograniczone. Największym problem stanowi brak solidnej bazy zasobów państw Unii Europejskiej. FORWARD zapewnia innowacyjne rozwiązanie tego problemu.

Główne cele projektu FORWARD  

 • Stworzenie systemu, który dostarcza wysokiej jakości informacje o statusie praw do dzieł AV (domena publiczna, chronione prawem autorskim, osierocone, częściowo osierocone, nie osierocone)
 • Stworzenie audiowizualnego rejestru dzieł osieroconych
 • Poszukiwanie funkcjonalności w katalogu FORWARD pozwalającej na wzajemne odniesienie między danymi archiwów filmowych z różnych krajów, a także do rekordów w bazie VIAF (Virtual International Authority File), poprzez użycie identyfikatorów. W ten sposób, dzięki linkowaniu danych, zwiększa się ich przydatność.
 • Rozwijanie funkcjonalności eksportu danych, dotyczących dzieł AV określonych jako osierocone, do bazy dzieł osieroconych EUIPO (European Union Intellectual Property Office)
 • Rozwijanie interoperacyjności programów FORWARD i ARROW
 • Stworzenie w Europie sieci dziesięciu krajowych centrów ustalania praw autorskich

FORWARD w liczbach

 • Analiza i zastosowanie w Europie 11 systemów prawnych służących ustalaniu statusu praw autorskich dzieł AV
 • Import 492,883 dzieł filmowych oraz twórców z baz danych archiwów filmowych do katalogu FORWARD
 • Dopasowanie i integracja 26,465,213 rekordów z bazy VIAF (Virtual International Authority File) do katalogu FORWARD
 • Zgromadzenie i analizowanie 232 zewnętrznych źródeł danych w celu przeprowadzania starannych poszukiwań (bazy danych i katalogi FHI, archiwa krajowe, organizacje zbiorowego zarządzania prawami, stowarzyszenia zawodowe, itd.)
 • Monitorowanie wdrażania w 11 państwach członkowskich Dyrektywy dot. Dzieł Osieroconych

Partnerzy

Cinémathèque royale de Belgique/Koninklijk Belgisch Filmarchief, coordinator (Bruksela) | Association des Cinémathèques Européennes (Bruksela, Frankfurt) | EYE Film Institute Netherlands (Amsterdam) | Consorzio Interuniversitario – CINECA (Bolonia) | CNC – Archives françaises du film (Bois d´Arcy) | Det Danske Filminstitut (Kopenhaga) | KAVI – National Audiovisual Insitute (Helsinki) |  Instituto de la Cinematografia y Artes Audiovisuales – Filmoteca Española (Madryt) | Fondazione Cineteca di Bologna (Bolonia) | Deutsches Filminstitut - DIF (Frankfurt) | FOCAL International LTD (Middlesex) | Filmoteka Narodowa (Warszawa) | Národní filmový archiv – National Film Archive (Praga)

Kontakt

Cinémathèque royale de Belgique | forward@cinematek.be | +32 (0)2 551 19 00 | www.project-forward.eu

Informacja o dziełach osieroconych na stronie Filmoteki Narodowej