RODZAJE ZBIORÓW

RODZAJE ZBIORÓW

Czasopisma


Zbiór obejmuje:

  • ponad 1 000 tytułów czasopism

Kolekcja

Zbiór gromadzony jest od początku istnienia Filmoteki, czyli od 1955 roku. Składa się z przed- i powojennych polskich i zagranicznych czasopism z dziedziny kinematografii – poświęconych nie tylko historii, teorii i krytyce filmowej, ale również technice, systemom dystrybucji i produkcji.

Czasopisma pochodzą z prenumeraty, darów i wymiany z filmotekami zagranicznymi.

W kolekcji znajdują się m.in. czasopisma:

  • z Francji – „Positif”, „Cahiers du Cinéma”
  • z Wielkiej Brytanii – „Monthly Film Bulletin”, „Sight & Sound”
  • z Włoch – „Bianco e Nero”, „Cineforum”
  • z USA – „American Cinematographer”, „Cineaste”

oraz filmowe roczniki reklamowe z poszczególnych krajów.UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW